Transport public metropolitan

Rezultate sondaj cu privire la frecvența curselor

Cu privire la propunerile de orar și la numărul de curse, ele pot suporta modificare, completare și ajustare până ajungem la cea mai bună dintre variante. Pentru asta avem nevoie de sprijinul beneficiarilor direcți ai acestui serviciu de transort public de persoane prin exprimarea de opinii în acest scop, prin completarea chestionarelor, astfel încât să reușim fundamentarea celei mai bune decizii.

    • Proiectul de hotărâre nr. 20857 din 04.11.2022 – cu privire la aprobarea „delegării serviciului de transport public către SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. și atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în comuna Aroneanu, Județul Iași, în baza art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007”

                                    * Anexa nr. 1Studiul de oportunitate

                                    * Anexa nr. 2Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

                                    * Anexa nr. 3Tarife de călătorie și abonamentele de transport local

                                    * Anexa nr. 4Diferențele de tarif

Aroneanu – Iași

Traseu M38

Dorobanț – Iași

Traseu M25

Rediu Aldei – Aroneanu

Traseu M32

Șorogari – Iași

Traseu M22