Home Implementate
Biserica Aroneanu PDF Print E-mail

„Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae Aroneanu - Iași”

Clopotniță anul 2009
  1. Hotărârea consiliului local numărul 58 din data de 30 aprilie 2009 - cu privire la aprobarea „Acordului de Parteneriat încheiat între comuna Aroneanu, județul Iași și Parohia „Sf. Nicolae” din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași în vederea accesării fondurilor necesare pentru reabilitarea Bisericii - Monument istoric categoria A
  2. Hotărârea consiliului local numărul 60 din data de 30 aprilie 2009 - cu privire la aprobarea „proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae - Aroneanu”
  3. Cerere de finanțare
  4. Adresă de înaintare cerere de finanțare
  5. Confirmare de primire cerere de finanțare

Curte interioară anul 2009

6. Scrisoare includere cerere de finanțare pe lista de rezervă


Biserica Aroneanu anul 2009

7. Contract de finanțare

8. Act adițional nr. 1

9. Act adițional nr. 2

10. Act adițional nr. 3

Biserica Aroneanu - moduri de vibrație (extras din proiect tehnic)

11. Contract servicii de proiectare

Lucrări de construire - anul 2014

12. Contract de execuție a lucrărilor

13. Act adițional nr. 1

14. Act adițional nr. 2

15. Act adițional nr. 3

16. Act adițional nr. 4

17. Act adițional nr. 5

18. Act adițional nr. 6

Montare izolator seismic

 

19. Contract de împrumut OTP Bank

20. Proces verbal de recepție finală

 

 

 

joomla site stats