Home
Dispozitii 2015 PDF Print E-mail

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2015

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Institu?ia Prefectului

Nr. ?i data nregistr?rii la autoritatea local? emitent?

Num?rul ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

0

1

2

3

4

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

01

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

1 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

02

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

2 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

03

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

3 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Szel Irma, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

04

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

4 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

05

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

5 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

06

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

6 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

07

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

7 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru doamna Zl?vog Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

08

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

8 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru domnul Aprofirei Mihai, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

09

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

9 din 5.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.01.2015, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, doamnei Av?d?ni Elena, ncadrat? n grad de handicap GRAV, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

10

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

10 din 5.01.2015

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncadrat n grad de handicap Grav reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.01.2015.

11

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

11 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

12

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

12 din 5.01.2015

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Panaitescu Ioana Gabriela, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.01.2015.

13

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

13 din 5.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?iei pentru sus?inerea familiei doamnei Ungureanu Elena, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

14

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

14 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

15

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

15 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru minorul Rotariu Dimitrie, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Rotariu Rodica - Daniela cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

16

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

16 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2015 pentru domnul Ionescu Ilie, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

17

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

17 din 5.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.01.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

18

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

18 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei B?lteanu Mihaela, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Munteanu Aftinia.

19

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

19 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Chiril? Maricica, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Chiril? Marius.

20

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

20 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Covuliuc Paraschiva, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Monac Neculai.

21

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

21 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Dragomir C. Elena, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Luca P. Catinca.

22

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

22 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al domnului ?ugui Virgil, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, ?ugui Paraschiva.

23

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

23 din 5.01.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Ungureanu Georgeta, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Henea Maria.

24

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

24 din 5.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.01.2015.

25

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

25 din 7.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?iei pentru sus?inerea familiei doamnei Vatr? Valentina, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

26

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

26 din 7.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?iei pentru sus?inerea familiei doamnei Samolinschi Nicoleta, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

27

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

27 din 7.01.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru doamna E?anu Elena-Georgeta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

28

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

28 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Maxim Marinela ncadrat? pe func?ia de ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? (M), grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

29

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

29 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie domnului Marchitan Constantin Cristian ncadrat pe func?ia de muncitor calificat I (G) , grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

30

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

30 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Munteanu Teodora ncadrat? pe func?ia de referent cultural (S) gr. I , grada?ia 5 la nivelul C?minului Cultural al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i]

31

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

31 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Nicu?a Sorina Florina ncadrat? pe func?ia de inspector grad profesional asistent (S), grada?ia 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

32

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

32 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei F?lticeanu Petronela ncadrat? pe func?ia de bibliotecar (M) IA, grada?ia 5 la nivelul Bibliotecii Comunale Aroneanu, jude?ul Ia?i.

33

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

33 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Torc?toru Maria ncadrat? pe func?ia de inspector grad profesional superior (S), grada?ia 5 cu atribu?ii de asisten?? social? n cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

34

297 din 09.01.2015

129 din 09.01.2015

34 din 8.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 01 ianuarie 2015, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu.

35

726 din 16.01.2015

287 din 16.01.2015

35 din 12.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii num?rului de ore efectuate de c?tre domnul Rotaru Costel cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i n calitate de beneficiar al ajutorului social ncepnd cu 01.01.2015.

36

726 din 16.01.2015

287 din 16.01.2015

36 din 12.01.2015

Disp. cu privire la cu privire la aprobarea modific?rii num?rului de ore efectuate de c?tre doamna D?il? Marinela cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i n calitate de beneficiar al ajutorului social ncepnd cu 01.01.2015.

37

726 din 16.01.2015

287 din 16.01.2015

37 din 12.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului de nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Condurachi George, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

38

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

38 din 19.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 21 ianuarie 2015.

39

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

39 din 19.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei ?i constituire debit pentru plat? primit? cu titlu necuvenit de c?tre domnul Alexandru Gheorghe Adrian, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

40

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

40 din 20.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01 februarie 2015, pentru persoana cu handicap grav Szel Irma.

41

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

41 din 21.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale pentru doamna Apostol Gabriela, domiciliat? ?n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

42

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

42 din 21.01.2015

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.02.2015, pentru numitul Te?u C?t?lin, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

43

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

43 din 22.01.2015

Disp. cu privire la constituirea debitului pentru primirea cu titlu necuvenit a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri n perioada noiembrie 2013 - martie 2014, de c?tre domnul Terchea C?t?lin, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

44

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

44 din 22.01.2015

Disp. cu privire la constituirea debitului pentru primirea cu titlu necuvenit a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri n perioada noiembrie 2013 - martie 2014, de c?tre domnul Cre?u Mihai, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

45

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

45 din 22.01.2015

Disp. privind stabilirea sediilor ?i delimitarea sec?iilor de votare din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

46

1.191 din 23.01.2015

466 din 23.01.2015

46 din 23.01.2015

Disp. privind aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 29 ianuarie 2015.

47

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

47 din 26.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.01.2015, pentru doamna Ni?elia Mona - Ionela, domiciliat? n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

48

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

48 din 26.01.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01 februarie 2015, pentru persoana cu handicap grav Zl?vog Maria.

49

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

49 din 26.01.2015

Disp. cu privire la prelungirea acord?rii indemniza?iei echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

50

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

50 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Huivan Ovidiu.

51

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

51 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Dr?g?lai Ionu? - Daniel.

52

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

52 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Cojocaru Paraschiva.

53

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

53 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Acsinie Dinu.

54

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

54 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Arsene ?tefan - Andrei.

55

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

55 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului David Vlad Dan.

56

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

56 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Tamazlacariu Andrei.

57

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

57 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului D?il? Adi - Florin.

58

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

58 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Rusu Iulian Mihai.

59

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

59 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Onofrei Viorel - Vasile

60

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

60 din 26.01.2015

Disp. cu privire la nlocuirea domnului Neagu Dor Mihail din func?ia de membru al comisiei de licita?ie, cu doamna Jeleanu Elena, din lista de suplean?i, n vederea concesion?rii loturilor de teren din intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, n vederea construirii de locuin?e individuale.

61

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

61 din 26.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Bulai Dacian Sorin.

62

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

62 din 26.01.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie a materialelor (pardoseli ?i sobe) care vor fi supuse cas?rii apar?innd unui imobil amplasat pe dotgrfmeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

63

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

63 din 27.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Gherman Cornel.

64

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

64 din 27.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Edu Ilie.

65

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

65 din 27.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Honcu Ionel.

66

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

66 din 27.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Zaharia Ionu?.

67

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

67 din 28.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Amih?esei Constantin.

68

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

68 din 28.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Ni?elea Ioan.

69

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

69 din 29.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Radu Neculai.

70

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

70 din 29.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Teslaru Florin C?t?lin.

71

1.595 din 30.01.2015

684 din 30.01.2015

71 din 29.01.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Henea Viorel.

72

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

72 din 9.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 01.02.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

73

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

73 din 9.02.2015

Disp. cu privire la cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2015, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domnului Danilov Mihai, ncadrat n grad de handicap GRAV, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i .

74

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

74 din 9.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2015, pentru numita Cuvuliuc Irina cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

75

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

75 din 9.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2015, pentru numitul Henea Viorel cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

76

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

76 din 9.02.2015

Disp. cu privire la suplimentarea fi?ei postului doamnei Torc?toru Maria, inspector (S) n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, cu unele atribu?ii prev?zute n H.G. nr. 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obliga?iilor ce revin autoritatilor administra?iei publice locale, institu?iilor ?i profesioni?tilor implica?i n prevenirea ?i interven?ia n cazurile de copii afla?i n situatie de risc de p?r?sire sau par?si?i n unitati sanitare

77

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

77 din 9.02.2015

Disp. cu privire la revocarea Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu nr. 66 din 27 ianuarie 2015 cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Zaharia Ionu? ?i a Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu nr. 67 din 28 ianuarie 2015 cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Amih?esei Constantin

78

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

78 din 9.02.2015

Disp. privind aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 11 februarie 2015.

79

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

79 din 11.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2015 pentru numita Zl?vog Lenu?a, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

80

2.405 din 13.02.2015

1.018 din 13.02.2015

80 din 11.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2015 pentru numita P?ltinel Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

81

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

81 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2015 pentru numita Cioclu Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

82

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

82 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2015 pentru numitul Danilov Petric?, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

83

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

83 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea componen?ei comisiei pentru evaluarea ofertelor privind licita?ia pentru obiectivul de investi?ii: ,,achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

84

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

84 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de m?suri ?i a Planului anual de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici, la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

85

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

85 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, urmare a cererilor depuse de persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, conform Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada februarie 2015 martie 2015.

86

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

86 din 16.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2015 pentru numitul Bulai Dacian Sorin, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

87

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

87 din 16.02.2015

Disp. cu privire la revocarea Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu nr. 70 din 29 ianuarie 2015 cu privire la acordarea, cu 1 februarie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Teslaru Florin C?t?lin.

88

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

88 din 19.02.2015

Disp. cu privire la ncetarea raporturilor de serviciu ale domnului Bacu?c? Gheorghe, inspector (S) gr. profesional asistent,n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, prin acordul p?r?ilor, consemnat n scris.

89

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

89 din 20.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea ncet?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.03.2015 pentru numita Mindru Aneta, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

90

2.841 din 20.02.2015

1.211 din 20.02.2015

90 din 20.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 26 februarie 2015.

91

3.327 din 27.02.2015

1.463 din 27.02.2015

91 din 23.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.03.2015 pentru numita R?ileanu Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

92

3.327 din 27.02.2015

1.463 din 27.02.2015

92 din 24.02.2015

Disp. cu privire la aprobarea num?rului de ore efectuate de c?tre doamna D?il? Marinela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i n calitate de beneficar la ajutorului social.

93

3.327 din 27.02.2015

1.463 din 27.02.2015

93 din 24.02.2015

Disp. cu privire la suplimentarea fi?ei postului doamnei Jeleanu Elena, inspector (S) n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, cu unele atribu?ii n domeniul inspec?iei fiscale ?i fondurilor europene.

94

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

94 din 27.02.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Cojocaru Constantin, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea surorii Cojocaru Mariana, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

95

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

95 din 27.02.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Cuvuliuc Ioan, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea mamei Cuvuliuc Elena, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

96

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

96 din 2.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015.

97

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

97 din 2.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2015, pentru numita Dieaconu Gheorghi?a - Antoneta cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

98

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

98 din 2.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2015, pentru numita Lupu Elena cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

99

3.640 din 05.03.2015

1.627 din 5.03.2015

99 din 4.03.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2015, pentru numita Ni?elia Floren?a, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

100

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

100 din 9.03.2015

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru Rotariu Dimitrie, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Rotariu Rodica - Daniela cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i , ncepnd cu 01.03.2015.

101

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

101 din 9.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.03.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

102

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

102 din 9.03.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.04.2015, pentru numita R?ileanu Lucica, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

103

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

103 din 9.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2015, pentru numita Achi?ei Elena - Livia, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

104

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

104 din 9.03.2015

Disp. cu privire la instituirea m?surii de prohibi?ie pentru pescuitul n scop comercial, recreativ/sportiv ?i familial al oric?ror specii de pe?ti din Iazul Aroneanu ?i Iazul Rediu- Aldei, pe anul 2015.

105

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

105 din 9.03.2015

Disp. cu privire la stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor, la investi?ia Lucr?ri de construire sistem centralizat de alimentare cu ap? potabil? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

106

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

106 din 10.03.2015

Disp. cu privire la suplimnetarea fi?ei postului doamnei Nicu?a Sorina Florina, inspector (S), n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, cu unele atribu?ii n domeniul fondurilor europene.

107

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

107 din 10.03.2015

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Jeleanu Elena, n func?ia de expert monitorizare ?i raportare n cadrul proiectului Dezvoltarea comunitar? ?i performan?? n administrarea domeniului public prin economie social?.

108

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

108 din 10.03.2015

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Nicu?a Sorina Florina, n func?ia de expert monitorizare ?i raportare n cadrul proiectului Intreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public.

109

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

109 din 10.03.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului de baz? al personalului care face parte din proiectul Dezvoltarea comunitar? ?i performan?? n administrarea domeniului public prin economie social? ?i Intreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public.

110

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

110 din 10.03.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei pentru verificare existen?ei suprafe?elor de teren ?i a efectivelor de animale de pe teritoriul administrativ al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n vederea eliber?rii atestatelor de produc?tor.

111

4.123 din 13.03.2015

1.872 din 13.03.2015

111 din 10.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea listei de suplimentare a cantit??ilor de ajutoare alimentare r?mase n stoc, dup? finalizarea etapelor prev?zute de H.G. nr. 799/2014.

112

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

112 din 17.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 1 aprilie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Ni?elia Ioan, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

113

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

113 din 17.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.04.2015, pentru numita Bargan Petronela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

114

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

114 din 20.03.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 aprilie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Onofrei Viorel - Vasile, cu domiciliul n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu

115

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

115 din 20.03.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 aprilie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Edu Ilie, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu

116

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

116 din 20.03.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 aprilie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Dr?g?lai Ionu? - Daniel, cu domiciliul n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu

117

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

117 din 20.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2015, pentru numitul Danilov Petric?, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

118

4.534 din 20.03.2015

2.069 din 20.03.2015

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Aroneanu n ?edin?a ordinar? din 26 martie 2015.

119

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

119 din 23.03.2015

Disp. cu privire la acordare, cu data de 01.04.2015, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare , doamnei Ioni?? Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

120

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

120 din 23.03.2015

Disp. cu privire la modificarea componen?iei serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? Aroneanu

121

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

121 din 24.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea ncepnd cu 01 aprilie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Bulai Dacian Sorin.

122

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

122 din 25.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 25.03.2015, a contractului individual de munc? al doamnei Dragomir Elena, asistent personal la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, urmarea decesului persoanei cu handicap grav, Luca Catinca, cu ultimul domiciliu n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

123

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

123 din 25.03.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2015, pentru numita Bargan Elena, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

124

4.916 din 27.03.2015

2.250 din 27.03.2015

124 din 26.03.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.04.2015, pentru numita Zamfirescu Daniela Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

125

5.284 din 03.04.2015

2.499 din 3.04.2015

125 din 31.03.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere a unui imobill situat n incinta C?minului Cultural din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea stabilire sediu firm?.

126

5.284 din 03.04.2015

2.499 din 3.04.2015

126 din 31.03.2015

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.04.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

127

5.284 din 03.04.2015

2.499 din 3.04.2015

127 din 1.04.2015

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, pentru anul 2015.

128

5.585 din 08.04.2015

2.600 din 8.04.2015

128 din 7.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru cererea numitului Henea Viorel.

129

5.585 din 08.04.2015

2.600 din 8.04.2015

129 din 8.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru cererea numitului Tamazlacariu Andrei.

130

5.585 din 08.04.2015

2.600 din 8.04.2015

130 din 8.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru cererea numitului Rusu Iulian Mihai.

131

5.585 din 08.04.2015

2.600 din 8.04.2015

131 din 8.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii ndemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare ncepnd cu 01 mai 2015, pentru persoana cu handicap grav Aprofirei Mihai.

132

6.439 din 27.04.2015

2.965 din 27.04.2015

132 din 24.04.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 30 aprilie 2015.

