1. Solicitare informații. Legislație

1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal): anexa 5 și anexa 6 din H.G. nr. 478/2016

1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

1.5. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001: 2020, 2019, 20182017201620152014

 1. Buletinul informativ. (Legea 544/2001)

 1. Buget din toate sursele de venituri

3.1. Buget pe surse financiare: 201920182017, 2016,  2015

3.2. Situația plăților (execuția bugetară)

 1. Bilanțuri contabile:31.12.2016,30.09.2015,  31.12.2014

 1. Achiziții publice

5.1. Programul anual al achizițiilor publice: 2019, 2018, 2017, 2016

5.2. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele: 2016

 1. Formulare tip

 1. Transparența veniturilor salariale

7.1. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2017

7.1.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.450 lei.
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×1.450 lei.
 3. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.450 lei.Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV
 4. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.450 lei. (a se vedera prevederileDispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 152/2017privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.07.2017)
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 91/2017.

7.2. Transparența veniturilor salariale la 31.03.2018

7.2.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.900 lei.
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×1.900 lei.
 3. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei.Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV
 4. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederileDispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 279/2017privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018)
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 146/2017.

7.3. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2018

7.3.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.900 lei.
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×1.900 lei.
 3. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei.Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV
 4. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederileDispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 279/2017privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018)
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 146/2017.

7.4. Transparența veniturilor salariale la 29.03.2019

7.4.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x2.080 lei.
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×2.080 lei.
 3. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei.Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV
 4. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederileDispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 237/2019privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2019)
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 157/2018.

7.5. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2019

7.5.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x2.080 lei.
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×2.080 lei.
 3. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei.Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV
 4. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederileDispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 237/2019privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2019)
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 146/2017.

7.6. Transparența veniturilor salariale la 31.03.2020

7.6.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedatînmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x2.080 lei (salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019). Conform pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – „Prin derogare de la prevederile  38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioareîn anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.”)
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţireacoeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×2.080 lei (salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019). Conform pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – „Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioareîn anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.”).
 3. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea-cadru nr. 153/2017. La nivelul comunei Aroneanu salariul administratorului public a fost stabilit la suma de 7.279 lei respectându-se limitele prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 și prevederile punctului 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 4. Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate. La nivelul unității administrativ teritoriale comuna Aroneanusalariul de bază al secretarului general al comuneia fost stabilit la suma de 7.279, respectându-se limitele prevăzute de art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit  din fonduri publice și prevederile punctului 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul contractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederileH.C.L. nr. 133/2019.

7.7. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2020

7.7.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

 1. a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x2.080 lei (salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019). Conform pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – „Prin derogare de la prevederile  38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioareîn anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.”)
 2. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5×2.080 lei(salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019). Conform pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – „Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioareîn anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.”).
 3. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea-cadru nr. 153/2017. La nivelul comunei Aroneanu salariul administratorului public a fost stabilit la suma de 7.279 lei respectându-se limitele prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 și prevederile punctului 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 4. Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate. La nivelul unității administrativ teritoriale comuna Aroneanu salariul de bază al secretarului general al comuneia fost stabilit la suma de 7.279, respectându-se limitele prevăzute de art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit  din fonduri publice și prevederile punctului 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 5. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul contractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederile H.C.L. nr. 133/2019.

7.8. Transparența veniturilor salariale la 31.03.2021

7.8.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017