Home
Dispozitii 2011 PDF Print E-mail

Primarul comunei Aroneanu

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2011

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Institu?ia Prefectului

Nr. ?i data nregistr?rii la autoritatea local? emitent?

Num?rul ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

0

1

2

3

4

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

01

1432/21.01.2011

174 din 11.01.2011

1 din 03.01.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.01.2011, a aloca?iei complementare familiei Hodorogeanu Anca-Andreia, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

02

1432/21.01.2011

174 din 11.01.2011

2 din 03.01.2011

Disp. cu privire la instituirea curatelei n favoarea minorei Cibotariu Diana-Alexandra, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

03

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

3 din 19.01.2011

Disp. cu privire la instituirea curatelei n favoarea numitei Grojdea Viorica, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

04

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

4 din 21.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din 27.01.2011

05

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

5 din 21.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al documentelor create n arhiva autorit??ii locale a comunei Aroneanu

06

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

6 din 28.01.2011

Disp. cu privire la desemnarea membrilor n comisia de concurs ?i de solu?ionare a contesta?iilor pentru concursul organizat n vederea ocup?rii func?iei publice de execu?ie de inspector (S) gr. principal

07

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

7 din 28.01.2011

Disp. cu privire la interzicerea accesului personalului neautorizat n incinta arhivei autorit??ii locale a comunei Aroneanu

08

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

8 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Manca? Gabriel, n func?ia public? de conducere de secretar gr. I, grada?ia 4, al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

09

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

9 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Torc?toru Maria, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. superior, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

10

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

10 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorului Condurachi George, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

11

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

11 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Androne Eduard-Nelu, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. principal, grada?ia 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

12

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

12 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Condurachi Marinela, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. principal, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

13

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

13 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Jeleanu Elena, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. principal, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

14

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

14 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Ivan Ana-Simona, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. asistent, grada?ia 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

15

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

15 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Maticiuc Anca-Elena, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. asistent, baz?, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

16

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

16 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Nicu?a Sorina-Florina, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. asistent, grada?ia 1, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

17

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

17 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Neagu Dor-Mihail, n func?ia public? de execu?ie de referent de specialitate SSD, gr. principal, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

18

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

18 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Oboroceanu Diana, n func?ia public? de execu?ie de referent (M) gr. superior, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

19

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

19 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Balahur Petru, n func?ia de execu?ie de auditor (S) gr. IA, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

20

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

20 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Buzenchi Irina, n func?ia de execu?ie de referent (M) debutant, baz?, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

21

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

21 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Ni?? Alexandru-Irinel, n func?ia de execu?ie de inspector de specialitate (S) gr. II, grada?ia 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

22

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

22 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Baba Ioan, n func?ia de execu?ie de referent (M), tr. IA, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

23

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

23 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Munteanu Teodora, n func?ia de execu?ie de referent (S) gr. II, grada?ia 5, din cadrul C?minului Cultural Aroneanu

24

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

24 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei F?lticeanu Petronela, n func?ia de execu?ie de bibliotecar (M) tr. I, grada?ia 5, din cadrul Bibliotecii publice Aroneanu

25

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

25 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Marchitan Cristian, n func?ia de execu?ie de muncitor calificat (G) II, grada?ia 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

26

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

26 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Cioclu Ilie, n func?ia de execu?ie de muncitor calificat (G) III, grada?ia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

27

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

27 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Av?d?nei Lenu?a, n func?ia de execu?ie de muncitor calificat (G) III, grada?ia 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

28

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

28 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Maxim Marinela, n func?ia de execu?ie de ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? (M) tr. IA, grada?ia 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

29

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

29 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Ap?lim?ri?ei Lucia, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 2, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

30

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

30 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei B?lteanu M. Mihaela, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 3, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

31

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

31 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Chiril? C. Maricica, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 2, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

32

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

32 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Covuliuc Ghe. Paraschiva, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 5, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

33

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

33 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Dragomir Elena, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 5, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

34

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

34 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului ?ugui C. Virgil, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 3, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

35

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

35 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Ungureanu C. Georgeta, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 5, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

36

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

36 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Busdugan Cristina-Liliana, n func?ia de asistent personal (G), grada?ia 4, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

37

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

37 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a doamnei Ostaci Roxana, n func?ia de muncitor necalificat I (G), baz?, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

38

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

38 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea rencadr?rii, cu data de 01.01.2011 a domnului Juncu Ionu?, n func?ia de muncitor necalificat I (G), baz?, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

39

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

39 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.01.2011, a anexelor cu statele de personal de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

40

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

40 din 28.01.2011

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.01.2011, a anexelor cu statele de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

41

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

41 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Onofrei Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

42

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

42 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Petrescu Gheorghe, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

43

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

43 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Iftodi Marinela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