133

6.439 din 27.04.2015

2.965 din 27.04.2015

133 din 24.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru numita E?anu Elena Georgeta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

134

6.439 din 27.04.2015

2.965 din 27.04.2015

134 din 24.04.2015

Disp. cu privire la aprobarea componen?ei comisiei pentru evaluarea ofertelor privind licita?ia:Lucr?ri suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae - Aroneanu.

135

6.439 din 27.04.2015

2.965 din 27.04.2015

135 din 24.04.2015

Disp. privind aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.04.2015.

136

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

136 din 27.04.2015

Disp. cu privire la aprobarea cu componen?ei comisiei pentru evaluarea ofertelor privind licita?ia pentru obiectivul de investi?ii: ,, CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL

137

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

137 din 27.04.2015

Disp. cu privire la cu privire la ncetarea, cu 01 mai 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului D?il? Adi - Florin, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

138

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

138 din 27.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01 mai 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Arsene ?tefan - Andrei, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

139

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

139 din 27.04.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01 mai 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Honcu Ionel, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

140

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

140 din 28.04.2015

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru numita Cuvuliuc Ana Maria, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

141

6.723 din 4.05.2015

3.147 din 30.04.2015

141 din 30.04.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Ap?v?loae Lumini?a, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea mamei Ap?v?loae Zna, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

142

7.059 din 8.05.2015

3.308 din 8.05.2015

142 din 4.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru numita Ni?elia Tudori?a cu domiciliul n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

143

7.386 din 13.05.2015

3.453 din 12.05.2015

143 din 8.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 14 mai 2015.

144

7.386 din 13.05.2015

3.453 din 12.05.2015

144 din 11.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru numita Mndru Roxana Claudia cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

145

7.386 din 13.05.2015

3.453 din 12.05.2015

145 din 11.05.2015

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.05.2015, a unei indemniza?ii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, doamnei Nistor Ioana, ncadrat? n grad de handicap GRAV, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

146

7.386 din 13.05.2015

3.453 din 12.05.2015

146 din 11.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 01.05.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

147

7.386 din 13.05.2015

3.453 din 12.05.2015

147 din 12.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.05.2015, pentru numitul Drcaciu C?t?lin Gabriel cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

148

7.868 din 22. 05.2015

3.708 din 22.05.2015

148 din 22.05.2015

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii termenului de depunere ?i deschidere a ofertelor pentru licita?ia nchiriere Iaz Aroneanu, din satul Aroneanu, comuna Aroneanu.

149

7.868 din 22. 05.2015

3.708 din 22.05.2015

149 din 22.05.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere a Iazului Aroneanu, din satul Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

150

8.607 din 05.06.2015

4.021 din 5.06.2015

150 din 29.05.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.06.2015, pentru numita Leonte Mihaela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

151

8.607 din 05.06.2015

4.021 din 5.06.2015

151 din 03.06.2015

Disp. cu privire la modificarea drepturilor pentru sus?inere familiei, ncepnd cu data de 01.06.2015, pentru numita Ungureanu Mihaela Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

152

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

152 din 8.06.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului pentru acordarea drepturilor privind sus?inere familiei, ncepnd cu data de 01.06.2015, pentru numita Netc? Teodora, cu domiciliul n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

153

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

153 din 08.06.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Huivan Ovidiu, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

154

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

154 din 08.06.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Acsinie Dinu, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

155

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

155 din 08.06.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Gherman Cornel, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

156

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

156 din 08.06.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea doamnei Cojocaru Paraschiva, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

157

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

157 din 08.06.2015

Disp. cu privire la suspendarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului David Vlad-Dan, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

158

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

158 din 8.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Nistor Ioana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

159

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

159 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Ioni?? Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

160

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

160 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru domnul Danilov Mihai, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

161

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

161 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Av?d?ni Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

162

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

162 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru domnul Ionescu Ilie, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

163

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

163 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

164

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

164 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru copilul Panaitescu Ioana Gabriela, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

165

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

165 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

166

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

166 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

167

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

167 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

168

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

168 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

169

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

169 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

170

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

170 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

171

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

171 din 08.06.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2015 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

172

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

172 din 08.06.2015

Disp. cu privire la prelungirea termenului de evaluare a ofertelor privind licita?ia: ,, Lucr?ri suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfntul Nicolae - Aroneanu

173

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

173 din 08.06.2015

Disp. cu privire la prelungirea termenului de depunere ?i deschidere a ofertelor pentru licita?ia nchiriere Iaz Aroneanu, din satul Aroneanu, comuna Aroneanu.

174

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

174 din 08.06.2015

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01 iunie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Radu Neculai, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

175

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

175 din 08.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.07.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

176

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

176 din 09.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din 12 iunie 2015.

177

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

177 din 12.06.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Ionel Mariana, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea so?ului Ionel Vasile, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

178

9.050 din 12.06.2015

4.285 din 12.06.2015

178 din 12.06.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Obad? Marius, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea tat?lui Obad? Constantin, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

179

9.470 din 19.06.2015

4.485 din 19.06.2015

179 din 15.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015.

180

9.470 din 19.06.2015

4.485 din 19.06.2015

180 din 16.06.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.07.2015, pentru numita Macsim Petronela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

181

9.470 din 19.06.2015

4.485 din 19.06.2015

181 din 16.06.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru domnul Rotariu Dimitrie, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

182

9.693 din 24.06.2015

4.618 din 24.06.2015

182 din 19.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 22 iunie 2015.

