Home
Activitatea comisiilor de specialitate PDF Print E-mail

Art. 35. (1) Dupa constituire, consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din comuna Aroneanu.
(3) Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt:
a.Domeniul juridic si de disciplina;
b.Domeniul pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism;
c.Domeniul pentru agricultura, activitati economico-financiare;
d.Domeniul pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului.
(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Subsectiunea V.02. Modalitatea de lucru a comisiilor de specialitate

Art. 36. (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la lucrarile sedintelor comisiilor si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiilor de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotari ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media.
(4) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se faca cu usile inchise.

Subsectiunea V.03. Stabilirea numarului de locuri ce revin fiecarui grup de consilieri in comisiile de specialitate

Art. 37. (1) Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) Avand in vedere numarul membrilor consiliului relativ mic un consilier poate face parte din 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
(4) Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata la comisia de baza.

Subsectiunea V.4. Presedintele si secretarul comisiilor de specialitate

Art. 38. Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si un secretar.
 

joomla site stats