Nomenclatura stradală

  • Nomenclatura stradală reprezintă totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri și adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială și care reprezintă evidența primară unitară care servește la identificarea domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil (teren cu sau fără construcții), precum și a fiecărei clădiri.

  • Prin actualizarea nomenclaturii stradale, fiecare stradă va avea o denumire, iar proprietățile de pe fiecare stradă/stradelă se vor numerota începând cu numărul 1 și continuând cu numere impare în ordine crescătoare pe partea stângă respectiv începând cu numărul 2 și continuând cu numere pare în ordine crescătoare pe partea dreaptă. Beneficiile acestui sistem de atribuire a numerelor constau în posibilitatea de a identifica mai ușor fiecare proprietate, în special în situații de urgență.