Planuri Urbanistice Zonale

Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe

Sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Introducere teren în intravilan în scopul construirii unei locuințe

Sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință individuală P+1E, împrejmuire

Sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Județul Iași

  • Proiect de hotărâre numărul _____ din __.__.2023
  • Anunț numărul ____ din __.__.2023
  • Referat de specialitate numărul ____ din __.__.2022
  • Reglementări urbanistice
Parcelare și reglementare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare

Sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale

Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, Județul Iași

Plan de dezvoltare locală – Zona de agrement Aroneanu

Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, Județul Iași