183

9.693 din 24.06.2015

4.618 din 24.06.2015

183 din 19.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorilor E?anu Giulia ?i E?anu Leonardo, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

184

9.693 din 24.06.2015

4.618 din 24.06.2015

184 din 19.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 25 iunie 2015.

185

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

185 din 29.06.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei B?lteanu Mihaela, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Munteanu Aftinia.

186

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

186 din 29.06.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Covuliuc Paraschiva, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Monac Neculai.

187

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

187 din 29.06.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Chiril? Maricica, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Chiril? Marius.

188

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

188 din 29.06.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al domnului ?ugui Virgil, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, ?ugui Paraschiva.

189

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

189 din 29.06.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Ungureanu Georgeta, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Henea Maria

190

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

190 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea nchiderii circula?iei publice pe D.C. 17 Aroneanu - Rediu-Aldei, pe perioada desf??ur?rii unor activit??i stabilite n Programul Zilelor Comunei Aroneanu Edi?ia a VIII-a 2015.

191

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

191 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Maxim Marinela ncadrat? pe func?ia de ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? (M), grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i. Cxy<

192

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

192 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie domnului Marchitan Constantin Cristian ncadrat pe func?ia de muncitor calificat I (G) , grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

193

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

193 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Munteanu Teodora ncadrat? pe func?ia de referent cultural (S) gr. I , grada?ia 5 la nivelul C?minului Cultural al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

194

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

194 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei F?lticeanu Petronela ncadrat? pe func?ia de bibliotecar (M) IA, grada?ia 5 la nivelul Bibliotecii Comunale Aroneanu, jude?ul Ia?i.

195

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

195 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Nicu?a Sorina Florina ncadrat? pe func?ia de inspector grad profesional asistent (S), grada?ia 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

196

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

196 din 29.06.2015

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.07.2015.

197

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

197 din 29.06.2015

Disp. cu privire la restric?ion?rii circula?iei publice pe D.C.17 Aroneanu - Rediu-Aldei ?i D.S. 658, pe perioada desf??ur?rii unor activit??i stabilite n Programul Zilelor Comunei Aroneanu Edi?ia a VIII-a 2015.

198

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

198 din 1.07.2015

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Condurachi Marinela, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu pentru ntocmirea atestatelor de produc?tor.

199

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

199 din 1.07.2015

Disp. cu privire la ncetarea cu 01 iulie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Dr?g?lai Ionu? Daniel, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu.

200

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

200 din 1.07.2015

Disp. cu privire la ncetarea cu 01 iulie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Edu Ilie, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

201

10.379 din 3.07.2015

4.863 din 3.07.2015

201 din 1.07.2015

Disp. cu privire la ncetarea cu 01 iulie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Onofrei Viorel - Vasile, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu.

202

10.809 din 10.07.2015

5.035 din 10.07.2015

202 din 8.07.2015

Disp. cu privire la desemnarea domnului ing. Ni?? Alexandru Irinel, n calitate de membru n comisia mixt? de constatare a pagubelor ?i evaluare a pierderilor ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale care afecteaz? peste 30 % din suprafe?ele destinate produc?iei agricole vegetale/animale de?inute de c?tre locuitorii comunei Aroneanu.

203

10.809 din 10.07.2015

5.035 din 10.07.2015

203 din 8.07.2015

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Jeleanu Elena, n func?ia de responsabil financiar n cadrul proiectului ,,Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu

204

10.809 din 10.07.2015

5.035 din 10.07.2015

204 din 8.07.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului de baz? al doamnei Jeleanu Elena, responsabil financiar n echipa de implementare a proiectului ,,Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu

205

10.809 din 10.07.2015

5.035 din 10.07.2015

205 din 8.07.2015

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 01 iulie 2015, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu.

206

11.157 din 17.07.2015

5.231 din 17.07.2015

206 din 13.07.2015

Disp. cu privire la ncetarea cu data de 01.07.2015 a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului David Mihai

207

11.157 din 17.07.2015

5.231 din 17.07.2015

207 din 13.07.2015

Disp. cu privire la delegarea unor atribu?ii ce se vor exercita de viceprimarul Comunei Aroneanu pe perioada 28.07.2015-21.08.2015 ct timp primarul comunei este plecat n concediul de odihn?.

208

11.157 din 17.07.2015

5.231 din 17.07.2015

208 din 13.07.2015

Disp. cu privire la stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie pentru proiectul: ,,Achizi?ie buldoexcavator pentru comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

209

11.157 din 17.07.2015

5.231 din 17.07.2015

209 din 17.07.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 23 iulie 2015.

210

11.508 din 24.07.2015

5.365 din 24.07.2015

210 din 20.07.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

211

11.508 din 24.07.2015

5.365 din 24.07.2015

211 din 20.07.2015

Disp. cu privire la constituire debit, pentru ajutorul social acordat necuvenit pentru cererea numitului David Mihai.

212

11.508 din 24.07.2015

5.365 din 24.07.2015

212 din 23.07.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Dorofte Elena, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea fiului Barhan Marian, cu ultimul domiciliu avut n jude?ul Ia?i.

