Regulament concurs foto „Aroneanu în fotografii” 2020

Iarna în Aroneanu

Regulament


Regulament concurs foto „Aroneanu în fotografii” 2019

Art. 1 – Condiţii generale

1.1 Concursul foto este organizat şi desfăşurat de către Comuna Aroneanu;

1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului;

1.3 Tematica concursului este : “Aroneanu în fotografii”;

1.4 Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate atât pe pagina www.comunaaroneanu.ro, cât și la Căminul Cultural Aroneanu în perioada de desfăşurare a Concursului;

1.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora la locaţiile menţionate la art. 1 alin. 4.

Art. 2 – Calendarul de desfăşurare al Concursului

2.1 Calendarul concursului este:

8 iulie 2019 – 20 iulie 2019 – înscrieri fotografii pe e-mail caminulculturalaroneanu@yahoo.com;

20 iulie 2019 – 24 iulie 2019 – jurizarea şi anunţarea câştigătorilor;

26 iulie 2019 – festivitatea de premiere;

Art. 3 – Condiţii de participare

3.1 La concurs pot participa doar locuitorii comunei Aroneanu, indiferent de vârstă. Această condiție va fi verificată la premiere, participantul fiind nevoit să prezinte cartea de identitate. Persoanele sub 14 ani, vor trebui să prezinte cartea de identitate a unuia dintre părinți;

3.2 Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut imoral;

3.3 Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia;

3.4 Rezoluţia minimă acceptată este de 800×600 pixeli;

3.5 La Concurs nu pot participa membrii juriului, angajaţii sau rudele lor până la gradul doi inclusiv;

3.6 Fotografiile trebuie să respecte strict tema de concurs, adică să fie realizate în comuna Aroneanu și să conțină elemente clare de identificare în acest sens;

3.7 Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de către organizator fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale căştigătorilor către organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.

Art. 4 – Desfăşurarea concursului

4.1 Participanții vor putea trimite fotografii pe adresa de e-mail caminulculturalaroneanu@yahoo.com, respectând calendarul concursului;

4.2 Fotografiile trimise vor fi publicate pe pagina de facebook Căminul Cultural Aroneanu;

4.3 Din momentul în care sunt postate fotografiile vor strange like-uri. Acestea pot fi distribuite, însă se vor lua în considerare like-urile de la prima postare, adică cea a organizatorului;

4.4 Pe 24 iulie 2019, la ora 15:00 se vor valida fotografiile cu numărul de like-uri strâns până la ora menționată;

4.5 Primele 10 fotografii (cu cele mai multe like-uri) se vor califica în faza următoare, a jurizării, intrând cu note în ordine descrescătoare de la 10 la 1 funcție de numărul de like-uri.

; ex. Poza 1 – 50 like-uri

Poza 2 – 45 like-uri

Poza 3 – 40 like-uri, etc.

În acest caz, poza 1 va intra în faza următoare cu 10 puncte, poza 2 cu 9 puncte, poza 3 cu 8 puncte samd;

4.6 În caz de egalizate, pozele cu același număr de like-uri vor intra în faza următoare cu note egale, departajarea fiind făcută doar în urma notelor juriului:

ex. Poza 1 – 50 like-uri

Poza 2 – 50 like-uri

Poza 3 – 40 like-uri, etc.

În acest caz, poza 1 va intra în faza următoare cu 10 puncte, poza 2 tot cu 10 puncte, poza 3 cu 8 puncte samd. Și în acest caz, tot 10 fotografii se vor califica în faza următoare;

4.6 Juriul va acorda note de la 1-10 celor 10 fotografii rămase, rezultatul final reprezentând o medie aritmetică ponderată a notei de intrare cu nota juriului;

4.7 Va fi acordat un premiu special, unei fotografii care nu s-a calificat între ultimele 10, fotografie aleasă de către juriu, după criterii obiective;

4.8 Un participant poate trimite maxim 2 fotografii;

4.9 Între primele 10 poze nu pot fi 2 ale aceluiași participant indiferent de numărul de like-uri. Dacă a doua poză a aceluiași participant se află între primele 10 atunci aceasta va fi automat eliminată;

4.10 Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs de către juriu înainte de selecția finală a fotografiilor.

4.11 Fotografiile care vor primi like-uri prin alte metode decât distribuirea sau de la conturi de facebook false/suspecte, vor fi eliminate din concurs

Art. 5 – Premiile

5.1; Locul I – 300 lei;

Locul II – 200 lei;

Locul III – 100 lei;

Premiu special – 100 lei;

5.2 Pentru a fi validat drept căştigător, participantul are obligaţia de a prezenta organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP şi adresa. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea organizatorului atrage dupa sine, în mod automat, anularea premiului câştigat de catre participant;

5.3 Nominalizarea câştigătorilor: – premiile 1, 2 şi 3 cât şi menţiunea sunt acordate în urma jurizării;

5.4 Premiul special va fi acordat de juriu unei fotografii care nu s-a calificat în cea de-a doua fază, în urma like-urilor primite;

Art. 6 – Predarea premiilor

6.1 Acordarea premiilor poate fi un eveniment public;

6.2 Toate premiile Concursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, în caz contrar premiile nemaifiind datorate de către Organizator;

6.3 Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin participarea la festivitatea de premiere;

6.4 În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor sau este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu, acesta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai însoţit de un părinte sau de reprezentatul legal.

Art.7 – Acord de principiu;

Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.