44

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

44 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Moro?anu Aurica, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

45

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

45 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Vizante Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

46

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

46 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Dorofte Geanina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

47

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

47 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Ple?can Constantin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

48

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

48 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Gorea Mihaela-Mirela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

49

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

49 din 03.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Nem?anu Mimi, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

50

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

50 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Chiril? Mihaela-Corina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

51

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

51 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Buruean? ?tefania-Ramona, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

52

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

52 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Costache Geta, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

53

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

53 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Chiril? Dorina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

54

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

54 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Mihai Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

55

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

55 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Henea Claudia-Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

56

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

56 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Dasc?lu Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

57

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

57 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Lupu Ana-Maria, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

58

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

58 din 03.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Macsim Constantina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

59

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

59 din 03.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Mihai Dorina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

60

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

60 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Maxim Marinela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

61

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

61 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Marchitan Maria, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

62

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

62 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Hodorogianu Anca, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

63

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

63 din 03.02.2011

Disp. cu privire la aprobarea anexei cu statele de personal cu persoanele marginalizate social, angajate la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

64

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

64 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Luchian D. D?nu?, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

65

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

65 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Lungu ?t. Georgeta, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

66

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

66 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Stoler Cristian-Ioan, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

67

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

67 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Pascariu Adina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

68

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

68 din 03.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Dasc?lu Ciprian, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

69

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

69 din 07.02.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 10 februarie 2011.

70

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

70 din 18.02.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 24 februarie 2011.

71

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

71 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Ni?elia I. Ilie, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

72

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

72 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Ni?elia Gh. Gheorghi??-C?t?lin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

73

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

73 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Albu A. Ilie, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

74

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

74 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Radu Andrei-Gheorghe, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

75

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

75 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Stoica Marina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

76

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

76 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Axinie Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

77

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

77 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Ostrovanu N. Gheorghe, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

78

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

78 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Pintilie Silvica-Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

79

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

79 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Danilov Ioan, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

80

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

80 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Leonte C. Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

81

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

81 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Ple?can Liviu, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

82

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

82 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Luca Ionel, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

83

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

83 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Trofin Constantin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

84

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

84 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea ajutorului lunar pentru nc?lzirea locuin?ei, familiei Coroi Gh. Gheorghe, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

85

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

85 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Leonte Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

86

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

86 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei R?ileanu Cristina-Valerica, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

87

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

87 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Cojocaru Paraschiva, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

88

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

88 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Junica Ionel, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

89

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

89 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Monac Adnan-Iustin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

90

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

90 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Trufanda Elena-Simona, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

91

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

91 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Zamfirescu Eduard, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

92

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

92 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zamfirescu Corina-Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

93

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

93 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei B?lteanu Ana-Irina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

94

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

94 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei C?unic? Ionela-Gabriela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

95

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

95 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Matasariu Claudea-Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

96

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

96 din 18.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Ostrovanu Gheorghi??, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

97

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

97 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Samolinschi Nicoleta, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

98

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

98 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Stoica Marina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

99

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

99 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Aruxandei Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

100

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

100 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Leonte Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

101

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

101 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Radu Maricica-Gabriela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

102

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

102 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei ?ugui Maricica, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

103

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

103 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Tabolcea Alina-Gabriela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

104

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

104 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zamfirescu Simona, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

105

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

105 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Dasc?lu Alina-Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

106

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

106 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ple?can Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

107

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

107 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Rotaru Maricica, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

108

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

108 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bargan Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

109

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

109 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Mndru Ana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

110

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

110 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Donic? Doina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

111

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

111 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Maftei Maria-Agnes, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

112

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

112 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ionescu Maria, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

113

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

113 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Balan Ana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

114

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

114 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ni?elia Floren?a, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

115

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

115 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Amih?esei Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

116

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

116 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Amih?esei Daniela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

117

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

117 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Munteanu Ana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

118

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

118 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei ?urcanu Liliana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

119

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

119 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bruc?r Alexandra, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

120

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

120 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Radu Carmen, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

121

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

121 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ple?can Alina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

122

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

122 din 18.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zaharia Dorina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

123

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

123 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ap?v?loae Zna, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

124

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

124 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Macsim Andreea-Ioana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

125

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

125 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Sofrone Mariana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

126

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

126 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zl?vog Adina-Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

127

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

127 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Dorofte Mariana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

128

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

128 din 18.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Dimitriu Dan-Constantin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

129

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

129 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Atasii Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

130

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

130 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei P?ltinel Mihaela, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

131

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

131 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Trofin Constantin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

132

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

132 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei P?ltinel Maricica, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

133

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

133 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Macsim Ana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

134

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

134 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Jeleanu Loredana, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

135

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

135 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Soican Mihai, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

136

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

136 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ostrovanu Cristina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

