Construire și dotare așezământ cultural în comuna Aroneanu, județul Iași