Investiții în curs de implementare

I. Infrastructură rutieră

 1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu – Etapa I – 6,4 km
 2. Reabilitarea infrastructurii rutiere afectată de viituri în comuna Aroneanu – 3 km
 3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu – Etapa II – 25 km
 4. Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Aroneanu, județul Iași

II. Infrastructură de apă-canal

 1. Înființare sistem centralizare de canalizare racordat la rețeaua RAJAC Iași pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, comuna Aroneanu
 2. Extindere rețea de canalizare în comuna Aroneanu, județul Iași
 3. Extindere rețea de canalizare în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, străzile Hotar și Livezii

III. Rețea de gaze naturale

 1. Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Aroneanu, județul Iași cu satele aparținătoare

IV. Rețea electrică

V. Educație

 1. Reabilitare, extindere și dotare școala gimnazială „Aron Vodă” din satul Aroneanu. comuna Aroneanu, județul Iași
 2. Amenajare curte interioară – Școala Aroneanu
 3. Construire corp nou la școala „Aron Vodă” Aroneanu
 4. Rebilitare termică, extindere și creșterea eficienței energetice la școala gimnazială „Aron Vodă” – corp B, sat Dorobanț, comuna Aroneanu, județul Iași
 5. Înființare școală și grădiniță în satul Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași
 6. Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul lași
 7. Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Aroneanu, judetul Iasi

VI. Cultură

 1. Construire și dotare așezământ cultural în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași
 2. Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica „Sf. Nicolae” Aroneanu – Iași

VII. Social, Administrativ

 1. Înfiintare centru de zi primire bătrâni în comuna Aroneanu, județul Iasi
 2. Construire sediu administrativ în comuna Aroneanu, județul Iași
 3. Consolidarea capacității unităților de învățământ din comuna Aroneanu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020

VIII. Sport, Agrement

 1. Baza sportivă Șorogari
 2. Plan de dezvoltare locală – Lacul Aroneanu

IX. Mediu

 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Aroneanu, județul Iași
 2. Stații încărcare vehicule electrice
 3. Împădurire teren degradat, sat Aroneanu

X. Digitalizare

 1. WIFI4EU
 2. Înființare sistem de supraveghere video în comuna Aroneanu, județul Iași