137

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

137 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Av?n?ni Elena, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

138

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

138 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Hulude? Cristina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

139

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

139 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei ?farc Elena-Alina, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

140

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

140 din 18.02.2011

Disp. cu privire la acodarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ni?elia Maria, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

141

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

141 din 18.02.2011

Disp. cu privire la prelungirea contractului de munc? pe durat? determinat? al doamnei Apl?lim?ri?ei Lucia, asistent personal pentru persoan? cu handicap la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

142

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

142 din 18.02.2011

Disp. cu privire la numirea unui membru supleant n comisia de licita?ie constituit? pentru concesionare teren n sat Rediu-Aldei n vederea desf??ur?rii de activit??i de acvacultur? ?i procesarea pe?telui

143

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

143 din 18.02.2011

Disp. cu privire la numirea unui membru supleant n comisia de licita?ie constituit? pentru concesionare teren n sat ?orogari, pentru construire restaurant

144

4301/25.02.2011

1079 din 22.02.2011

144 din 18.02.2011

Disp. cu privire la numirea unui membru supleant n comisia de licita?ie constituit? pentru concesionare teren n sat ?orogari, pentru construire pensiune turistic?

145

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

145 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Ghe?eu Valeria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

146

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

146 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, domnului Ostrovanu Neculai, domiciliat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

147

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

147 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Ple?can Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

148

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

148 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Toderic? Adela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

149

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

149 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, domnului Ungureanu Ioan, domiciliat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

150

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

150 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Enache Florica, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

151

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

151 din 18.02.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.01.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Szel Irma, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

152

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

152 din 18.02.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.01.2011, a statelor de personal (nominal) cu persoanele ncadraate n grad de handicap grav, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

153

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

153 din 28.02.2011

Disp cu privire la avansarea, ncepnd cu data de 01.03.2011, n noua grada?ie corespunz?toare vechimii n munc?, doamnei Maxim Marinela, ?ef serviciu voluntar pentru situa?ii de urgen?? Aroneanu

154

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

154 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Zamfirescu Daniela-Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

155

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

155 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Codrescu Viorica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

156

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

156 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Netc? Teodora, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

157

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

157 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Cojocaru Mihaela - Loreta, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

158

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

158 din 28.02.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Chiril? Maricica, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

159

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

159 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Gavrilescu Petronela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

160

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

160 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Cioclu Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

161

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

161 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Terchea Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

162

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

162 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Popa Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

163

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

163 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Gavrilescu Lavinia-Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

164

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

164 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Rotariu Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

165

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

165 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru doamna Henea Claudia-Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

166

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

166 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei D?il? Marinela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

167

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

167 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Macsim Constantina, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

168

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

168 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Amariei Agapia, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

169

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

169 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Henea Maria, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

170

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

170 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Zl?vog Culina, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

171

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

171 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Velea Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

172

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

172 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Lupu Ana-Maria, domiciliat? n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

173

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

173 din 28.02.2011

Disp. cu privire la acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Zaharia Petru, domiciliat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

174

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

174 din 03.03.2011

Disp. cu privire la aprobarea supliment?rii veniturilor bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

175

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

175 din 03.03.2011

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Jeleanu Elena, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, responsabil cu ntocmirea dosarelor debitorilor din amenzi de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

176

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

176 din 03.03.2011

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Nicu?a Sorina-Florina, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, responsabil cu procedurile pentru inventarierea investi?iilor de la cheltuielile de capital pentru ct. 231- chelt. de investi?ii n continuare

177

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

177 din 03.03.2011

Disp. cu privire la modificarea componen?ei membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

178

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

178 din 08.03.2011

Disp. cu privire la numirea domnului Boca Adrian-Florin, n func?ia public? de execu?ie de inspector (S) gr. principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

179

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

179 din 08.03.2011

Disp. cu privire la ncetarea contractului individual de munc?, prin demisie, a domnului Cioclu Ilie, muncitor calificat III n cadrul Serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

180

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

180 din 09.03.2011

Disp. cu privire la promovarea n treapta imdeiat superioar? a doamnei Buzenchi Irina, referent cu atribu?ii de asisten?? social?, urmare a efectu?rii stagiului de debutant

181

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

181 din 09.03.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.03.2011, a indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, doamnei Bivolaru Ileana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

182

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

182 din 09.03.2011

Disp. cu privire la aprobarea Planului de preg?tire n domeniul situa?iilor de urgen?? al comunei Aroneanu pe anul 2011

183

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

183 din 09.03.2011

Disp. cu privire la republicarea anexelor cu statele de personal de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ncepnd cu data de 08.03.2011

184

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

184 din 09.03.2011

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie pentru concesionarea unui teren situat n sat ?orogari, n vederea construirii unui restaurant

