Planuri Urbanistice Zonale

Parcelare și reglementare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare

Sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale

Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Plan de dezvoltare locală – Zona de agrement Aroneanu

Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, Județul Iași