Home
Dispozitii 2014 PDF Print E-mail

Primarul comunei Aroneanu

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2014

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Institu?ia Prefectului

Nr. ?i data nregistr?rii la autoritatea local? emitent?

Num?rul ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

0

1

2

3

4

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

01

693 din 16.01.2014

272 din 15.01.2014

1 din 10.01.2014

Disp. cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru ncalzirea locuin?ei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere in perioada 07.01.2014 -09.01.2014

02

693 din 16.01.2014

272 din 15.01.2014

2 din 10.01.2014

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Lucescu Maria Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai Andrei, domiciliat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 03.01.2014.

03

693 din 16.01.2014

272 din 15.01.2014

3 din 13.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.01.2014 pentru numita Lupa?cu Carmen, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

04

693 din 16.01.2014

272 din 15.01.2014

4 din 13.01.2014

Disp. cu privire la prelungirea termenului de evaluare a ofertelor privind licita?ia:,, Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu.

05

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

5 din 14.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna E?anu Elena Georgeta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

06

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

6 din 14.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Lupu Ana Maria, cu domiciliul n sat Rediu Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

07

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

7 din 14.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.01.2014 pentru domnul Rotaru Costel, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

08

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

8 din 14.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Henea Maria, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

09

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

9 din 14.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Velea Maria, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

10

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

10 din 14.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Cioclu Maria, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

11

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

11 din 15.01.2014

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2014 a unui spor de vechime de 20% la salariul de baz? al domnului ?ugui Virgil, anagajat pe func?ia de execu?ie de asistent personal, grada?ia 4, cu contract individual de munc? pe durat? nedeterminat?, din cadrul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

12

950 din 20.01.2014

369 din 17.01.2014

12 din 15.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.02.2014.

13

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

13 din 20.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2014 pentru doamna Ungureanu Alexandra, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

14

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

14 din 20.01.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Bercu Ana Maria, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

15

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

15 din 20.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea revenirii la durata normal? a programului de lucru (8ore/zi, 40 ore/s?pt?mn?), pentru doamna Nicu?a Sorina Florina, inspector(S), grad profesional asisitent, tr. 2 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

16

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

16 din 20.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 01 februarie 2014, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

17

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

17 din 21.01.2014

Disp. cu privire la nominalizare operatorilor economici din re?eaua comercial? a Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i care vor distribui produse ra?ionalizate c?tre popula?ie.

18

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

18 din 24.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu n lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 30 ianuarie 2014.

19

1.406 din 27.01.2014

536 din 24.01.2014

19 din 24.01.2014

Disp. cu privire la desemnarea responsabilului cu eviden?a militar? de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

20

1.783 din 31.01.2014

709 din 31.01.2014

20 din 27.01.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.02.2014 pentru doamna Ni?elia Elena - Manuela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

21

1.783 din 31.01.2014

709 din 31.01.2014

21 din 29.01.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Bulimar Ecaterina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

22

1.783 din 31.01.2014

709 din 31.01.2014

22 din 29.01.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Condurache Vasilica Ionela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

23

1.783 din 31.01.2014

709 din 31.01.2014

23 din 30.01.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Ni?elia Mona Ionela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

24

1.783 din 31.01.2014

709 din 31.01.2014

24 din 30.01.2014

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1000 lei, doamnei Jeleanu Elena, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea mamei Tamazlcaru Victoria, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

25

2.220 din 07.02.2014

852 din 7.02.2014

25 din 3.02.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2014, pentru doamna Netc? Teodora, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

26

2.220 din 07.02.2014

852 din 7.02.2014

26 din 4.02.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2014, pentru doamna Mihai Elena, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

27

2.220 din 07.02.2014

852 din 7.02.2014

27 din 4.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea raportului procedurii de atribuire pentru obiectivul de investi?ii: ,, Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu.

28

2.582 din 13.02.2014

976 din 12.02.2014

28 din 7.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului pentru aloca?ie de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Olaru Claudia Elena, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

29

2.582 din 13.02.2014

976 din 12.02.2014

29 din 10.02.2014

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, copilul Lucescu Maria Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de c?tre domnul Lucescu Mihai Andrei, domiciliat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.02.2014.

30

2.582 din 13.02.2014

976 din 12.02.2014

30 din 10.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 01.02.2014, a unei indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, doamnei Ambroze Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

31

2.582 din 13.02.2014

976 din 12.02.2014

31 din 10.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.02.2014, a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

32

2.582 din 13.02.2014

976 din 12.02.2014

32 din 11.02.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu nregistrarea ?i eviden?a coresponden?ei transmise cu po?ta electronic? la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

33

3.147 din 21.02.2014

1.247 din 21.02.2014

33 din 17.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului pentru aloca?ie de sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Lupa?cu Carmen, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

34

3.147 din 21.02.2014

1.247 din 21.02.2014

34 din 17.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014.

35

3.147 din 21.02.2014

1.247 din 21.02.2014

35 din 17.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului pentru aloca?ie de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.02.2014, pentru doamna Bargan Petronela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

36

3.147 din 21.02.2014

1.247 din 21.02.2014

36 din 17.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea Planului de m?suri ?i a Planului anual de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici, la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

37

3.147 din 21.02.2014

1.247 din 21.02.2014

37 din 21.02.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu n lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 27 februarie 2014 .

38

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

38 din 5.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei de sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru domnul Ungureanu Petru, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

39

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

39 din 5.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei de sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru doamna Iftodi Marinela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

40

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

40 din 5.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului pentru aloca?ie de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.06.2014, pentru domnul ?oican Mihai, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

41

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

41 din 5.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.03.2014, pentru doamna Macsim Petronela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

42

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

42 din 5.03.2014

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei S?nduleanu Elena, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea so?ului S?nduleanu Ioan, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

43

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

43 din 5.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Vrtej Sebastian Ioan, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de domnul Vrtej Mihai, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

44

3.939 din 6.03.2014

1.506 din 6.03.2014

44 din 5.03.2014

Disp. cu privire la statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

45

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

45 din 10.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru doamna Gherman Valentina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

46

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

46 din 12.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei de sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru doamna Cantea Roxana Cristina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

47

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

47 din 12.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru doamna Maxim Marinela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

48

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

48 din 12.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru domnul Marchitan Constantin Cristian, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

49

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

49 din 13.03.2014

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014.

50

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

50 din 14.03.2014

Disp. cu privire la stabilirea ?i delimitarea sec?iilor de votare din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru alegerea membrilor din Romnia n Parlamentul European din data de 25 mai 2014.

51

4.571 din 17.03.2014

1.693 din 14.03.2014

51 din 14.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii contractului individual de munc? al doamnei Chiril? Maricica, angajat? pe func?ia de asistent personal grada?ia 2, pentru persoana cu handicap Chiril? Marius la Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

52

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

52 din 17.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii dispozi?iei nr. 183 din 4.10.2013 cu privire la acordarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, pentru doamna Cioclu Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

53

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

53 din 17.03.2014

Disp. cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afi?aj electoral din comuna Aroneanu, pentru alegerea membrilor din Romnia n Parlamentul European stabilite pentru data de 25 mai 2014.

54

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

54 din 17.03.2014

Disp. cu privire la interzicerea comercializ?rii b?uturilor alcoolice pe o raz? mai mic? de 500 de metri de la sediul Sec?iilor de Votare ale satelor Aroneanu, Doroban?, Rediu Aldei ?i ?orogari n ziua alegerilor europarlamentare din data de 25 mai 2014.

55

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

55 din 17.03.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.04.2014 pentru domnul Rotaru Costel, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

56

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

56 din 18.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii dispozi?iei nr. 378 din 14.07.2014 cu privire la acordarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, pentru doamna Zamfirescu Corina Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

57

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

57 din 18.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii dispozi?iei nr. 2 din 11.01.2012 cu privire la acordarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei, pentru doamna Samolinschi Nicoleta, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

58

4.865 din 21.03.2014

1.904 din 21.03.2014

58 din 21.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 27 martie 2014.

59

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

59 din 24.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.03.2014 pentru doamna Zamfirescu Daniela Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

60

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

60 din 24.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare ncepnd cu data de 01.04.2014, pentru persoana cu handicap grav Ple?can Maria

61

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

61 din 24.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

62

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

62 din 24.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014 pentru doamna Dasc?lu Alina Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

63

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

63 din 24.03.2014

Disp. cu privire la organizarea examenului de promovare n grad profesional, respectiv din func?ia public? de execu?ie de inspector (S), grad profesional principal, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S), grad profesional superior, avnd atribu?ii n domeniul proiectelor ?i lucr?ri de investi?ii de interes local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

64

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

64 din 25.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.03.2014 pentru doamna Ni?elia Mona Ionela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

65

5.463 din 31.03.2014

2.098 din 21.03.2014

65 din 28.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.04.2014 pentru doamna ?ugui Maricica, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

66

5.883 din 07.04.2014

2.289 din 4.04.2014

66 din 31.03.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014.

67

5.883 din 07.04.2014

2.289 din 4.04.2014

67 din 31.03.2014

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Manolache Minodora, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea fratelui Ionescu Gheorghe, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

68

5.883 din 07.04.2014

2.289 din 4.04.2014

68 din 31.03.2014

Disp. cu privire la ncetarea cu 01aprilie 2014, a pl??ii ajutorului social pentru cererea doamnei E?anu Elena Georgeta, cu domiciliu n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

69

6.095 din 10.04.2014

2.369 din 8.04.2014

69 din 4.04.2014

Disp. cu privire la ncetarea de drept a raporturilor de serviciu ale inspectorului asistent cu atribu?ii n domeniul achizi?iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

70

6.095 din 10.04.2014

2.369 din 8.04.2014

70 din 7.04.2014

Disp. cu privire la recuperare debit ca urmarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei doamnei Munteanu Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i cu titlu necuvenit pentru perioada noiembrie 2011 decembrie 2012.

71

6.095 din 10.04.2014

2.369 din 8.04.2014

71 din 7.04.2014

Disp. cu privire la mputernicirea domnului viceprimar al Comunei Aroneanu, pentru a semna n numele ?i pentru autoritatea public? Aroneanu, Actele adi?ionale la Acordul de Cooperare ncheiat cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i.

72

6.656 din 18.04.2014

2.586 din 17.04.2014

72 din 14.04.2014

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de licita?ie n vederea valorific?rii prin vnzare a tractorului U 683 scos din func?iune, aflat n domeniul privat al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

73

6.656 din 18.04.2014

2.586 din 17.04.2014

73 din 14.04.2014

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Maxim Marinela, ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? n cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, n vederea efectu?rii instructajului lunar ?i a celui periodic la locul de munc? pentru angaja?ii Asocia?iei Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i pentru Comuna Aroneanu.

74

6.656 din 18.04.2014

2.586 din 17.04.2014

74 din 17.04.2014

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 24 aprilie 2014.

75

7.003 din 25.04.2014

2.716 din 25.04.2014

75 din 22.04.2014

Disp. cu privire la aprobarea promov?rii n gradul profesional imediat superior, a domnului Androne Eduard Nelu, urmare a examenului de promovare n func?ia public? de execu?ie de inspector (S), grad profesional superior, cu atribu?ii n domeniul proiectelor ?i investi?iilor de interes local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

76

7.003 din 25.04.2014

2.716 din 25.04.2014

76 din 23.04.2014

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Androne Eduard Nelu, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea tat?lui Androne Adronic, cu ultimul domiciliu avut n Municipiul Ia?i, Bld. Poitiers nr. 24, jude?ul Ia?i.

77

7.003 din 25.04.2014

2.716 din 25.04.2014

77 din 24.04.2014

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 28 aprilie 2014.

78

7.627 din 09.05.2014

2.967 din 09.05.2014

78 din 7.05.2014

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor n vederea concesion?rii terenului n suprafa?? de 500 mp. situat n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea nfiin??rii ?i func?ion?rii unei tipografii.

79

7.627 din 09.05.2014

2.967 din 09.05.2014

79 din 7.05.2014

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 11 aprilie 2014, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar (primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?(biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu.

80

7.985 din 15.05.2014

3.106 din 15.05.2014

80 din 12.05.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.05.2014, pentru doamna Maxim Elena, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

81

7.985 din 15.05.2014

3.106 din 15.05.2014

81 din 12.05.2014

Disp. cu privire la modificarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.05.2014, pentru doamna Popa V. Ana, domicliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

82

7.985 din 15.05.2014

3.106 din 15.05.2014

82 din 12.05.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, pentru doamna Radu Iuliana - Gabriela, ncepnd cu data de 01.05.2014, domiciliat? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

83

7.985 din 15.05.2014

3.106 din 15.05.2014

83 din 12.05.2014

Disp. cu privire la modificarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.05.2014, pentru doamna Mindru Aneta, domicliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

84

8.478 din 23.05.2014

3.276 din 23.05.2014

84 din 19.05.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.06.2014, pentru doamna Cuvuliuc Violeta, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

85

8.478 din 23.05.2014

3.276 din 23.05.2014

85 din 20.05.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor care vor avea atribu?ii de prevenire ?i stingerea incendiilor la sediul Prim?riei Comunei Aroneanu ?i al sec?iilor de votare din Comuna Aroneanu pentru alegerile europarlamentare din 25 mai 2014.

86

8.478 din 23.05.2014

3.276 din 23.05.2014

86 din 23.05.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile sedin?ei ordinar? din 29 mai 2014.

87

8.927 din 30.05.2014

3.399 din 30.05.2014

87 din 26.05.2014

Disp. cu privire la aprobarea mputernicirii domnului ing. Androne Eduard Nelu inspector superior cu atribu?ii n domeniul proiectelor ?i investi?iilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, pentru a semna n numele ?i pentru autoritarea public? Aroneanu, Contractul de Prest?rii Servicii cu S.C. MAGNIUS IMPEX S.R.L.