185

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

185 din 09.03.2011

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie pentru concesionarea unui teren situat n sat ?orogari, n vederea construirii unei pensiuni turistice

186

6317/21.03.2011

1476 din 15.03.2011

186 din 14.03.2011

Disp. cu privire la angajarea domnului Zl?vog Costel-Cristinel, pe func?ia de muncitor calificat III, cu contract de munc? pe durat? determinat?, din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

187

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

187 din 17.03.2011

Disp. privind rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

188

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

188 din 17.03.2011

Disp. privind suspendarea raporturilor de serviciu, pe durat? de un an, ale doamnei Maticiuc Anca-Elena, inspector (S), gr. asistent n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

189

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

189 din 17.03.2011

Disp. privind suspendarea raporturilor de serviciu, pe durat? de un an, ale doamnei Ivan Ana-Simona, inspector (S), gr. asistent n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

190

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

190 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ungureanu Loredana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

191

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

191 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ni?elia Mona-Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

192

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

192 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Cojocariu Felicia, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

193

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

193 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Danilov Lenu?a-L?cr?mioara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

194

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

194 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei ?ugui Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

195

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

195 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Maxim Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

196

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

196 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Radu Iuliana-Gabriela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

197

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

197 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Munteanu Daniela, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

198

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

198 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei R?ileanu Mioara, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

199

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

199 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Popovici Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

200

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

200 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ni?elia Mihaela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

201

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

201 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Ni?elia Ilie, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

202

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

202 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei R?ileanu Lucica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

203

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

203 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

204

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

204 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Mndru Gheorghe, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

205

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

205 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Blaga Mioara-Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

206

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

206 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Cuvuliuc Ana-Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

207

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

207 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Chimu Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

208

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

208 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Trifan Constantina-Cristina, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

209

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

209 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bran Gabriela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

210

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

210 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bujoreanu Camelia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

211

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

211 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Creang? Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

212

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

212 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ro?u Marinela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

213

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

213 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Alexandru Petru, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

214

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

214 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Olaru Valeria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

215

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

215 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Lupu Elena, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

216

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

216 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Sculeac Andreea-Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

217

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

217 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zl?vog Aneta, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

218

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

218 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Vatr? Valentina, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

219

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

219 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Amih?esei Liliana, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

220

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

220 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei S?nduleanu Elena-Valerica, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

221

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

221 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Cuvuliuc Andreea, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

222

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

222 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei S?nduleanu Daniela-Loredana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

223

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

223 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ni?elea Elena-Manuela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

224

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

224 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitului Dr?g?lai Gheorghi??, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

225

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

225 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Tomescu Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

226

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

226 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ostrovanu Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

227

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

227 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Mihai Iuliana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

228

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

228 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei S?nduleanu Valentina, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

229

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

229 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Lupa?cu Cristina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

230

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

230 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ungureanu Maricica, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

231

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

231 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Zl?vog Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

232

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

232 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei E?anu Elena-Georgeta, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

233

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

233 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Vacara?u Petronela, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

234

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

234 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Axinie Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

235

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

235 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei R?ileanu Gabriela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

236

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

236 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Marchitan Andreea, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

237

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

237 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Grosu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

238

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

238 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Mndru Aneta, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

239

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

239 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bargan Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

240

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

240 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bejinaru Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

241

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

241 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Iftode Corina-Alina, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

242

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

242 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Petrea Ana-Loredana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

243

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

243 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Ad?sc?li?ei Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

244

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

244 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Dorofte Cornelia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

245

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

245 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Netc? Ana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

246

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

246 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Cantea Roxana-Cristina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

247

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

247 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Paparuz Alina, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

248

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

248 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Condurache Vasilica-Ionela, sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

249

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

249 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Bejinaru Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

250

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

250 din 22.03.2011

Disp. privind acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Aileni Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

251

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

251 din 25.03.2011

Disp. privind desemnarea domnului Manca? Gabriel, responsabil cu elaborarea Planului de m?suri ?i a Planului de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

252

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

252 din 25.03.2011

Disp. privind convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 31.03.2011

253

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

253 din 25.03.2011

Disp. privind aprobarea Planului de m?suri ?i a Planului anual de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

254

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

254 din 25.03.2011

Disp. privind acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Zaharia Gheorghe, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

255

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

255 din 25.03.2011

Disp. privind privind acordarea pl??ii ajutorului social pentru cererea domnului Ciornei Vasile, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

256

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

256 din 25.03.2011

Disp. privind acordarea vizei de control financiar-preventiv doamnei Nicu?a Sorina-Florina, inspector (S) gr. asistent n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

257

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

257 din 01.04.2011

Disp. privind desemnarea doamnei Uni?or Cristina-Mihaela, responsabil? cu efectuarea opera?iunilor de plat? din bugetul comunei Aroneanu

