Home
Dispozitii 2013 PDF Print E-mail

Primarul comunei Aroneanu

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2013

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Institu?ia Prefectului

Nr. ?i data nregistr?rii la autoritatea local? emitent?

Num?rul ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

0

1

2

3

4

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

01

226 din 08.01.2013

97 din 07.01.2013

1 din 03.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea ncet?rii cu data de 01.02.2013 a acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru, doamna Lupa?cu Cristina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

02

226 din 08.01.2013

97 din 07.01.2013

2 din 04.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 7 ianuarie 2013.

03

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

3 din 04.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 15 ianuarie 2013.

04

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

4 din 11.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea componen?ei comisiei de concurs respectiv pentru soli?ionarea contesta?ii n vederea ocup?rii postului de secretar al unit??ii administrativ teriroriale Aroneanu, jude?ul Ia?i

05

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

5 din 11.01.2013

Disp cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Gorea Gh. Maria cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

06

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

6 din 11.01.2013

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Condurachi Marinela, inspector (S) gr. superior cu atribu?ii de stare civil?, eviden?a persoanei ?i alte atribu?ii de func?ie public? din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, responsabil cu punerea n aplicare a prevederilor art. 117^1 din Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local? la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

07

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

7 din 14.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri ?i recperare de debite pentru numitul Andries Valentin cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

08

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

8 din 15.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Av?d?ni Eugenia cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

09

1.061 din 18.01.2013

248 din 15.01.2013

9 din 15.01.2013

Disp cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru numita Av?d?ni Dorel cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

10

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

10 din 21.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei numitei Cuvuliuc Ana Maria, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

11

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

11 din 21.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 01.02.2013, a unei indemniza?ii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, copilului Lucescu Maria Nectaria, ncadrat n grad de handicap GRAV, reprezentant legal de domnul Lucescu Mihai Andrei, domiciliat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

12

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

12 din 21.01.2013

Disp cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei pentru numita ?chiopu Alina - Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

13

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

13 din 21.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei pentru numita Ungureanu Loredana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

14

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

14 din 22.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri ?i recperare de debite pentru numitul Pu?ca?u Gh. Manole cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

15

1.614 din 25.01.2013

455 din 25.01.2013

15 din 25.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 31 ianuarie 2013.

16

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

16 din 28.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.02.2013 pentru numita Jeleanu Loredana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

17

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

17 din 29.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.02.2013 pentru numitul Srghie Bogdan Alexandru, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

18

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

18 din 29.01.2013

Disp cu privire la aprobarea cu data de 01.02.2013, a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru peroanele cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

19

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

19 din 29.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.02.2013 pentru numita Bureana ?tefania, domiciliat? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

20

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

20 din 29.01.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.02.2013 pentru numita Petrea Ana - Loredana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

21

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

21 din 29.01.2013

Disp. cu privire la modificarea Dispozi?iei Primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i cu nr. 11 din 21 ianuarie 2013privind aprobarea, cu data de 01.02.2013, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, copilului Lucescu Maria Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai Andrei, domiciliat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

22

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

22 din 29.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.01.2013.

23

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

23 din 30.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.02.2013, a unei indemniza?ii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, doamnei Vatr? Valentina, ncadrat n grad de handicap grav, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

24

2.081 din 01.02.2013

564 din 30.01.2013

24 din 30.01.2013

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 01 ianuarie 2013, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

25

2.683 din 08.02.2013

724 din 07.02.2013

25 din 04.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ia pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.03.2013 pentru numitul Marchitan Constantin - Cristian, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

26

2.683 din 08.02.2013

724 din 07.02.2013

26 din 04.02.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.03.2013 pentru numita R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

27

2.683 din 08.02.2013

724 din 07.02.2013

27 din 04.02.2013

Disp cu privire desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la ndeplinire a atribu?iilor de coordonare ?i monitorizare a derul?rii proiectelor de parteneriat public privat de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

28

2.683 din 08.02.2013

724 din 07.02.2013

28 din 05.02.2013

Disp. cu privire la reluarea pl??ii dreptului de aloca?ie de sus?inerea familiei monoparental? suspendat de c?tre A.J.P.I.S. Ia?i numitei Ungureanu Alexandra, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

29

2.683 din 08.02.2013

724 din 07.02.2013

29 din 07.02.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu 01.03.2013 pentru numita Vatr? Valentina, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

30

3.189 din 15.02.2013

855 din 15.02.2013

30 din 11.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie privind pe Ostrovanu Gheorghi?? ?i Zl?vog Petronela c?s?tori?i la data de 11 iunie 1994 n localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

31

3.189 din 15.02.2013

855 din 15.02.2013

31 din 12.02.2013

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Alexandru Anca Elena, responsabil cu elaborarea Planului de m?suri ?i a Planului anual de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici, la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

32

3.189 din 15.02.2013

855 din 15.02.2013

32 din 13.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea Planului de m?suri ?i a Planului anual de perfec?ionare a func?ionarilor publici, la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

33

3.189 din 15.02.2013

855 din 15.02.2013

33 din 14.02.2013

Disp. privire la desemnarea doamnei Maxim Marinela pentru a depune toate diligen?ele necesare n vederea nmn?rii cita?iei sau oric?rui act procedural destinatarului cu domiciliul/ re?edin?a / sediul n alt? localitate dect cea n care ?i are sediul instan?a de judecat?.

34

3.810 din 25.02.2013

1.024 din 22.02.2013

34 din 18.02.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2013 pentru numita Onofrei Elena, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

35

3.810 din 25.02.2013

1.024 din 22.02.2013

35 din 18.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.02.2013 pentru numita Bercu Ana , cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

36

3.810 din 25.02.2013

1.024 din 22.02.2013

36 din 20.02.2013

Disp. cu privire la constituirea Comisie de disciplin? de la nivelul autorit??ilor locale ale comunelor Aroneanu ?i Victoria jude?ul Ia?i

37

3.810 din 25.02.2013

1.024 din 22.02.2013

37 din 22.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 28 februarie 2013.

38

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

38 din 28.02.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.03.2013 pentru numita Cojocaru Mihaela - Loreta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

39

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

39 din 28.02.2013

Disp. cu privire aprobarea modificarii fisei de calcul privind ajutorul social pentru doamna Lupu Ana Maria, cu domiciul in sat Rediu Aldei,comuna Aroneanu, judetul Iasi incepand cu 01.02.2013.

40

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

40 din 28.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii fisei de calcul privind ajutorul social pentru doamna Henea Maria, cu domiciul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi incepand cu 01.02.2013.

41

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

41 din 28.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii fisei de calcul privind ajutorul social pentru doamna Velea Maria, cu domiciul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi incepand cu 01.02.2013.

42

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

42 din 28.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii fisei de calcul privind ajutorul social pentru domnul Rotaru Costel, cu domiciul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi incepand cu 01.02.2013.

43

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

43 din 28.02.2013

Disp. cu privire la incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, combustibili petrolieri pentru doamna Cornea Gh. Ileana, cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi

44

4.413 din 05.03.2013

1.214 din 04.03.2013

44 din 28.02.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, combustibili petrolieri pentru domnul Macsim Mihai , cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi

45

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

45 din 05.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numita Amihaesei Mihaela, cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

46

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

46 din 05.03.2013

Disp. cu privire la cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numitul Raileanu A. Vasile, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

47

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

47 din 05.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru numita Aprofirei I. Veronica, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

48

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

48 din 05.03.2013

Disp. cu privire la incetarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru numita Ursu Aneta, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

49

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

49 din 06.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru numitul Ungureanu Petru, domiciliat in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

50

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

50 din 06.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru numita Mihai Elena, domiciliata in sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

51

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

51 din 06.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru numita Chirila Maricica, domiciliata in sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

52

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

52 din 06.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru numita Nitelea Mihaela, domiciliata in sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

53

4.770 din 07.03.2013

1.299 din 07.03.2013

53 din 07.03.2013

Disp. cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru numita Popa Ana, domiciliata in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

54

5.288 din 15.03.2013

1.393 din 13.03.2013

54 din 11.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numita Samolinschi Nicoleta, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

55

5.288 din 15.03.2013

1.393 din 13.03.2013

55 din 11.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numita Adascalitei Mihaela, cu domiciliul in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

56

5.288 din 15.03.2013

1.393 din 13.03.2013

56 din 11.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numita Jeleanu Elena, cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

57

5.288 din 15.03.2013

1.393 din 13.03.2013

57 din 11.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numitul Matasariu Dorel, cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

58

5.288 din 15.03.2013

1.393 din 13.03.2013

58 din 11.03.2013

Disp. cu privire la restituirea sumei primite cu titlul necuvenit de catre numitul Creanga Dumitru, cu domiciliul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi privind ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

59

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

59 din 18.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cunatumului ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri incepand cu 01.03.2013 pentru doamna Jeleanu Elena, domiciliata in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi

60

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

60 din 18.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cunatumului ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri incepand cu 01.03.2013 pentru domnul Bejinaru Gheorghe, domiciliata in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

61

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

61 din 18.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cunatumului ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri incepand cu 01.03.2013 pentru doamna Leonte N. Mihaela, domiciliata in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

62

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

62 din 18.03.2013

Disp. cu privire la incetarea acordarii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei incepnad cu data de 01.04.2013, pentru doamna Petrea Ana Loredana, domiciliata in sat Aroneanu, judetul Iasi.

63

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

63 din 18.03.2013

Disp. cu privire la incetarea acordarii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentate incepand cu data de 01.04.2013, pentru doamna Petrea Ana Loredana, domiciliata in sat Aroneanu, judetul Iasi.

64

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

64 din 18.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cunatumului ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri incepand cu 01.03.2013 pentru domnul Marchitan Constantin, domiciliat in sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

65

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

65 din 18.03.2013

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la indeplinire a prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese de la nivelul Comunei Aroneanu, judetul Iasi.

66

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

66 din 18.03.2013

Disp. cu privire la incetarea acordarii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentate incepand cu data de 01.04.2013, pentru doamna Cuvuliuc Andreea, domiciliata in sat Dorobant, comuna Aroneanu judetul Iasi.

67

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

67 din 19.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri si recuperare debit incepand cu 01.01.2013 pentru domnul Cibotariu Mihai, domiciliat in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

68

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

68 din 19.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din data de 20 martie 2013.

69

5.852 din 22.03.2013

1.666 din 22.03.2013

69 din 21.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectificarii actului de casatorie nr. 15/2006 privind pe Paraschiv Alexandru si Filipovici Doina cu domiciliul in comuna Aroneanu, judetul

70

6.490 din 29.03.2013

1.874 din 28.03.2013

70 din 22.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 28 martie 2013

71

6.490 din 29.03.2013

1.874 din 28.03.2013

71 din 22.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea modificarii cuantumului aloca?iei pentru su?inerea familiei incepand cu 01.04.2013 pentru doamna Munteanu Ana, domiciliata in sat Dorobant, comuna Aroneanu, judetul Iasi.

72

6.490 din 29.03.2013

1.874 din 28.03.2013

72 din

25.03.2013

Disp. cu privire la suspendarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.04.2013 pentru doamna Ro?u Marinela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

73

6.490 din 29.03.2013

1.874 din 28.03.2013

73 din 27.03.2013

Disp. cu privire la acordarea incepnd cu data de 01.04.2013, a ajutorului social pentru doamna E?anu Elena-Georgeta, domiciliat? in sat Aroneanu, comuna Aroneanu judetul Iasi.

74

6.490 din 29.03.2013

1.874 din 28.03.2013

74 din

27.03.2013

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de munc? al doamnei Chiril? Maricica, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal, grada?ia 2, cu contract individual de munc? pe durat? determinat?, din cadrul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

75

8.164 din 19.04.2013

2.299 din 10.04.2013

75 din 10.04.2013

Disp. cu privire la convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din data de 12 aprilie 2013.

76

8.164 din 19.04.2013

2.299 din 10.04.2013

76 din 10.04.2013

Disp. cu privire la incetarea acordarii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei incepnad cu data de 01.05.2013, pentru doamna Avdani Ana Maria, domiciliata in sat Aroneanu, judetul Iasi.

77

8.164 din 19.04.2013

2.299 din 10.04.2013

77 din

10.04.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector cu atribu?ii de proiecte, investi?ii ?i gospod?rire comunal? n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea prevederilor n materie de piscicultur?)

78

8.164 din 19.04.2013

2.299 din 10.04.2013

78 din 10.04.2013

Disp. cu privire la numirea doamnei Alexandru Anca Elena, n func?ia public? de secretar al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

79

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

79 din 18.04.2013

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorului Condurachi George, cu domiciuliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

80

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

80 din 18.04.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

81

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

81 din 19.04.2013

Disp. cu privire la convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 25 aprilie 2013.

82

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

82 din 22.04.2013

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cunatum de 1000 lei, doamnei Ni?elia Mona Ionela, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu ?nmormntarea so?ului Ni?elia Gheorghe, cu ultimul domiciu avut n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

83

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

83 din 22.04.2013

Disp. cu privire la desemnarea reprezentantului din partea Primarului comunei Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii ,, Aron Vod?,, - Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

84

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

84 din 23.04.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector cu atribu?ii de proiecte, investi?ii ?i gospod?rire comunal? n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea prevederilor n materie de gospod?rire comunal?.

85

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

85 din 24.04.2013

Disp. cu privire la mputernicirea doamnei Condurachi Marinela, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea prevederilor n materie de registru agricol.

86

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

86 din 24.04.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea unor prevederi din Codul Fiscal.

87

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

87 din 25.04.2013

Disp. cu privire la ncetarea instituirii tutelei n favoarea domnului S?nduleanu I. Mihai, persoan? pus? sub interdic?ie, cu ultimul domiciliu n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

88

8.930 din 07.05.2013

2.562 din 30.04.2013

88 din 25.04.2013

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la ndeplinire a dispozi?iilor HG nr. 553/2009 privind stabilirea unor m?suri cu privire la eviden?a func?iilor publice ?i a func?ionarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

89

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

89 din 07.05.2013

Disp. cu privire la desemnarea secretarului Comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena, responsabil cu organizarea ?i realizarea gestiunii curente a resurselor umane ?i func?iile publice

90

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

90 din 08.05.2013

Disp. cu privire la organizarea examenului de promovare n treapt? profesional?, respectiv din muncitor calificat II in muncitor calificat I, avnd atribu?ii edilitar gospod?re?ti, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

91

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

91 din 09.05.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii componen?ei comisiei de primire cereri ?i ntocmire documenta?ii n vederea supunerii aprob?rii autorit??ilor locale, pentru achiyi?ionarea de terenuri de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

92

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

92 din 10.05.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Cre?u Gheorghi??, n calitate de viceprimar al Comunei Aroneanu s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea prevederilor n materie de gospod?rire comunal?

93

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

93 din 13.05.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Cre?u Gheorghi??, n calitate de viceprimar al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru a semna actele notatiale n vederea achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu a unui teren n suprafa?? de 22.088 mp. situat n Tarlaua 61-1, Parcela 1936-2 proprietatea domnului Pu?ca?u Manole.

94

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

94 din 13.05.2013

Disp. cu privire la aprobarea ncepnd cu data de 01.05.2013 a aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale pentru doamna Ni?elia Mona Ionela cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

95

9.664 din 16.05.2013

2.820 din 15.05.2013

95 din 15.05.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 20 mai 2013.

96

10.262din 27.05.2013

2.990 din 24.05.2013

96 din 20.05.2013

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 24 mp. n vederea amplas?rii unor module n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

97

10.262 din 27.05.2013

2.990 din 24.05.2013

97 din 20.05.2013

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 24 mp. n vederea amplas?rii unor module n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

98

10.262 din 27.05.2013

2.990 din 24.05.2013

98 din 22.05.2013

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea ?i coordonarea investi?iilor la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, conform prevederilor O.U.G. nr. 28/2013

99

10.8126 din 04.06.2013

3.178 din 04.06.2013

99 din 30.05.2013

Disp. cu privire la aprobarea promov?rii n treapt? profesional? imediat superioar?, a domnului Marchitan Constantin Cristian, urmare a examenului de promovare n postul de execu?ie de muncitor calificat I, cu atribu?ii editar gospod?re?ti din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Aroneanu, judetul Ia?i.

100

10.8126 din 04.06.2013

3.178 din 04.06.2013

100 din 30.05.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare de 3 iunie 2013.

101

10.8126 din 04.06.2013

3.178 din 04.06.2013

101 din 31.05.2013

Disp. cu privire la republicare statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu(consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei; statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu ca urmare promov?rii n treapt? profesional? de muncitor calificat I a domnului Marchitan Constantin Cristian.

102

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

102 din 04.06.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 17 din 30.11.1942 privind pe numi?ii Nahniheda Serafim ?i Rusu Zoi?a, c?s?tori?i la Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

103

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

103 din 6.06.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 17 din 30.11.1942 privind pe numi?ii Nahniheda Serafim ?i Rusu Zoi?a, c?s?tori?i la Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

104

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

104 din 6.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Lupu Ana Maria, domiciliat? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

105

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

105 din 6.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.07.2013 pentru domnul Rotaru Costel, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

106

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

106 din 6.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna E?anu Elena - Geogeta, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

107

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

107 din 6.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Velea Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

108

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

108 din 10.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Henea Maria, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

109

11.611 din 13.06.2013

3.371 din 10.06.2013

109 din 10.06.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei pentru d-na Dasc?lu Alina Elena cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

110

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

110 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

111

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

111 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat? n grad de handicap grav, reprezentat? legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

112

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

112 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru copilul Vrtej Sebastian - Ioan, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat? legal de domnul Vrtej Mihai cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

113

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

113 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru copilul Panaitescu Ioana - Gabriela, ncadrat? n grad de handicap grav, reprezentat? legal de doamna R?ileanu Gabriela cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

114

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

114 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

115

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

115 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru copilul Clim Bogdan Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat? legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

116

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

116 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncadrat? n grad de handicap grav, reprezentat? legal de doamna Macsim Andreea Ioana cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

117

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

117 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Toderic? Adela, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

118

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

118 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

119

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

119 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Ple?can Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

120

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

120 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

121

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

121 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Szel Irma, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

122

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

122 din 17.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului indemniza?ie lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

123

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

123 din 17.06.2013

Disp. cu privire ala aprobarea, cu data de 01.07.2013, a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

124

11.779 din 17.06.2013

3.469 din 17.06.2013

124 din 17.06.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.07.2013 pentru doamna Bargan Elena, domiciat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

125

12.323 din 27.06.2013

3.466 din 27.06.2013

125 din 21.06.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 27 iunie 2013.

126

12.323 din 27.06.2013

3.466 din 27.06.2013

126 din 26.06.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru domnul Obad? Neculai, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

127

12.499 din 01.07.2013

3.716 din 01.07.2013

127 din 27.06.2013

Disp. cu privire la ncetarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Chiril? Mihaela Corina, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

128

12.804 din 04.07.2013

3.780 din 04.07.2013

128 din 02.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Zamfirescu Daniela Elena, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

129

12.804 din 04.07.2013

3.780 din 04.07.2013

129 din 02.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Mndru Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

130

12.804 din 04.07.2013

3.780 din 04.07.2013

130 din 02.07.2013

Disp. cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la ndeplinire a atribu?iilor privind gestionarea aplica?iei informatice Stategia Na?ional? de S?n?tate Public? n Romnia, la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

131

12.804 din 04.07.2013

3.780 din 04.07.2013

131 din 03.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea nchiderii circula?iei pe D.C. 17 Aroneanu Rediu Aldei, pe perioada desf??ur?rii unor activitp?i stabilite n Programul Zilelor Comunei Aroneanu Edi?ia a VI a 2013.

132

13.443 din 12.07.2013

3.923 din 12.07.2013

132 din 08.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru domnul Alexandru Gheorghe Adrian, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

133

13.443 din 12.07.2013

3.923 din 12.07.2013

133 din 09.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.08.2013 pentru doamna Cojocariu Felicia, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

134

13.443 din 12.07.2013

3.923 din 12.07.2013

134 din 10.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Munteanu Vasilica, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

135

13.443 din 12.07.2013

3.923 din 12.07.2013

135 din 10.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea Declara?iei de aderare la valorile fundamnetale, principiile, obiectivele ?i mecanismul de monitorizare a Strategiei Na?ionale Anticopru?ie 2012-2015 (S.N.A. 2012-2015), Planului de ac?iune precum ?i a Inventarului m?surilor anticorup?ie ?i a indicatorilor de evaluare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

136

13.443 din 12.07.2013

3.923 din 12.07.2013

136 din 12.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 15 iulie 2013.

137

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

137 din 19.07.2013

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Aroneanu, la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 25 iulie 2013.

138

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

138 din 19.07.2013

Disp. cu privire la aprobarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Pomeru Andreea, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

139

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

139 din 23.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu 01.07.2013 pentru doamna Ungureanu Alexandra, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

140

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

140 din 23.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumurilor aloca?iei pentru sus?inerea familiei/monoparentale ncepnd cu 01.07.2013 pentru beneficiarii de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

141

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

141 din 23.07.2013

Disp. cu privire la desemnarea domnului inginer agricol Ni?? Alexandru Irinel, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, membru n cadrul Comisiei Locale de Inventarierea Terenurilor de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

142

14.053 din 24.07.2013

4.139 din 23.07.2013

142 din 23.07.2013

Disp. cu privire la ncetarea aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.08.2013 pentru doamna Dil? Elena Roxana, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

143

14.472 din 02.08.2013

4.328 din

02.08.2013

143 din 29.07.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu 01.0.2013 pentru domnul Te?u C?t?lin, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

144

14.472 din 02.08.2013

4.328 din 02.08.2013

144 din 02.08.2013

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul DIL? LIVIU PETRU, ncadrat n grad de handicap GRAV reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 02.08.2013.

145

14.472 din 02.08.2013

4.328 din 02.08.2013

145 din 02.08.2013

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 02.08.2013, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

146

14.905 din 13.08.2013

4.488 din 12.08.2013

146 din 12.08.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu 01.08.2013 pentru doamna Maxim Marinela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

147

14.905 din 13.08.2013

4.488 din 12.08.2013

147 din 12.08.2013

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01 septembrie 2013 pentru persoana cu handicap GRAV Toderic? Adela.

148

14.905 din 13.08.2013

4.488 din 12.08.2013

148 din 12.08.2013

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.09.2013, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie pentru persoane cu handicap, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

149

15.188 din 22.08.2013

4.565 din 20.08.2013

149 din 19.08.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei ncepnd cu data de 01.09.2013, pentru doamna Ro?u Marinela cu domiciliu n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

150

15.188 din 22.08.2013.

4.565 din 20.08.2013

150 din 20.08.2013

Disp. cu privire la reactualizarea componen?ei Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?? ?i a Centrului Operativ cu Activitate Temporar?, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

151

15.758 din 05.09.2013

4.857 din 08.08.2013.

151 din 26.08.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 30 august 2013.

152

16.108 din 12.09.2013

4.945 din

10.09.2013

152 din 6.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

153

16.108 din 12.09.2013

4.945 din

10.09.2013

153 din 6.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale pentru doamna Gherman Valentina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

154

16.108 din 12.09.2013

4.945 din

10.09.2013

154 din 6.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 30 august 2013.

155

16.108 din 12.09.2013

4.945 din

10.09.2013

155 din 6.09.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului pentru aloca?ie de sus?inerea familiei monoparentale pentru doamna Ni?elia Mona Ionela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

156

16.108 din 12.09.2013

4.945 din

10.09.2013

156 din 6.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Ungureanu Elena, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

157

16.282 din 16.09.2013

5.007 din 13.09.2013

157 din 16.09.2013

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere pentru imobilul n suprafa?? de 50 mp. situat n incinta Dispensarului Comunal Aroneanu, n vederea func?ion?rii unei farmacii.

158

16.282 din 16.09.2013

5.007 din

13.09.2013

158 din 16.09.2013

Disp. cu privire la neaprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru domnul Ionescu Ioan, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

159

16.629 din 20.09.2013

5.156 din

20.09.2013

159 din 19.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Ungureanu Maricica, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

160

16.629 din 20.09.2013

5.156 din

20.09.2013

160 din 19.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii actului de c?s?torie nr. 4 din 05.02.1949 privind pe numi?ii Chiriac Vasile ?i Chelaru Gheorghina, nregistrat? la Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

161

16.629 din 20.09.2013

5.156 din

20.09.2013

161 din 19.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna P?ltinel Elena C?t?lina, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

162

16.629 din 20.09.2013

5.156 din

20.09.2013

162 din 19.09.2013

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul DIL? LIVIU PETRU, ncadrat n grad de handicap GRAV reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu 01.10.2013.

163

16.629 din 20.09.2013

5.156 din

20.09.2013

163 din 19.09.2013

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.10.2013, a statelor de personal(nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i).

164

16.975 din 26.09.2013

5.320 din 25.09.2013

164 din 20.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna P?ltinel Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

165

16.975 din 26.09.2013

5.320 din 25.09.2013

165 din 20.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 26 septembrie 2013.

166

16.975 din 26.09.2013

5.320 din 25.09.2013

166 din 20.09.2013

Disp. cu privire la recalcularea drepturilor salariale ale domnului Andone Eduard Nelu, inspector (S), principal, tr. 1 n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

167

16.975 din 26.09.2013

5.320 din 25.09.2013

167 din 25.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013 pentru doamna ?ugui Maricica cu domiciulul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

168

16.975 din 26.09.2013

5.320 din 25.09.2013

168 din 25.09.2013

Disp. privind aprobarea, ridic?rii de pe domeniul public a unui container(schelet metalic), amplasat f?r? autoriza?ie de construire pe D.S. 62, sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

169

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

169 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numitul Dumitriu Dan Constantin, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

170

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

170 din 30.09.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

171

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

171 din 30.09.2013

Disp. cu privire ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013 pentru numita Olaru Valerica, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

172

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

172 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Ni?elia Mihaela, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

173

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

173 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Zamfirescu Mihaela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

174

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

174 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie monoparental?, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Costache Geta, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

175

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

175 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Cojocaru Paraschiva, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

176

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

176 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Mindru Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

177

17.278 din 02.10.2013

5.451 din

01.10.2013

177 din 30.09.2013

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.10.2013, pentru numita Henea Claudia Elena, cu domiciliul n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

178

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

178 din 02.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

179

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

179 din 03.10.2013

Disp. cu privire la desemnarea pre?edintelui comisiei paritare de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

180

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

180 din 03.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii dreptului la indemniza?ia lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

181

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

181 din 04.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii dreptului la indemniza?ia lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal prin domnul Clim Gheorghe, domiciliat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

182

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

182 din 04.10.2013

Disp. privind aprobarea, cu data de 04.10.2013, a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

183

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

183 din 04.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2013 pentru doamna Cioclu Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

184

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

184 din 04.10.2013

Disp. cu privire la ncetare acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2013 pentru doamna Leonte Mihaela, cu domiciuliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

185

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

185 din 04.10.2013

Disp cu privire la propunerea membrilor din cadrul Biroul Electoral al Comunei Aroneanu pentru desf??urarea alegerilor pentru Colegiul Jude?ean al Camerei Agricole Jude?ene Ia?i

186

17.563 din 07.10.2013

5.574 din 07.10.2013

186 din 04.10.2013

Disp. cu privire la ncetare acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2013 pentru doamna Lupu Elena, cu domiciuliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

187

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

187 din 09.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

188

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

188 din 09.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea proiectului de buget pentru anul 2014 ?i a estim?rilor pentru anii 2015-2017.

189

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

189 din 09.10.2013

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.10.2013, a unui spor de vechime de 25%, la salariul de baz? al doamnei B?lteanu Mihaela, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal, grada?ia 5, cu contract individual de munc? pe durat? nedeterminat?, din cadrul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

190

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

190 din 09.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea , cu data de 01.10.2013, a statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, urmare acord?rii unui spor de vechime de 25% doamnei B?lteanu Mihaela.

191

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

191 din 14.10.2013

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?iepentru nchirierea unui imobil n suprafa?? de 50 mp. situat n incinta Dispensarului Comunal Aroneanu, n vederea func?ion?rii unei farmacii.

192

17.992 din 14.10.2013

5.763 din 14.10.2013

192 din 14.10.2013

Disp. cu privire desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la ndeplinire a dispozi?iilor Ordinului nr. 192/2012 privind gestionarea situa?iilor de urgen?? generate de inunda?ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc?ii hidrotehnice, polu?ri accidentale pe cursurile de ap? ?i polu?ri marine n zona costiere, de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

193

18.388 din 21.10.2013

5.924 din

18.10.2013

193 din 15.10.2013

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei pentru numita Mindru Aneta, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

194

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

194 din 24.10.2013

Disp. cu privire la ncetarea suspend?rii contractului individual de munc? al domnului Ni?? Alexandru Irinel, angajat pe func?ia de inspector (S) gradul II, grada?ia 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

195

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

195 din 25.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 30 octombrie 2013.

196

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

196 din 25.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea ajutoarelor financiare pentru nc?lzirea locuin?ei, urmare a cererilor depuse de persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, conform Legii 416/2001, care utilizeaz? lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada noiembrie 2013 martie 2014.

197

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

197 din 28.10.2013

Disp. cu privire la suspendarea contractului individual de munc? al domnului Ni?? Alexandru Irinel, angajat pe func?ia de inspector (S) gradul II, grada?ia 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe durata exercit?rii func?iei de administrator public al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

198

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

198 din 28.10.2013

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiilor de inventariere a patrimoniului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i (inventarierea elementelor de activ ?i pasiv), pe anul 2013.

199

19.010 din 30.10.2013

6.100 din

28.10.2013

199 din 28.10.2013

Disp. cu privire la neacordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri pentru doamna Amariei Agapia, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

200

19.277 din 04.11.2013

6.203 din 04.11.2013

200 din 31.10.2013

Disp. privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 29.10.2013-30.10.2013.

201

19.584 din 11.11.2013

6.329 din 11.11.2013

201 din 8.11.2013

Disp. privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 31.10.2013-07.11.2013.

202

19.584 din 11.11.2013

6.329 din 11.11.2013

202 din 8.11.2013

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Matachi Cristian, manager de proiect pentru obiectivul de investi?ii ,, Reastaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu, pentru a semna cu sintagma ,, confrom cu originalultoate documenta?iile emise de autorit??ile locale ale comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n leg?tur? cu obiectivul mai sus men?ionat.

203

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

203 din 11.11.2013

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013

204

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

204 din 11.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea componen?ei comisiei pentru evaluarea ofertelor privind obiectivul de investi?ii:,, Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae Aroneanu

205

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

205 din 13.11.2013

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul Vrtej Seabastian Ioan, ncadrat n grad de handicap grav reprezentat legal de domnul Vrtej Mihai, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ncepnd cu data de 13.11.2013.

206

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

206 din 13.11.2013

Disp. cu privire la suplimentarea fi?ei postului doamnei Munteanu Teodora referent cultural la nivelul comunei Aroneanu, cu unele atribu?ii specifice asistentului social de la nivelul autorit??ii locale.

207

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

207 din 14.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 15 noiembrie 2013.

208

19.887 din 15.11.2013

6.466 din 15.11.2013

208 din 15.11.2013

Disp. cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 31.10.2013 7.11.2013.

209

20.303 din 22.11.2013

6.637 din 22.11.2013

209 din 18.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, ncepnd cu data de 01.11.2013, pentru doamna Achi?ei Elena Livia, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

210

20.303 din 22.11.2013

6.637 din 22.11.2013

210 din 18.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncepnd cu data de 01.11.2013, pentru doamna Machitan Andreea, domiciliat? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

211

20.303 din 22.11.2013

6.637 din 22.11.2013

211 din 20.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea Disp. cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 18.11.2013 20.11.2013.

212

20.303 din 22.11.2013

6.637 din 22.11.2013

212 din 20.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea suspend?rii pl??ii indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul PANAITESCU IOANA - GABRIELA, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

213

20.303 din 22.11.2013

6.637 din 22.11.2013

213 din 22.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 28 noiembrie 2013.

214

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

214 din 25.11.2013

Disp. cu privire la desemnarea responsabililor privind nregistrarea, eviden?a ?i arhivarea contractelor de arend? de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul ia?i.

215

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

215 din 25.11.2013

Disp. cu privire la suplimentarea fi?ei postului domnului Androne Eduard Nelu, inspector(S), n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, cu unele atribu?ii din materia arend?rii.

216

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

216 din 25.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea Regulamentului privind nregistrarea, eviden?a ?i arhivarea contractelor de arend? pentru terenurile situate pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

217

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

217 din 27.11.2013

Disp. cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

218

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

218 din 29.11.2013

Disp. cu privire la reluarea n plat? a indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru copilul PANAITESCU IOANA - GABRIELA, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.12.2013.

219

20.732 din 29.11.2013

6.774 din 29.11.2013

219 din 29.11.2013

Disp. cu privire la aprobarea Disp. cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 25.11.2013 29.11.2013.

220

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

220 din 2.12.2013

Disp. cu privire la rectificarea bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul ia?i pe anul 2013

221

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

221 din 2.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei monoparentale, ncnd cu data de 01.12.2013, pentru doamna Moraru Mihaela, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

222

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

222 din 3.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea nlocuirea doamnei Torc?toru Maria din func?ia de pre?edinte al comisiei de inventariere a bunurilor aflate n administrareaa Bibiliotecii publice Aroneanu precum ?i a C?minului Cultural Aroneanu pentru anul 2013.

223

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

223 din 4.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al comunei Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din 5 decembrie 2013.

224

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

224 din 5.12.2013

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? n cunatum de 1.000 lei, doamnei Jeleanu Elena, pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor cu nmormntarea tat?lui Tamazlcaru Dumitru, cu ultimul domiciliu avut n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

225

21.165 din 06.12.2013

6.944 din 6.12.2013

225 din 6.12.2013

Disp. cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, familiilor ?i persoanelor singure care au depus cerere n perioada 2.12.2013 6.12.2013.

226

21.734 din 16.12.2013

7.118 din 13.12.2013

226 din 9.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea schimb?rii titularului aloca?iei de stat pentru copii n favoarea doamnei Apostol Gabriela, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

227

21.734 din 16.12.2013

7.118 din 13.12.2013

227 din 10.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul ia?i pe anul 2013.

228

21.734 din 16.12.2013

7.118 din 13.12.2013

228 din 12.12.2013

Disp. cu privire la revocarea Dispozi?ie Primarului Comunei nr. 188 din 9 octombrie 2013 cu privire la aprobarea proiectului de buget pentru anul 2014 ?i a estim?rilor pentru anii 2015-2017.

229

21.734 din 16.12.2013

7.118 din 13.12.2013

229 din 13.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea listelor de inventariere ?i a listelor de casare a bunurilor aflate n patrimoniul comunei Aroneanu, apar?innd domeniul privat al acestuia ?i administrare de Biblioteca Public? Aroneanu respectiv C?minul Cultural Aroneanu.

230

21.734 din 16.12.2013

7.118 din 13.12.2013

230 din 13.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local al Comunei Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 17 decembrie 2013.

231

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

231 din 16.12.2013

Disp. cu privire la ncetarea contractului individul de munc? cu timp par?ial (4 ore/ zi), al domnului Blahut Petru, angajat pe func?ia de auditor (S), gr. Ia, grada?ia 5, prin acordul p?r?ilor

232

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

232 din 17.12.2013

Disp. cu privire la acordarea drepturilor salariale confrom prevederilor legale n materie doamnei Maxim Marinela ncadrat? pe func?ia de ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? (M), grada?ia 4 la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

233

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

233 din 17.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii, cu data de 01 ianuarie 2014, a anexelor privind: statele de personal cu personalul demnitar(primar, viceprimar); statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu (consilier personal al primarului respectiv admnistrator public); statele de personal cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu; statele de personal cu personalul contractual din cadrul institu?iilor publice de cultur?( biblioteca public? ?i c?min cultural); statele de personal cu personalul contractual din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, precum ?i statele de personal cu personalul contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu.

234

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

234 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Dragomir C. Elena, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Luca P. Catinca.

235

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

235 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al domnului ?ugui Virgil, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, ?ugui Paraschiva.

236

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

236 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Ungureanu Georgeta, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Henea Maria.

237

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

237 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei Covuliuc Paraschiva, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Monac Neculai.

238

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

238 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? determinat? al doamnei Chiril? Maricica, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Chiril? Marius.

239

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

239 din 17.12.2013

Disp. cu privire la majorarea salariului din contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat? al doamnei B?lteanu Mihaela, avnd func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap, Munteanu Aftinia.

240

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

240 din 17.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 01.01.2014.

241

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

241 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Bivolaru Ileana, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

242

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

242 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Szel Irma, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

243

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

243 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Ple?can Maria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

244

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

244 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Enache Florica, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

245

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

245 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru copilul Dil? Liviu Petru, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna Macsim Andreea Ioana cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

246

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

246 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru copilul Clim Bogdan - Ionu?, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Clim Gheorghe cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

247

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

247 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Cre?u Elena, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

248

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

248 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Ghe?eu Valeria, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

249

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

249 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru copilul Panaitescu Ioana - Gabriela, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de doamna R?ileanu Gabriela cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

250

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

250 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru doamna Vatr? Valentina, ncadrat? n grad de handicap grav, cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

251

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

251 din 18.12.2013

Disp. cu privire la majorarea cuantumului indemniza?iei lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, ncepnd cu 01.01.2014 pentru copilul Lucescu Maria - Nectaria, ncadrat n grad de handicap grav, reprezentat legal de domnul Lucescu Mihai - Andrei cu domiciliul n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

252

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

252 din 19.12.2013

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.01.2014, a statelor de personal (nominal), cu persoanele ncadrate n grad de handicap grav, care beneficiaz? de indemniza?ie lunar? echivalent? cu salariul net ala asistentului social debutant din unit??ile bugetare, domiciliate n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

253

22.249 din 23.12.2013

7.286 din 20.12.2013

253 din 20.12.2013

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie n vederea atribuirii contractului de nchiriere pentru imobilul n suprafa?? de 50 mp. situat n incinta Dispensarului Comunal Aroneanu n vederea func?ion?rii unei farmacii.

Secretar

Alexandru Anca Elena

 

joomla site stats