Home Hotărâri
Hotărâri PDF Print E-mail

Anul 2018

 

1. HCL 1 din 17 ianuarie 2018 - privind aprobarea: „documentației de atribuire (studiului de oportunitate, caiet de sarcini și modelul cadru al contractului de delegare a serviciului de salubritate) în vederea asigurării servciului public de salubritate de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași

2. HCL 2 din 17 ianuarie 2018 - privind aprobarea: „contractului de delegare a serviciului public de salubritate către SC Edyl Industry SRL

3. HCL 3 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2018-2019

4. HCL 4 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.130mp, 2.108mp, și 23.368mp identificate cadastral cu nr. 65458, 65454, 65441, în vederea înființării unui complex de agrement

5. HCL 5 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 4.252mp, 5.074mp, și 49.972mp identificate cadastral cu nr. 65455, 65459, 65440, în vederea înființării unui complex de agrement

6. HCL 6 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2018, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”

7. HCL 7 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2018 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”

8. HCL 8 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2018

9. HCL 9 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii cadastrale în vederea efectuării măsurătorilor topografice pentru satele Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari din comuna Aroneanu județul Iași executate pentru actualizare P.U.G. Comuna Aroneanu”

10. HCL 10 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de 542 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

11. HCL 11 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „deschiderii unui cont bancar titular fiind Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea efectuării operațiunilor bancare la nivelul Comunei Aroneanu”

12. HCL 12 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „reprezentantului Comunei Aroneanu pentru a dispune de contul bancar în vederea efectuării operațiunilor bancare prin sistem POS la nivelul UAT Aroneanu”

13. HCL 13 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „extinderii Acordului de Cooperare încheiat în data 09.10.2012 cu Asociația Comunelor din România - Filiala Județeană Iași cu opt posturi de muncitori calificați și două posturi de muncitori necalificați”

14. HCL 14 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „completării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 137 din 24 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an fiscal 2018”

15. HCL 15 din 22 februarie 2018 - cu privire la: „aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

16. HCL 16 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași, pe anul 2018”

17. HCL 17 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.340 mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65444 în vederea desfășurării unor activități de agrement”

18. HCL 18 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.073 mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65443 în vederea desfășurării unor activități de agrement”

19. HCL 19 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași”

20. HCL 20 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „Acordului de parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” ediția a VII a”

21. HCL 21 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Dieaconu Gheorghița - Antoneta pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

22. HCL 22 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „Actului Adițional nr. 23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.”

23. HCL 23 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

24. HCL 24 din 22 februarie 2018 - cu privire la aprobarea: „achiziționării unui contract de servicii pentru întocmirea Documentației Tehnice de Autorizare a Construcției (D.T.A.C.), Proiectului Tehnic (P.Th.), Detaliilor Tehnice pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E.) pentru obiectivul de investiții - Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași”

25. HCL 25 din 14 martie 2018 - cu privire la aprobarea: achiziției de combustibili solizi - lemne de foc - pentru sezonul rece 2018-2019 necesari la sediul autorității locale și la alte instituții și unități de inteles local în subordine

26. HCL 26 din 14 martie 2018 - cu privire la aprobarea: „achiziției de piatră în vederea efectuării unor lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor, podurilor și podețelor de pe raza administrativ teritorială a comunei Aroneanu, județul Iași”

27. HCL 27 din 14 martie 2018 - cu privire la aprobarea: Acordului de Cooperare dintre comuna Aroneanu, județul Iași din România și comuna Cubolta, raionul Sîngerei din Republica Moldova

28. HCL 28 din 14 martie 2018 - cu privire la aprobarea: „constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local - Asociația Metropolitană de Transport Public Iași”

29. HCL 29 din 14 martie 2018 - cu privire la aprobarea: vânzării prin licitație publică a suprafeței de teren de 778 mp având nr. cadastral 64061, din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași

30. HCL 30 din 14 martie 2018 - privind aprobarea: „raportului de evaluare în vederea casării și valorificării prin vânzare a autoturismului Dacia Logan Laureate 1,6 MPI, aflat în domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

31. HCL 31 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice”

32. HCL 32 din 29 martie 2018 - cu privire la „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2018”

33. HCL 33 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II - 2018

34. HCL 34 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: „contului de încheiere a execuției bugetului comunei Aroneanu pe anul 2017”

35. HCL 35 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Gherman Valentina pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

36. HCL 36 din 29 martie 2018 - privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

37. HCL 37 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: „încheierii Acordului de Parteneriat din Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron-Vodă” județul Iași, Comuna Aroneanu Județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

38. HCL 38 din 29 martie 2018 - aprobarea rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018

39. HCL 39 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: constituirii prin act juridic a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 2.781 mp în favoarea doamnei Zlăvog Nicoleta, domiciliată în sat Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

40. HCL 40 din 29 martie 2018 - cu privire la aprobarea: constituirii prin act juridic a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 16.000 mp în favoarea domnului Vieru Gheorghe și a doamnei Vieru Giorgeta


 

joomla site stats