258

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

258 din 04.04.2011

Disp. privind rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

259

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

259 din 04.04.2011

Disp. privind aprobarea republic?rii, cu data de 01.04.2011, a anexelor cu statele de personal de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

260

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

260 din 04.04.2011

Disp. privind aprobarea graficului circuitului documentelor n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

261

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

261 din 04.04.2011

Disp. privind ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Amih?esei Daniela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

262

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

262 din 04.04.2011

Disp. privind ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei Sofrone Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

263

7813/06.04.2011

1877 din 05.04.2011

263 din 04.04.2011

Disp. privind ncetarea acord?rii dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, numitei P?ltinel Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

264

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

264 din 12.04.2011

Disp. privind aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorului Enache Cezar Victorin Constantin, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

265

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

265 din 12.04.2011

Disp. privind stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la terminarea lucr?rilor, la investi?ia BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET, TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT NOCTURN? ?I PARCARE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

266

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

266 din 12.04.2011

Disp. privind completarea fi?ei postului cu atribu?ii suplimentare, doamnei Maxim Marinela, ?ef serviciu situa?ii de urgen?? Aroneanu

267

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

267 din 12.04.2011

Disp. privind completarea fi?ei postului cu atribu?ii suplimentare, domnului Androne Eduard-Nelu, inspector cu atribu?ii de proiecte, investi?ii la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

268

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

268 din 15.04.2011

Disp. privind aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

269

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

269 din 19.04.2011

Disp. privind aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? pentru data de 21.04.2011

270

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

270 din 19.04.2011

Disp. privind aprobarea nlocuirii doamnei Maticiuc Anca-Elena din func?ia de pre?edinte al comisiei de licita?ie ?i a doamnei Ivan Ana-Simona membru n comisie, cu doamna Nicu?a Sorina-Florina, respectiv cu domnul Neagu Dor-Mihail, din lista de suplean?i, n vederea concesion?rii unor terenuri n satele Doroban? ?i Rediu-Aldei, pentru construire sere legume ?i anexe

271

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

271 din 22.04.2011

Disp. privind aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? pentru data de 28.04.2011

272

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

272 din 26.04.2011

Disp. privind mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? efectueze cercetarea disciplinar? prealabil? privind absen?ele nemotivate ale domnului Juncu Ionu?, muncitor necalificat cu atribu?ii de efectuare lucr?ri edilitar-gospod?re?ti

273

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

273 din 26.04.2011

Disp. privind mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector (S), gr. principal, tr. 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea unor prevederi n materie de gospod?rie comunal? ?i pescuit local

274

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

274 din 26.04.2011

Disp. privind mputernicirea domnului Zl?vog Paul, viceprimar al comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea unor prevederi n materie de gospod?rie comunal? ?i pescuit local

275

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

275 din 26.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei R?ileanu Cristina-Valerica, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

276

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

276 din 26.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei P?ltinel Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

277

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

277 din 26.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei Sofrone Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

278

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

278 din 26.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei Amih?esei Daniela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

279

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

279 din 28.04.2011

Disp. privind aplicarea sanc?iunii disciplinare de reducere a salariului de baz? cu 10% pe o durat? de o lun? de zile domnului Juncu Ionu?, angajat pe postul de muncitor necalificat I, cu atribu?ii de efectuare lucr?ri edilitar-gospod?re?ti n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

280

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

280 din 28.04.2011

Disp. privind instituirea m?surii de prohibi?ie pentru pescuitul n scop comercial, recreativ/sportiv ?i familial al oric?ror specii de pe?ti din Iazul Aroneanu ?i Iazul Rediu-Aldei, pe anul 2011

281

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

281 din 28.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a ndemniza?iei echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unit??ile bugetare, pentru domnul Andrie? Vasile, persoan? cu grad de handicap GRAV

282

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

282 din 28.04.2011

Disp. privind ncetarea suspend?rii raporturilor de servici ale doamnei Torc?toru Maria, angajat? pe func?ia public? de inspector (S) gr. superior, grada?ia 5, cu atribu?iile asistentului social, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

283

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

283 din 28.04.2011

Disp. privind ncetarea contractului individual de munc? ncheiat pe durat? determinat? al doamnei Buzenchi Irina, referent (M) cu atribu?ii de asisten?? social? n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, prin expirarea termenului

284

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

284 din 29.04.2011

Disp. privind ncetarea prin acordul p?r?ilor, ncepnd cu data de 01.05.2011, a contractului individual de munc? al domnului Zl?vog Costel-Cristinel, muncitor calificat III n cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

285

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

285 din 29.04.2011

Disp. privind la aprobarea republic?rii, cu data de 01 mai 2011, a anexelor cu: statele de personal cu personalul demnitar ?i personalul angajat n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i cu personalul din cadrul institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local

