Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași