Home
Atributiile secretarilor comisiilor de specialitate PDF Print E-mail

Art. 40.
(1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a.efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b.numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c.asigura redactarea avizelor si proceselor - verbale, etc.

(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de catre comisie sau de catre presedinte.
 

joomla site stats