286

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

286 din 29.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei Cioclu Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

287

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

287 din 29.04.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.04.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, doamnei R?ileanu Cristina-Ionela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

288

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

288 din 29.04.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.03.2011, a drepturilor la aloca?ia familial? complementar? familiei Blaga Mioara-Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

289

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

289 din 29.04.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.03.2011, a drepturilor la aloca?ia familial? complementar? familiei Mihai Iuliana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

290

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

290 din 29.04.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.03.2011, a drepturilor la aloca?ia familial? complementar? familiei Dorofte Mariana din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

291

10275/06.05.2011

2332 din 02.05.2011

291 din 02.05.2011

Disp. privind aprobarea instituirii curatelei pentru doamna Obad? Olga, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

292

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

292 din 10.05.2011

Disp. privind modificarea cuantumului pl??ii ajutorului social pentru doamna Lupu Ana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

293

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

293 din 10.05.2011

Disp. privind ncetarea pl??ii ajutorului social pentru domnul Zaharia Petru, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

294

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

294 din 10.05.2011

Disp. privind acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Dil? Elena-Roxana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

295

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

295 din 10.05.2011

Disp. privind acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitului Dimitriu Dan-Constantin, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

296

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

296 din 10.05.2011

Disp. privind acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Chiril? Maricica, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

297

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

297 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitului Ciornei Vasile, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

298

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

298 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei D?il? Marinela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

299

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

299 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Macsim Constantina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

300

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

300 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Henea Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

301

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

301 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitului Zaharia Petru, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

302

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

302 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitului Zaharia Gheorghe, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

303

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

303 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Lupu Ana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

304

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

304 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Zl?vog Culina, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

305

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

305 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Amariei Agapia, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

306

11080/16.05.2011

2588 din 12.05.2011

306 din 12.05.2011

Disp. privind suspendarea acord?rii pl??ii ajutorului social, cu data de 01.04.2011, pentru cererea numitei Velea Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

307

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

307 din 16.05.2011

Disp. privind imputarea unei sume de bani

308

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

308 din 16.05.2011

Disp. privind imputarea unei sume de bani

309

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

309 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Oboroceanu Diana, referent (M) gr. superior n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

310

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

310 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Amariei Agapia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

311

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

311 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Henea Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

312

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

312 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Macsim Constantina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

313

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

313 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Zaharia Gheorghe, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

314

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

314 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Zl?vog Culina, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

315

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

315 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Velea Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

316

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

316 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei D?il? Marinela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

317

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

317 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Lupu Ana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

318

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

318 din 16.05.2011

Disp. privind ncetarea, cu data de 01.05.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Ciornei Vasile, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

319

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

319 din 16.05.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.05.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Ni?elia Ionela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

320

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

320 din 16.05.2011

Disp. privind modificarea, cu data de 01.05.2011, a cuantumului dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Vizante Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

321

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

321 din 16.05.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.05.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei B?lteanu Ana-Irina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

322

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

322 din 16.05.2011

Disp. privind modificarea, cu data de 01.06.2011, a cuantumului dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Zl?vog M. Aneta, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

323

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

323 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Amariei Agapia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

324

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

324 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Lupu Ana-Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

325

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

325 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Zl?vog Culina, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

326

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

326 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Velea Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

327

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

327 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Henea Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

328

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

328 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea, cu data de 01.06.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitei Macsim Constantina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

329

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

329 din 16.05.2011

Disp. privind aprobarea republic?rii, cu data de 16.05.2011, a statelor de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

330

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

330 din 19.05.2011

Disp. privind aprobarea listelor cuprinznd propunerea de casare a unor bunuri de inventar din patrimoniul comunei Aroneanu, pe anul 2010

331

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

331 din 19.05.2011

Disp. privind modificarea, cu data de 19.05.2011, a componen?ei membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

332

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

332 din 19.05.2011

Disp. privind acordarea, cu data de 01.05.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitului Obad? Neculai, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

333

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

333 din 20.05.2011

Disp. privind aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 26.05.2011

334

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

334 din 20.05.2011

Disp. privind modificarea, cu data de 01.06.2011, a cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei, pentru cererea doamnei Zl?vog Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

335

12275/30.05.2011

2865 din 25.05.2011

335 din 24.05.2011

Disp. privind acordarea unui ajutor de urgen??.

