Home Hotărâri
Hotărâri PDF Print E-mail

Anul 2018

 

1. HCL 1 din 17 ianuarie 2018 - privind aprobarea: „documentației de atribuire (studiului de oportunitate, caiet de sarcini și modelul cadru al contractului de delegare a serviciului de salubritate) în vederea asigurării servciului public de salubritate de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași

2. HCL 2 din 17 ianuarie 2018 - privind aprobarea: „contractului de delegare a serviciului public de salubritate către SC Edyl Industry SRL

3. HCL 3 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2018-2019

4. HCL 4 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.130mp, 2.108mp, și 23.368mp identificate cadastral cu nr. 65458, 65454, 65441, în vederea înființării unui complex de agrement

5. HCL 5 din 17 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 4.252mp, 5.074mp, și 49.972mp identificate cadastral cu nr. 65455, 65459, 65440, în vederea înființării unui complex de agrement

6. HCL 6 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2018, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”

7. HCL 7 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2018 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”

8. HCL 8 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2018

9. HCL 9 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii cadastrale în vederea efectuării măsurătorilor topografice pentru satele Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari din comuna Aroneanu județul Iași executate pentru actualizare P.U.G. Comuna Aroneanu”

10. HCL 10 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de 542 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

11. HCL 11 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „deschiderii unui cont bancar titular fiind Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea efectuării operațiunilor bancare la nivelul Comunei Aroneanu”

12. HCL 12 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „reprezentantului Comunei Aroneanu pentru a dispune de contul bancar în vederea efectuării operațiunilor bancare prin sistem POS la nivelul UAT Aroneanu”

13. HCL 13 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „extinderii Acordului de Cooperare încheiat în data 09.10.2012 cu Asociația Comunelor din România - Filiala Județeană Iași cu opt posturi de muncitori calificați și două posturi de muncitori necalificați”

14. HCL 14 din 25 ianuarie 2018 - cu privire la aprobarea: „completării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 137 din 24 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an fiscal 2018”

 

joomla site stats