213

11.790 din 31.07.2015

5.477 din 30.07.2015

213 din 27.07.2015

Disp. cu privire la modificarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.08.2015 pentru numita Cantea Roxana Cristina, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

214

11.790 din 31.07.2015

5.477 din 30.07.2015

214 din 30.07.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.08.2015, doamnei Maxim Marinela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

215

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

215 din 10.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru cererea domnului Gherman Cornel, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

216

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

216 din 10.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru cererea domnului David Vlad - Dan, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

217

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

217 din 10.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii ajutorului social ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru cererea doamnei Cojocaru Parschiva, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

218

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

218 din 12.08.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 14 august 2015.

219

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

219 din 13.08.2015

Disp. cu privire la desemnarea domnului G?leat? Gheorghe, n calitate de inginer coordonator pentru obiectivul de investi?ii consolidare ?i reabilitate construc?ie existent? aflat? n domeniul public al Comunei Aroneanu, n vederea implement?rii ?i derul?rii proiectelor de minimis (atelier prefabricate din beton ?i prelucrare lemn).

220

12.424 din 14.08.2015

5.810 din 13.08.2015

220 din 13.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.09.2015, doamnei Cioclu Marinela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu.

221

12.675 din 21.08.2015

6.020 din 21.08.2015

221 din 18.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.08.2015, pentru doamna P?ltinel Mihaela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

222

12.675 din 21.08.2015

6.020 din 21.08.2015

222 din 20.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru domnul Bulai Dacian Sorin, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

223

12.675 din 21.08.2015

6.020 din 21.08.2015

223 din 20.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru doamna Pomeru Andreea, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

224

12.675 din 21.08.2015

6.020 din 21.08.2015

224 din 20.08.2015

Disp. cu privire la majorarea salariului de baz? al doamnei Condurachi Marinela, persoana autorizat? la nivelul unit??ii administrativ teritoriale Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru actualizarea informa?iilor n Registrul Electoral.

225

12.675 din 21.08.2015

6.020 din 21.08.2015

225 din 20.08.2015

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu , jude?ul Ia?i care vor duce la ndeplinire prevederile H.G. nr. 799/2014 la nivel local, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

226

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

226 din 21.08.2015

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 27 august 2015.

227

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

227 din 24.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.08.2015, pentru numita Ni?elia Mona-Ionela, cu domiciliul n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

228

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

228 din 24.08.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015.

229

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

229 din 24.08.2015

Disp. cu privire la modificarea ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, a cuantumului ajutorului social pentru cererea numitului Rotaru Costel.

230

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

230 din 24.08.2015

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor autorizate pentru a efectua opera?iuni n Registrul Electoral de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

231

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

231 din 26.08.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 24 din 08.11.1968 dintre Ob?d? Ilie ?i Ciobanu Eva, c?s?tori?i la Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

232

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

232 din 26.08.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru numita Mndru Roxana Claudia, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

233

12.916 din 27.08.2015

6.217 din 27.08.2015

233 din 26.08.2015

Disp. cu privire la aprobarea raportului procedurii de atribuire pentru obiectivul: ,, Lucr?ri suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ie - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu.

234

13.877 din 18.09.2015

6.762 din 18.09.2015

234 din 14.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru numitul Ionescu Ioan, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

235

13.877 din 18.09.2015

6.762 din 18.09.2015

235 din 14.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015.

236

13.877 din 18.09.2015

6.762 din 18.09.2015

236 din 14.09.2015

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 17 septembrie 2015.

237

13.877 din 18.09.2015

6.762 din 18.09.2015

237 din 15.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.09.2015, pentru numita Petrea Loredana, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

238

14.172 din 25.09.2015

6.998 din 24.09.2015

238 din 18.09.2015

Disp. cu privire la convocarea Consiliul Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 25 septembrie 2015.

239

14.172 din 25.09.2015

6.998 din 24.09.2015

239 din 21.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea Unit??ii de Implementare (UIP) a Proiectelor Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013) ?i Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013).

240

14.172 din 25.09.2015

6.998 din 24.09.2015

240 din 22.09.2015

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net ala asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru domnul Ionescu Ilie, ncadrat n gard de handicap grav, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

241

14.269 din 28.09.2015

7.073 din 28.09.2015

241 din 28.09.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Rotaru Elena, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea fratelui Ionescu Victor, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

242

14.269 din 28.09.2015

7.073 din 28.09.2015

242 din 28.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu pentru anul 2015.

243

14.269 din 28.09.2015

7.073 din 28.09.2015

243 din 28.09.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru doamna P?ltinel Mihaela, ncepnd cu data de 01.09.2015, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

244

14.269 din 28.09.2015

7.073 din 28.09.2015

244 din 28.09.2015

Disp. cu privire la prelungirea acord?rii ndemniza?iei echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

245

14.652 din 05.10.2015

7.272 din 2.10.2015

245 din 29.09.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Dorofte Geanina, domiciliat? n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

246

14.652 din 05.10.2015

7.272 din 2.10.2015

246 din 29.09.2015

Disp. cu privire la modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Cuvuliuc Violeta, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

247

14.652 din 05.10.2015

7.272 din 2.10.2015

247 din 30.09.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Marchitan Andreea, domiciliat? n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

248

14.652 din 05.10.2015

7.272 din 2.10.2015

248 din 30.09.2015

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015.