336

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

336 din 30.05.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei pentru minora Munteanu Mihaela-Andreea din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

337

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

337 din 30.05.2011

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Nicu?a Sorina-Florina, inspector cu atribu?iile contabilului-?ef, responsabil cu efectuarea opera?iunilor de plat? din bugetul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

338

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

338 din 30.05.2011

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Zl?vog Paul, viceprimar al comunei Aroneanu, responsabil cu activit??ile desf??urate de personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

339

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

339 din 07.06.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 09.06.2011

340

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

340 din 14.06.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Henea Claudia - Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

341

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

341 din 14.06.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Cuvuliuc Alina- Corina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

342

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

342 din 14.06.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Cuvuliuc Violeta, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

343

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

343 din 14.06.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei P?r?le?te Mihaela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

344

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

344 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Hodorogianu Anca, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

345

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

345 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Bran Gabriela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

346

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

346 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Olaru Valeria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

347

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

347 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Sculeac Andreea-Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

348

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

348 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitului Dr?g?lai Gheorghi??, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

349

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

349 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Gorea Mihaela - Mirela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

350

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

350 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitului Monac Adnan-Iustin, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

351

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

351 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Chimu Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

352

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

352 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitului Ni?elia Ilie, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

353

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

353 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Dorofte Cornelia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

354

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

354 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Ni?elia Mona-Ionela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

355

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

355 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

356

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

356 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Trifan Constantina - Cristina, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

357

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

357 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Gavrilescu Lavinia-Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

358

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

358 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Macsim Andreea-Ioana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

359

13898/17.06.2011

3194 din 14.06.2011

359 din 14.06.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.06.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru cererea numitei Junica Ionela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

260

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

360 din 20.06.2011

Disp. cu privire la revocarea unor dispozi?ii ale primarului referitoare la suspendarea unor drepturi de acordare a aloca?iei pentru sus?inerea familiei

361

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

361 din 20.06.2011

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

362

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

362 din 20.06.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.07.2011, a pl??ii ajutorului social pentru cererea numitului Bivolaru Nicolae, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

363

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

363 din 21.06.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia Vechiu Lucica, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

364

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

364 din 21.06.2011

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Zl?vog Paul, viceprimar al comunei Aroneanu, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea unor prevederi n materie de gospod?rie comunal? ?i piscicultur?

365

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

365 din 21.06.2011

Disp. cu privire la la mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, inspector cu atribu?ii de gospod?rire comunal?, s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu, pentru nerespectarea unor prevederi n materie de gospod?rie comunal? ?i piscicultur?

366

14815/29.06.2011

3509 din 27.06.2011

366 din 24.06.2011

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 30 iunie 2011.

367

15795/11.07.2011

3787 din 08.07.2011

367 din 04.07.2011

Disp. cu privire la ncetarea contractului individual de mun? al doamnei Busdugan-Cristina-Liliana, pentru func?ia de asistent personal

368

15795/11.07.2011

3787 din 08.07.2011

368 din 04.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea schimb?rii titularului la o cerere de acordarea aloca?ie de stat pentru copii

369

15795/11.07.2011

3787 din 08.07.2011

369 din 04.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea schimb?rii titularului la o cerere de acordarea aloca?ie de stat pentru copii

370

15795/11.07.2011

3787 din 08.07.2011

370 din 07.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea numitului Luca Ion, persoan? cu handicap accentuat, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

371

15795/11.07.2011

3787 din 08.07.2011

371 din 08.07.2011

Disp. cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011.

372

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

372 din 08.07.2011

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Torc?toru Maria, inspector cu atribu?iile asistentului social, reprezentat al comunei Aroneanu n implementarea proiectului la nivel local denumit Sprijinirea copiilor invizibili prin UNICEF

373

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

373 din 12.07.2011

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei S?nduleanu Daniela-Loredana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

374

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

374 din 12.07.2011

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru familia Radu Carmen, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

375

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

375 din 12.07.2011

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.07.2011, a dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei numitei Tanas? Lumini?a Ana, cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

376

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

376 din 12.07.2011

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei B?lteanu Mariana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

377

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

377 din 13.07.2011

Disp. cu privire la efectuarea demersurilor de c?tre Serviciul de cadastru ?i urbanism Aroneanu pentru identificarea ?i inventarierea h?r?ilor, planurilor, schi?elor, registrelor, caietelor precum ?i a oric?ror alte inscrisuri specifice n vederea constituirii acestora ntr-un inventar specific

378

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

378 din 14.07.2011

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Zamfirescu Corina-Elena, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

379

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

379 din 15.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 21 iulie 2011

380

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

380 din 15.07.2011

Disp. cu privire la organizarea examenului de promovare n grad profesional, respectiv din func?ia public? de referent de specialitate SSD, gr. principal, n func?ia public? de referent de specialitate SSD, gr. superior, cu atribu?ii de urbanism

381

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

381 din 19.07.2011

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 19 iulie 2011, a contractului individual de munc? al domnului Baba Ioan, referent (M) cu atribu?ii de cadastru, pentru acordarea pensiei pentru limit? de vrst?

