Proiecte de hotărâri
2020

1. Proiectul de hotărâre nr. 20001 din 22.01.2020 – cu privire la aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020

2019

1. Proiectul de hotărâre nr. 278 din 09.01.2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local

2. Proiectul de hotărâre nr. 9204 din 07.10.2019 – cu privire la aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și a amenzilor pentru anul fiscal 2020

3. Proiectul de hotărâre nr. 9238 din 07.10.2019 – cu privire la stabilirea de scutiri de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în cazul unei calamități naturale pe anul 2020

4. Proiectul de hotărâre nr. 9614 din 17.10.2019 – cu privire la aprobarea încadrării terenurilor amplasate în intravilan și extravilan pe zone și categorii de folosință cu aplicabilitate în anul 2020

5. Proiectul de hotărâre nr. 9650 din 18.10.2019 – cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială începând cu anul 2020

6. Proiectul de hotărâre nr. 9747 din 22.10.2019 – cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice și juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru întregul an fiscal 2020

2018

1. Proiectul de hotărâre nr. 9520 din 08.11.2018 – cu privire la aprobarea: „instrumentării proiectului Sprijin pentru autosustenabilitatea a 24 de inteprinderi sociale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin POCU 2014-2020, Apelul de proiecte AP 4/PI9.v/OS 4.16, a acordului de parteneriat între Comuna Aroneanu, județul Iași și Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare și a cheltuielilor legate de proiect”

2. Proiectul de hotărâre nr. 10271 din 27.11.2018 – cu privire la aprobarea: „Acordului de finanțare dintre comuna Aroneanu, județul Iași, România șu comuna Cubolta, raionul Sîngerei, Republica Moldova pentru implementarea proiectului „ Edificarea monumentului de for public Bustul lui Pantelomon Halippa în satul Cubolta, Raionul Sîngerei””