249

14.652 din 05.10.2015

7.272 din 2.10.2015

249 din 1.10.2015

Disp. cu privire la constituirea debitului n cuantum de 150 lei, pentru plata necuvenit? a aloca?iei pentru sus?inerea familiei n luna ianuarie 2015, pentru doamna Zamfirescu Corina Elena, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

250

14.755 din 06.10.2015

7.302 din 5.10.2015

250 din 05.10.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie la obiectivele de pe raza comunei pentru care s-au emis autoriza?ie de construc?ie de c?tre autorit??ile locale ale comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

251

14.755 din 06.10.2015

7.302 din 5.10.2015

251 din 05.10.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie a tuturor lucr?rilor de ntre?inere ?i de prest?ri servicii, constnd n repara?ii curente, modernizare spa?ii, reconfigurare, reabilitare termic?, instala?ii sanitare, instala?ii electrice, etc., att pentru cele efectuate n regie proprie ct ?i pentru cele contractate ?i efectuate de alte firme, lucr?ri ?i servicii efectuate la bunurile ?i imobilele apar?innd domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

252

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

252 din 12.10.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Iftodi Marinela, domiciliat? n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

253

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

253 din 12.10.2015

Disp. cu privire la suspendare pl??ii cuantumului ajutorului social ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Lupu Ana Maria, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

254

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

254 din 12.10.2015

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru domnul IONESCU ILIE ncadrat n grad de handicap GRAV, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.11.2015.

255

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

255 din 12.10.2015

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.11.2015, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

256

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

256 din 13.10.2015

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2015, pentru doamna Cantaraciuc Ana - Maria, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

257

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

257 din 13.10.2015

Disp. cu privire la acordarea cu 01 noiembrie 2015, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Cantaraciuc Ana Maria.

258

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

258 din 13.10.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 15 octombrie 2015.

259

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

259 din 15.10.2015

Disp. cu privire la reducerea programului de lucru la 7 ore/zi, respectiv 35 ore pe s?pt?mn?, pentru doamna Condurachi Marinela, inspector (S), grad profesional superior tr. 2 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

260

15.391 din 16.10.2015

7.593 din 16.10.2015

260 din 15.10.2015

Disp. cu privire la reducerea programului de lucru la 7 ore/zi, respectiv 35 ore pe s?pt?mn?, pentru domnul Marchitan Constantin - Cristian, muncitor calificat I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

261

15.786 din 22.10.2015

7.723 din 22.10.2015

261 din 19.10.2015

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 02 octombrie 2015, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

262

15.786 din 22.10.2015

7.723 din 22.10.2015

262 din 22.10.2015

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.11.2015, a unei indemnizatii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare, domnului Mandru Ioan, incadrat in grad de handicap grav, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

263

15.786 din 22.10.2015

7.723 din 22.10.2015

263 din 22.10.2015

Disp. cu privire la stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor privind obiectivul de investi?ii - Reabilitare ?i eficientizare par?ial? sistem de iluminat stradal n comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

264

16.258 din 29.10.2015

7.988 din 28.10.2015

264 din 23.10.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu, la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 29 octombrie 2015.

265

16.258 din 29.10.2015

7.988 din 28.10.2015

265 din 26.10.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2015, pentru doamna Ni?elia Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

266

16.258 din 29.10.2015

7.988 din 28.10.2015

266 din 28.10.2015

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.11.2015, pentru doamna Bercu Ana Maria domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

267

16.533 din 4.11.2015

8.146 din 4.11.2015

267 din 2.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2015, pentru numita Achi?ei Elena Livia, cu domiciliul n sat Dorobant, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

268

16.533 din 4.11.2015

8.146 din 4.11.2015

268 din 3.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, umare a cererilor depuse de persoane beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, confrom Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada noiembrie 2015 martie 2016.

269

16.533 din 4.11.2015

8.146 din 4.11.2015

269 din 3.11.2015

Disp. cu privire la reluarea pl??ii cuantumului ajutorului social, ncepnd cu data de 01.12.2015, pentru doamna Lupu Ana Maria, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

270

16.762 din 9.11.2015

8.237 din 9.11.2015

270 din 6.11.2015

Disp. privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor care au depus cerere n perioada 2.11.2015 5.11.2015.

271

16.762 din 9.11.2015

8.237 din 9.11.2015

271 din 6.11.2015

Disp. cu privire la prelungirea termenului pentru deschidere a ofertelor privind obiectivul de investi?ii - concesionare teren n suprafa?? 697 mp. identificat cadastral n Tarlaua 58 Nr. cadastral 64.063 (lot 32), din intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, pentru construirea de locuin?e individuale.

272

17.281 din 16.11.2015

8.440 din 16.11.2015

272 din 11.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2015, pentru numita Ro?u Marinela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

273

17.281 din 16.11.2015

8.440 din 16.11.2015

273 din 13.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, umare a cererilor depuse de persoane beneficare de ajutor socila de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, confrom Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada 09.11.2015- 13.11.2015

274

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

274 din 16.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

275

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

275 din 16.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 18 noiembrie 2015.

276

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

276 din 18.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2015, pentru numita Iftodi Marinela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

277

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

277 din 18.11.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei S?nduleanu Elena Valerica, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielor cu nmormntarea so?ului S?nduleanu Ion, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

278

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

278 din 20.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 26 noiembrie 2015.

