Nomenclatura stradală

  • Nomenclatura stradală reprezintă totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri și adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială și care reprezintă evidența primară unitară care servește la identificarea domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil (teren cu sau fără construcții), precum și a fiecărei clădiri.

  • Prin actualizarea nomenclaturii stradale, fiecare stradă va avea o denumire, iar proprietățile de pe fiecare stradă/stradelă se vor numerota începând cu numărul 1 și continuând cu numere impare în ordine crescătoare pe partea stângă respectiv începând cu numărul 2 și continuând cu numere pare în ordine crescătoare pe partea dreaptă. Beneficiile acestui sistem de atribuire a numerelor constau în posibilitatea de a identifica mai ușor fiecare proprietate, în special în situații de urgență.

Sat Aroneanu

În ceea ce privește atribuirea denumirilor pentru străzi s-a procedat conform Ordonanței nr. 63/2002. Au fost luate în considerare aspecte ce țin de fapte istorice, denumiri populare sau propunerile locuitorilor de pe fiecare stradă. Am considerat zona de nord-vest a satului, care cuprinde vatra veche, cunoscută sub denumirea de „Satul Vechi”, unde am ales nume ale domnitorilor sau altor reprezentanți din dinastia mușatinilor. În zona de sud-vest, s-au atribuit denumiri ale unor personalități care fie au trecut fie au scris despre satul Aroneanu sau, pentru zona Aeroportului, a unor personalități care au contribuit la dezvoltarea aviaticii. În zona de est, cea în plină dezvoltare, am avut în vedere denumiri populare sau propuneri ale locuitorilor.

Pentru o mai bună înțelegere a modului de prezentare a nomenclaturii stradale la nivelul localității Aroneanu, anexăm harta cu denumiri pentru străzi/stradele și dispunerea acestora