Investiții implementate

1. „Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae Aroneanu – Iași”

Finanțat prin Programul Operațional Regional,
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
Domeniul de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”
 

2. Alimentare cu energie electrică cartier locuințe amplasat în sat Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

Valoarea proiectului: 357000 lei (fără TVA)
Finanțat din bugetul local al comunei Aroneanu