Home
Procedura dezbaterii proiectelor de hotarari in cadrul comisiilor de specialitate PDF Print E-mail

Art. 43.
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de catre initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alineatului (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate cat si cele respinse.

(4) Daca proiectul de hotarare face obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, minuta sedintei publice incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazului in care s-a hotarat prin vot secret, va fi intocmita de catre secretarul comisiei care o va preda secretarului comunei in vederea afisarii la sediul unitatii administrativ-teritoriale.

(5) Pentru reglementarea unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotarari cu caracter normativ se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare, fara aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 referitor la publicarea unui anunt cu privire la adoptarea unui ac administrativ cu caracter normativ.

(6) Avizul intocmit potrivit alineatelor precedente se prezinta secretarului comunei, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.
 

joomla site stats