Regulament de ordine interioară Print

Regulament de ordine interioară

 

Regulament de ordine interioară a aparatului de specialitate a primarului, a serviciului comunitar de cadastru și agricultură, serviciului voluntar pentru situații de urgență, serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei, a instituțiilor și serviciilor de interes local, respectiv biblioteca publică Aroneanu și căminul cultural „Aron-Vodă”, precum și a personalului angajat în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap