Home
Convocarea sedintelor comisiilor de specialitate PDF Print E-mail

Art. 41.
(1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia, cu cel putin trei zile inainte.

(2) Ordinea de zi se aproba de catre comisie, la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisie la sedintele acestora este obligatorie.

(4) n caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului local aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
 

joomla site stats