Fondul Funciar Print

Statistica Terenuri

Comuna se afla în grupa comunelor mici ale judetului Iasi – dupa dimensiunea teritoriului administrativ.

Evolutia fondului funciar al comunei Aroneanu

Modul de folosinta 2005suprafata(ha) %
Suprafata totala 3900 100,0
d.c. : terenuri agricole 3118,78 80,0
arabil 1885,3 48,3
pasuni 648,01 16,6
fânete 348,44 8,9
vii 236,86 6,1
livezi 0,12 0,0
terenuri neagricole 781,23 20,0
paduri 469,07 12,0
ape 123,49 3,2
drumuri 114,33 2,9
constructii 61,75 1,6
neproductiv 12,57 0,3


Suprafata totala nu a fost modificata, însa s-au modificat suprafetele diferitelor categorii de folosinta, unele în defavoarea celorlalte. Se observa o crestere a suprafetei arabile concomitent cu o scadere a suprafetelor ocupate cu livezi, pasuni, fanete si vii.
Migratia din mediul urban spre mediul rural, cresterea populatiei, apropierea de municipiu si oferirea, prin diversitatea factorilor geografici si de mediu a unui habitat pentru case de vacanta, au condus la necesitatea actualizarii PUG-ului.