88

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

88 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

89

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

89 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Szel Irma, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

90

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

90 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

91

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

91 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

92

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

92 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru copilul Clim Bogdan Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

93

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

93 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

94

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

94 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

95

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

95 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru copilul Panaitescu Ioana Gabriela, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

96

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

96 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

97

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

97 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

98

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

98 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2014 pentru doamna Ambroze Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

99

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

99 din 10.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.07.2014 , a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutent din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

100

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

100 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Covuliuc Paraschiva, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Monac Neculai.

101

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

101 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei B?lteanu Mihaela, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Munteanu Aftinia.

102

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

102 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Ungureanu Georgeta, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Henea Maria.

103

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

103 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Dragomir Elena, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Luca P. Catinca.

104

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

104 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al domnului ?ugui Virgil, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, ?ugui Paraschiva.

105

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

105 din 10.06.2014

Disp. cu privire la constituirea debitului pentru doamna Iftode Corina Alina cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru sumele primite cu titlu necuvenit la aloca?ia pentru sus?inere familial?.

106

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

106 din 10.06.2014

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Chiril? Maricica, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Chiril? Marius.

107

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

107 din 10.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ncepnd cu 01.07.2014.

108

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

108 din 10.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile sedin?ei extraordinare din 12 iunie 2014.

109

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

109 din 11.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, doamnei Dasc?lu Alina, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea so?ului Dasc?lu Ionel, cu ultimul domiciliu avut n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

110

9.672 din 13.06.2014

3.771 din 12.06.2014

110 din 12.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii unui ajutor de urgen?? pentru domnul Macsim Ionu?, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

111

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

111 din 13.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea restrci?ion?rii circula?iei publice pe D.C. 15 Aroneanu Doroban?, D.C. 18 Aroneanu ?orogari ?i D.J. 282 G aflat pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, pe perioada desf??ur?rii spectacolului AeroNautic Show Ia?i din 14 iunie 2014

112

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

112 din 17.06.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale ncepnd cu data de 01.06.2014, pentru doamna Ungureanu Alexandra, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

113

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

113 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.06.2014, pentru doamna Lupa?cu Carmen, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

114

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

114 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.06.2014, pentru doamna Moraru Mihaiela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

115

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

115 din 17.06.2014

Disp. cu privire la acordarea drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Munteanu Teodora, ncadrat? n func?ia de referent cultural (S) gr. I, grada?ia 5, la nivelul C?minului Cultural al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

116

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

116 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei F?lticeanu Petronela ncadrat? pe func?ia de bibliotecar (M) IA, grada?ia 5 la nivelul Bibliotecii Comunale Aroneanu, jude?ul Ia?i.

117

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

117 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie domnului Marchitan Constantin Cristian ncadrat pe func?ia de muncitor calificat I (G) , grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

118

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

118 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Maxim Marinela ncadrat? pe func?ia de ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? (M), grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

119

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

119 din 17.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru doamna R?ileanu Gabriela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

120

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

120 din 18.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea avans?rii, ncepnd cu data de 01.07.2014, a doamnei Alexandru Anca Elena, secretarul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n noua grada?ie corespunz?toare tran?ei de vechime n munc?.

121

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

121 din 18.06.2014

Disp. privind aprobarea acord?rii drepturilor salariale, conform prevederilor legale n materie doamnei Nicu?a Sorina Florina ncadrat? pe func?ia de inspector grad profesional asistent (S), grada?ia 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

122

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

122 din 18.06.2014

Disp. privind majorarea indemniza?iilor primarului ?i viceprimarului Comunei Aroneanu.

123

10.292 din 20.06.2014

3.967 din 20.06.2014

123 din 20.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 26 iunie 2014.

124

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

124 din 23.06.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru doamna Munteanu Vasilica, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

125

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

125 din 23.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii num?rului de ore efectuate de domnul Rotaru Costel cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i n calitate de beneficiar al ajutorului social ncepnd cu 01.07.2014.

126

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

126 din 24.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru doamna Olaru Claudia Elena, cu domiciliul n sat Rediu - Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

127

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

127 din 24.06.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la ndeplinire a prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele m?suri de reglementare a vnz?rii cump?r?rii terenurilor agricole situate n extravilan.

128

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

128 din 24.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014.

129

10.459 din 26.06.2014

4.111 din 27.06.2014

129 din 24.06.2014

Disp. cu privire la aprobarea nchiderii circula?iei publice pe D.C. 17 Aroneanu Rediu Aldei, pe perioada desf??ur?rii unor activit??i stabilite n Programul Zilelor Comunei Aroneanu Edi?ia a VII 2014.

130

10.529 din 4.07.2014

4.278 din 4.07.2014

130 din 30.06.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru doamna Zamfirescu Simona, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

131

10.529 din 4.07.2014

4.278 din 4.07.2014

131 din 1.07.2014

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor n vederea concesion?rii terenului n suprafa?? de 7.500 mp. situat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea construirii unei sere de legume ?i anexe.

132

10.529 din 4.07.2014

4.278 din 4.07.2014

132 din 1.07.2014

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.07.2014, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, copilului Rotariu Dimitrie, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Rotariu Rodica-Daniela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

133

10.529 din 4.07.2014

4.278 din 4.07.2014

133 din 1.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.07.2014, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

134

10.529 din 4.07.2014

4.278 din 4.07.2014

134 din 2.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea Planului de activitate al Comunei pentru probleme de ap?rare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

135

11.305 din 11.07.2014

4.455 din 11.07.2014

135 din 7.07.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.08.2014, pentru doamna Munteanu Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

136

11.305 din 11.07.2014

4.455 din 11.07.2014

136 din 9.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, judetul Ia?i pentru anul 2014.

137

11.305 din 11.07.2014

4.455 din 11.07.2014

137 din 10.07.2014

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru domnul Samolinschi Vasile, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

138

11.699 din 21.07.2014

5.072 din 21.07.2014

138 din 18.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 24 iulie 2014.

139

11.699 din 21.07.2014

5.027 din 21.07.2014

139 din 21.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.07.2014, pentru doamna Bercu Ana Maria, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

140

11.882 din 25.07.2014

5.253 din 25.07.2014

140 din 23.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea restric?ion?rii circula?iei publice pe D.C. 17 Aroneanu Rediu Aldei ?i D.S. 658, pe perioada desf??ur?rii unor activit??i stabilite n Programul Zilelor Comunei Aroneanu Edi?ia a VII a 2014.

141

11.882 din 25.07.2014

5.253 din 25.07.2014

141 din 24.07.2014

Disp. cu privire acordarea unui ajutor de urgen?? n cuantum de 1.000 lei, domnului Obad? Marius, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea mamei Obad? Cecilia, cu ultimul domiciliu avut n sat Doroban? comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

142

11.882 din 25.07.2014

5.253 din 25.07.2014

142 din 24.07.2014

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.08.2014, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, doamnei Zl?vog Maria, ncadrat? n grad de handiap grav, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

143

11.882 din 25.07.2014

5.253 din 25.07.2014

143 din 24.07.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.08.2014, statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

144

11.978 din 25.07.2014

5.304 din 28.07.2014

144 din 25.07.2014

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de evaluare pentru achizi?ie buldoexcavator la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

145

11.978 din 25.07.2014

5.304 din 28.07.2014

145 din 25.07.2014

Disp. cu privire la delegarea unor atribu?ii ce vor fi exercitate de viceprimarul comunei Aroneanu pe perioada 28.07.2014 - 20.08.2014, ct timp primarul comunei este plecat n concediul de odihn?.

146

1.2.226 din 4.08.2014

5.410 din 4.08.2014

146 din 30.07.2014

Disp. cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de inspector (S), clasa I grad profesional asistent, n cadrul Compartimentului Economico Financiar Achizi?ii Publice, de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

147

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

147 din 18.08.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu 01 septembrie 2014, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului David Mihai.

148

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

148 din18.08.2014

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.08.2014 a unui spor de vechime de 15% la salariul de baz? al doamnei Chiril? Maricica, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal, grada?ia 3, cu contract individual de munc? pe durat? nedeterminat?, din cadrul autorit??ii publice locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

149

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

149 din 18.08.2014

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.08.2014.

150

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

150 din 20.08.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, pentru numita Marchitan Andreea, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

151

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

151 din 22.08.2014

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 28 august 2014.

152

13.098 din 22.08.2014

5.931 din 22.08.2014

152 din 22.08.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale, pentru numita Moraru Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

153

13.952 din 05.09.2014

6.260 din 5.09.2014

153 din 1.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii termenului de evaluare a ofertelor privind licita?ia:,,achizi?ie buldoexcavator la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,,.

154

13.952 din 05.09.2014

6.260 din 5.09.2014

154 din 2.09.2014

Disp. cu privire la aprob?rii desemn?rii reprezentantului din partea Primarului comunei Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii Aron-Vod?- Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

155

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

155 din 15.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014.

156

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

156 din

15.09.2014

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul DIL? LIVIU PETRU, ncadrat n grad de handicap GRAV reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 11.09.2014.

157

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

157 din 15.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 11.09.2014, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

158

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

158 din 15.09.2014

Disp. cu privire la stabilirea sediilor ?i delimitarea sec?iilor de votare din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru alegerile preziden?iale din data de 2 noiembrie 2014.

159

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

159 din 15.09.2014

Disp. cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afi?aj electoral din comuna Aroneanu, privind alegerile preziden?iale stabilite pentru data de 2 noiembrie 2014.

160

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

160 din 15.09.2014

Disp. cu privire la interzicerea comercializ?rii b?uturilor alcoolice pe o raz? mai mic? de 500 de metri de la sediul Sec?iilor de Votare ale satelor Aroneanu, Doroban?, Rediu-Aldei ?i ?orogari n ziua alegerilor preziden?iale stabilite pentru 2 noiembrie 2014.

161

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

161 din 16.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014.

162

14.679 din 17.09.2014

6.608 din 17.09.2014

162 din 17.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, numitului Obad? Neculai domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

163

14.976 din 23.09.2014

6.823 din 23.09.2014

163 din 17.09.2014

Disp. cu privire la numirea domnului Bacu?c? Gheorghe, n func?ia public? de execu?ie de inspector(S) grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

164

14.976 din 23.09.2014

6.823 din 23.09.2014

164 din 17.09.2014

Disp. cu privire la modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Bacu?c? Gheorghe prin deta?area acestuia din func?ia public? de execu?ie de inspector (S) grad profesional asistent din cadrul Comunei Aroneanu, n func?ia public? de execu?ie consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul G?rzii Na?ionale de Mediu.

165

14.976 din 23.09.2014

6.823 din 23.09.2014

165 din 19.09.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 25 septembrie 2014.

166

14.976 din 23.09.2014

6.823 din 23.09.2014

166 din 22.09.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului privind acordarea aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.10.2014 pentru numita Chiril? Maricica, domiciliat? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

167

15.362 din 29.09.2014

7.012 din 29.09.2014

167 din 23.09.2014

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, judetul Ia?i, pentru anul 2014.

168

15.362 din 29.09.2014

7.012 din 29.09.2014

168 din 26.09.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului privind acordarea aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.10.2014 pentru numita Cioclu Mihaela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

169

15.362 din 29.09.2014

7.012 din 29.09.2014

169 din 26.09.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului privind acordarea aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.10.2014 pentru numita Cuvuliuc Violeta, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

170

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

170 din 29.09.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului privind acordarea aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.10.2014 pentru numitul Ungureanu Petru, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

171

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

171 din 29.09.2014

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, judetul Ia?i, pentru anul 2014.

172

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

172 din 29.09.2014

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie pentru obiectivul de investi?ii:,, achizi?ie buldoexcavator la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

173

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

173 din 6.10.2014

Disp. cu privire la prelungirea acord?rii ndemniza?iei echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

174

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

174 din 6.10.2014

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.10.2014, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domnului Ionescu Ilie, ncadrat n grad de handicap GRAV, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

175

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

175 din 6.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.10.2014, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

176

15.898 din 07.10.2014

7.241 din 6.10.2014

176 din 6.10.2014

Disp. cu privire la modificarea cu 01 noiembrie 2014, a cuantumului ajutorului social pentru cererea numitului Rotaru Costel.

177

16.245 din 10.10.2014

7.399 din 10.10.2014

177 din 7.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 8 octombrie 2014.

178

16.245 din 10.10.2014

7.399 din 10.10.2014

178 din 8.10.2014

Disp. cu privire la ncetarea dreptului privind acordarea aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.10.2014 pentru numita Zl?vog Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

179

16.245 din 10.10.2014

7.399 din 10.10.2014

179 din 9.10.2014

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere unei suprafe?e de 20 m.p., identificat cadastral n Tarlaua 58, Parcela 1.838, n vederea amplas?rii unei construc?ii provizorii pentru alimenta?ie public?.

180

16.611 din 17.10.2014

7.510 din 16.10.2014

180 din 15.10.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei complementare, ncepnd cu 01.11.2014 pentru numitul Te?cu C?t?lin, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

181

16.611 din 17.10.2014

7.510 din 16.10.2014

181 din 15.10.2014

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Adrone Eduard-Nelu, inspector cu atribu?ii de proiecte, investi?ii ?i gospod?rire comunal? n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea prevederilor n materie de apicultur?.

182

16.611 din 17.10.2014

7.510 din 16.10.2014

182 din 15.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, urmare a cererilor depuse de persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, conform Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada noiembrie 2014 martie 2015.

183

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

183 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul David Vlad Dan, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

184

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

184 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Alexandru Gheorghe Adrian, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

185

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

185 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Cioclu I. Neculai, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

186

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

186 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.10.2014, pentru numita Maxim Marinela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

187

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

187 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ungureanu Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

188

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

188 din 20.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 18 septembrie 2014, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur? (biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu.

189

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

189 din 23.10.2014

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, pentru anul 2014.

190

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

190 din 24.10.2014

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2014, pentru numita Munteanu Ana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

191

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

191 din 24.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petroliere doamnei Amariei Agapia, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

192

17.135 din 24.10.2014

7.773 din 24.10.2014

192 din 24.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petroliere domnului Pis?r Constantin, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

193

17.322 din 28.10.2014

7.903 din 28.10.2014

193 din 24.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 30 octombrie 2014.

194

17.322 din 28.10.2014

7.903 din 28.10.2014

194 din 27.10.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, pe anul 2014.

195

17.617 din 31.10.2014

8.030 din 31.10.2014

195 din 29.10.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor care vor avea atribu?ii de prevenire ?i stingerea incendiilor la sediului Prim?riei Comunei Aroneanu ?i al sec?iilor de vot din comuna Aroneanu pentru alegerile preziden?iale din 2 noiembrie 2014.

196

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

196 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna E?anu Elena Georgeta cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

197

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

197 din 3.11.2014

Disp. cu privire la neacordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Amarandei D. Maria cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

198

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

198 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Rusu Gh. Constantin cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

199

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

199 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ple?can Gh. Lucica cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

200

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

200 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna R?ileanu Cristina Valerica cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

201

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

201 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Amih?esii C. Constantin cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

202

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

202 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Ple?can Gheorghe C?t?lin cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

203

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

203 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Av?d?nei Ioan cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

204

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

204 din 3.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ionescu Elena cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

205

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

205 din 3.11.2014

Disp. cu privire la stabilirea sediilor ?i delimitarea sec?iilor de votare din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden?iale din data de 16 noiembrie 2014.

206

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

206 din 3.11.2014

Disp. cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afi?aj electoral din comuna Aroneanu, privind cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden?iale din 16 noiembrie 2014.

207

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

207 din 3.11.2014.

Disp. cu privire la interzicerea b?uturilor alcoolice pe o raz? mai mic? de 500 de metri de la sediul sec?iilor de votare ale satelor Aroneanu, Doroban?, Rediu-Aldei ?i ?orogari pentru ce de-al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden?iale din 16 noiembrie 2014.

208

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

208 din 4.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul ?ugui Virgil cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

209

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

209 din 4.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii prevederilor Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu nr. 195 din 29.10.2014 privind persoanele care vor avea atribu?ii de prevenire ?i stingerea incediilor la sediul Prim?riei Comunei Aroneanu ?i al sec?iilor de vot din comuna Aroneanu pentru alegerile preziden?iale din 2 noiembrie 2014.

210

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

210 din 5.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

211

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

211 din 5.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Bulai V. Aneta cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

212

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

212 din 5.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Duca Emilia cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

213

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

213 din 5.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ostrovanu Gh. Adriana cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

214

18.118 din 07.11.2014

8.175 din 6.11.2014

214 din 5.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii prevederilor Dispozi?iei Primarului nr. 147 din 18 august 2014 cu privire la acordarea dreptului de ajutor social pentru cererea numitului David Mihai.

215

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

215 din 10.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Zl?vog Mihai cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

216

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

216 din 10.11.2014

Disp. cu privire la neacordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Dorofte I. Natalia cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

217

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

217 din 11.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Zl?vog T. Constantin cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

218

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

218 din 11.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Negru Viorica cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

219

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

219 din 11.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2014 pentru doamna Dorofte A. Cornelia cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

220

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

220 din 11.11.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor care vor avea atribu?ii de prevenire ?i stingerea incediilor la sediul Prim?riei Comunei Aroneanu ?i al sec?iilor de vot din comuna Aroneanu pentru cel de-al doilea scrutin al alegerilor preziden?iale din 16 noiembrie 2014

221

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

221 din 13.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Leonte Mihaela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

222

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

222 din 13.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Cre?u Elena, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

223

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

223 din 13.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna R?ileanu C. Elena cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

224

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

224 din 13.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2014 pentru doamna R?ileanu Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

225

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

225 din 13.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2014 pentru doamna Cre?u Daniela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

226

18.535 din 14.11.2014

8.366 din 14.11.2014

226 din 14.11.2014

Disp. cu privire stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor privind obiectivul de investi?ii:,, Amenajare spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

227

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

227 din 14.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea demol?rii de pe domeniul public a unei construc?ii provizorii (gard), amplasat? f?r? autoriza?iei de construire pe D.S. 2241, sat Rediul Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

228

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

228 din 14.11.2014

Disp. cu privire la ncetarea unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01 decembrie 2014, pentru persoana cu handicap grav Ambroze Maria.

229

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

229 din 14.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea cu 01 decembrie 2014, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei D?il? Marinela.

230

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

230 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de na?tere nr. 4 din 21.03.2013 privind numita Ostrovanu Maria Gabriela, n?scut? la data de 26 decembrie 2012, n localitatea Pazzzoli, ?ara Italia, nregistrat n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

231

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

231 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Pavel S. Maria, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

232

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

232 din 17.11.2014

Disp. cu privire la ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Grigoriu P. Elena, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

233

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

233 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Popa C. C?t?lin, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

234

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

234 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Ciornil? Gh. Ana, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

235

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

235 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului financiar pentru nc?lzirea locuin?ei, urmare a cererii depuse de c?tre doamna D?il? Marinela, beneficiar? de ajutor social de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i conform Legii nr. 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada decembrie 2014 - martie 2015.

236

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

236 din 17.11.2014

Disp. privind acordarea, cu data de 01.12.2014, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domnului Aprofirei Mihai, ncadrat n grad de handicap GRAV, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

237

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

237 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Luca Ion, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

238

18.682 din 17.11.2014

8.399 din 17.11.2014

238 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Le?anu I. Constantin, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

239

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

239 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Moraru Constantin, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

240

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

240 din 17.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Luca Gh. Valerica, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

241

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

241 din 18.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2014 pentru doamna Costache Geta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

242

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

242 din 18.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Tanase C. Ileana, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

243

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

243 din 18.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Luca Gh. Valerica, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

244

18.983 din 21.11.2014

8.580 din 21.11.2014

244 din 21.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 27 noiembrie 2014.

245

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

245 din 24.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru numita Netc? Ana, ncepnd cu data de 01.11.2014 cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

246

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

246 din 24.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Maftei Lucica, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

247

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

247 din 24.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Bejinaru Ani?oara, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

248

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

248 din 24.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Netc? Ana, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

249

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

249 din 24.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumurilor aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2014, pentru beneficiarii de pe raza Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

250

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

250 din 27.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Zamfirescu M. Virginia, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

251

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

251 din 27.11.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Cuvuliuc Costic?, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

252

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

252 din 27.11.2014

Disp. cu privire suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul PANAITESCU IOANA - GABRIELA, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 20.11.2014.

253

19.356 din 28.11.2014

8.751 din 28.11.2014

253 din 27.11.2014

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.12.2014, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

254

19.761 din 05.12.2014

8.866 din 5.12.2014

254 din 2.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Aprofirei I. Veronica, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

255

19.761 din 05.12.2014

8.866 din 5.12.2014

255 din 2.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei monoparentale pentru numita Olaru Claudia Elena, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

256

19.761 din 05.12.2014

8.866 din 5.12.2014

256 din 2.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru numitul Macsim Nicolae, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

257

19.761 din 05.12.2014

8.866 din 5.12.2014

257 din 2.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Macsim Nicolae, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

258

19.761 din 05.12.2014

8.866 din 5.12.2014

258 din 4.12.2014

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i care vor duce la ndeplinire prevederile H.G. nr.799/2014 la nivel local.

259

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

259 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014.

260

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

260 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Bulimar Ecaterina, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

261

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

261 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita C?lin Anica, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

262

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

262 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita E?anu Minodora, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

263

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

263 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Nistor Gheorghe, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

264

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

264 din 8.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Zaharia Gh. Gheorghe, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

265

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

265 din 8.12.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru doamna Amih?esei Liliana, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

266

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

266 din 9.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014.

267

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

267 din 9.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Ro?u Gh. Maria, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

268

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

268 din 10.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014.

269

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

269 din 12.12.2014

Disp. cu privire aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 18 decembrie 2014.

270

20.324 din 12.12.2014

8.990 din 12.12.2014

270 din 12.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Hodorogeanu M. Constantin, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

271

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

271 din 15.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Grigoriu Elena, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

272

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

272 din 15.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Covuliuc Ioan, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

273

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

273 din 15.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Huivan Florentina, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

274

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

274 din 16.12.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru doamna Cantea Roxana Cristina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

275

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

275 din 16.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

276

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

276 din 17.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Gavrilescu Cristea, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

277

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

277 din 17.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numitul Svartz Ilie, ncepnd cu data de 01.12.2014 cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

278

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

278 din 17.12.2014

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru doamna Bargan Elena, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

279

20.903 din 22.12.2014

9.138 din 19.12.2014

279 din 18.12.2014

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiilor de inventariere general? a patrimoniului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i (inventarierea elementelor activ ?i pasiv), pe anul 2014.

Secretar

Alexandru Anca Elena

 

joomla site stats