Alocație de stat pentru copii

Acte necesare:

 • dosar cu șină;
 • certificat de căsătorie (copie);
 • certificat de naștere copil (copie și original);
 • CI părinți (copii);
 • cerere tip.

Dosar de concediu pentru creșterea copilului / Dosar stimulent inserție

Acte necesare:

 • dosar cu șină;
 • adeverință de salariat cu ultimele 12 salarii nete, eliberată de unitate (MODEL);
 • copie după cererea făcută la unitate (ștampilat conform cu originalul);
 • cerere tip;
 • CI părinți (copii);
 • certificat de naștere copil (copie);
 • certificat de căsătorie;
 • act adițional (decizie) de suspendare a contractului de muncă.

Alocație pentru susținerea familiei

Acte necesare:


Dosar de ajutor social conform legii 416/2001 modificată și republicată

Acte necesare: