Regulament de Organizare Print

Regulament de organizare și funcționare

 

Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Aroneanu, a compartimentului de asistență socială, a serviciului comunitar de cadastru și agricultură, serviciului voluntar pentru situații de urgență, serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei, a instituțiilor și serviciilor de interes local, respectiv biblioteca publică Aroneanu și căminul cultural „Aron-Vodă”, și a personalului angajat în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap