Home
Atributiile presedintilor comisiilor de specialitate PDF Print E-mail

Art. 39.
(1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

a.asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
b.convoaca sedintele comisiei;
c.propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
d.participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
e.conduce sedintele comisiei;
f.sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
g.anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
 

joomla site stats