279

17.581 din 20.11.02015

8.661 din 20.11.2015

279 din 20.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, umare a cererilor depuse de persoane beneficare de ajutor socila de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, confrom Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada 16 noiembrie 2015 20 noiembrie 2016.

280

17.990 din 27.11.2015

8.865 din 27.11.2015

280 din 23.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015.

281

17.990 din 27.11.2015

8.865 din 27.11.2015

281 din 26.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ionescu Elena, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru perioada decembrie 2015 martie 2016.

282

17.990 din 27.11.2015

8.865 din 27.11.2015

282 din 26.11.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Pu?ca?u V. Costache, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru perioada decembrie 2015 martie 2016.

283

17.990 din 27.11.2015

8.865 din 27.11.2015

283 din 26.11.2015

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Alexandru Anca Elena, s? exercite atribu?iile de stare civil?, prin delegare, n absen?a doamnei Condurachi Marinela titularul postului cu astfel de atribu?ii.

284

17.990 din 27.11.2015

8.865 din 27.11.2015

284 din 26.11.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Ni?elea C?t?lin Iulian, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea so?iei Ni?elea Irina C?t?lina, cu ultimul domiciliu avut n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

285

18.255 din 04.12.2015

8.978 din 4.12.2015

285 din 2.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 01 decembrie 2015, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

286

18.255 din 04.12.2015

8.978 din 4.12.2015

286 din 2.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01 decembrie 2015.

287

18.255 din 04.12.2015

8.978 din 4.12.2015

287 din 03.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.12.2015, pentru numitul Bulai Dacian Sorin, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

288

18.255 din 04.12.2015

8.978 din 4.12.2015

288 din 04.12.2015

Disp. cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015.

289

18.613 din 10.12.2015

9.125 din 10.12.2015

289 din 7.12.2015

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncdrat n grad de handicap grav reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

290

18.613 din 10.12.2015

9.125 din 10.12.2015

290 din 7.12.2015

Disp. cu privire la constituirea comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

291

18.613 din 10.12.2015

9.125 din 10.12.2015

291 din 10.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01 decembrie 2015.

292

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

292 din 10.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 16 decembrie 2015.

293

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

293 din 15.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului de nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru domnul Svartz Ilie, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i privind perioada decembrie 2015- martie 2016.

294

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

294 din 15.12.2015

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu 01.01.2016, pentru doamna Gavrilescu Petronela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

295

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

295 din 15.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului de nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru domnul Alexandru Gheorghe Adrian, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i privind perioada decembrie 2015 - martie 2016.

296

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

296 din 16.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2016.

297

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

297 din 16.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Condrea Eduard Andrei, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

298

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

298 din 16.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului de nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru domnul Bran Neculai, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i privind perioada decembrie 2015 - martie 2016.

299

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

299 din 16.12.2015

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Cazacu Diana Maria, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea bunicii C?lin Anica, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

300

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

300 din 16.12.2015

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Panaitescu Ioana - Gabriela, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

301

19.097 din 17.12.2015

9.319 din 17.12.2015

301 din 16.12.2015

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru doamna Av?d?ni Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

302

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

302 din 21.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015.

303

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

303 din 21.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor, la investi?ia ,, Lucr?ri suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae - Aroneanu.

304

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

304 din 24.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 29 decembrie 2015.

305

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

305 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

306

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

306 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

307

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

307 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

308

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

308 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

309

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

309 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

310

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

310 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru domnul Ionescu Ilie, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

311

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

311 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

312

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

312 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

313

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

313 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru domnul Danilov Mihai, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

314

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

314 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Ioni?? Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

315

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

315 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru doamna Nistor Ioana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

316

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

316 din 24.12.2015

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.12.2015 pentru domnul Mndru Ioan, ncadrat n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

317

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

317 din 24.12.2015

Dip. cu privire la aprobarea modific?rii Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu nr. 303 din 21 decembrie 2015 privind aprobarea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor, la investi?ia ,, Lucr?ri suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae - Aroneanu.

318

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

318 din 24.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015.

319

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

319 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Luigi - Constantin, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

320

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

320 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Eusebiu - Gabriel, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

321

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

321 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Claudiu - Marian, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

322

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

322 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Cristian - Narcis, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

323

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

323 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Florin - Vasile, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

324

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

324 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea Planului de Servicii privind copilul Andrie? Emma - Paula, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

325

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

325 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de deces nr. 15 din 14.05.2015 privind pe numitul ?ugui Petru, decedat la data de 13 mai 2015, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

326

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

326 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 16 din 10.10.2015 privind pe numi?ii Bulimar Costel ?i Costin Ina Marinela, c?s?tori?i la data de 10 octombrie 2015, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

327

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

327 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 2 din 23.04.2015 privind pe numi?ii Ungureanu Costel Ciprian ?i Pascaru Mihaela - Ana, c?s?tori?i la data de 23 aprilie 2015, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

328

19.728 din 30.12.2015

9.580 din 29.12.2015

328 din 28.12.2015

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 7 din 24.06.2015 privind pe numi?ii Melis Marco ?i Zamfirescu Ana - Maria, c?s?tori?i la data de 24 iunie 2015, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

 

joomla site stats