Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași Print

31 ianuaria 2019

Contract de furnizare tractor și remorcă

3 aprilie 2018

Contract de finanțare

 

 


 

 

E6.8.3L - Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare

 


 

 

Fișa de verificare a încadrării proiectului

HCL 99/16.08.2017 cu privire la dotarea serviciului public de administrare a comunei Aroneanu, județul Iași