382

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

382 din 19.07.2011

Disp. cu privire la republicarea, cu data de 19 iulie 2011, a anexei cu statele de personal privind personalul angajat n cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu

383

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

383 din 19.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

384

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

384 din 19.07.2011

Disp. cu privire la stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie final? la obiectivul de investi?ii SAL? DE EDUCA?IE FIZIC? ?COLAR? DIN SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

385

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

385 din 19.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea nchiderii circula?iei publice pe D.C. 17 Aroneanu - Rediu-Aldei, pe perioada desf??ur?rii unor activit??i stabilite prin Programul Zilelor Comunei Aroneanu - 2011

386

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

386 din 21.07.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii tutelei n favoarea numitului S?nduleanu I. Mihai, persoan? pus? sub interdic?ie, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

387

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

387 din 21.07.2011

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei C?unic? Ionela-Gabriela, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

388

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

388 din 21.07.2011

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitului Ple?can Constantin, domiciliat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

389

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

389 din 21.07.2011

Disp. cu privire la ncetarea, cu 01.07.2011, a drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Aileni Mariana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

390

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

390 din 21.07.2011

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.07.2011, a pl??ii ajutorului social lunar al doamnei Macsim Constantina, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

391

16871/26.07.2011

4070 din 25.07.2011

391 din 21.07.2011

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 01.07.2011, a pl??ii ajutorului social lunar al doamnei Zl?vog Culina, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

392

17511/03.08.2011

4225 din 03.08.2011

392 din 26.07.2011

Disp. cu privire la delegarea unor atribu?ii ce vor fi exercitate de viceprimarul comunei Aroneanu pe perioada 28.07.2011- 31.08.2011, ct timp primarul comunei este plecat n concediu de odihn?

393

17511/03.08.2011

4225 din 03.08.2011

393 din 28.07.2011

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Condurachi Marinela, inspector (S) gr. principal, responsabil cu ntocmirea registrului general de eviden?? al salaria?ilor(Revisal) de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

394

17511/03.08.2011

4225 din 03.08.2011

394 din 03.08.2011

Disp. cu privire la modificarea cu data de 01.08.2011, a cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Munteanu Daniela, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

395

17511/03.08.2011

4225 din 03.08.2011

395 din 03.08.2011

Disp. cu privire la modificarea cu data de 01.08.2011, a cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei S?nduleanu Valentina, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

396

17511/03.08.2011

4225 din 03.08.2011

396 din 03.08.2011

Disp. cu privire la ncetarea cu data de 01.08.2011, a cuantumului aloca?iei pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Amih?esei Daniela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

397

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

397 din 03.08.2011

Disp. cu privire la desemnarea domnului Androne Eduard-Nelu, membru n Comisia Local? de Fond Funciar a comunei Aroneanu

398

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

398 din 19.08.2011

Disp. cu privire la aprobarea desemn?rii personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit: Promovarea la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

399

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

399 din 22.08.2011

Disp. cu privire la modificarea drepturilor de aloca?ie familial? complementar? pentru cererea numitei Netc? Ana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

400

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

400 din 22.08.2011

Disp. cu privire la modificarea drepturilor de aloca?ie familial? complementar? pentru cererea numitei Jeleanu Loredana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

401

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

401 din 22.08.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Pascaru Mihaela-Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

402

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

402 din 22.08.2011

Disp. cu privire la modificarea drepturilor de aloca?ie familial? complementar? pentru cererea numitei Leonte Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

403

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

403 din 29.08.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din data de 29 august 2011

404

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

404 din 29.08.2011

Disp. cu privire la aprobarea promov?rii domnului Neagu Dor-Mihail n gradul profesional imediat superior

405

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

405 din 29.08.2011

Disp. cu privire la republicarea, cu data de 01.09.2011, a anexei cu statele de personal cu func?iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

406

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

406 din 05.09.2011

Disp. cu privire la modificarea drepturilor de aloca?ie familial? complementar? pentru cererea numitei Matasariu Claudea-Mihaela, din comuna Aroneanu.

407

19452/07.09.2011

4737 din 06.09.2011

407 din 05.09.2011

Disp. cu privire la acordarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru cererea numitei Sandu Maria-Simona, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

408

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

408 din 05.09.2011

Disp. cu privire la constituirea comisiei pentru ntocmirea Registrului local al spa?iilor verzi de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

409

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

409 din 09.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de munc? al doamnei Chiril? Maricica, asistent personal pentru persoan? cu handicap

410

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

410 din 12.09.2011

Disp. cu privire la modificarea cuantumului drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitului Dr?g?lai Gheorghi??, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

411

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

411 din 12.09.2011

Disp. cu privire la modificarea cuantumului drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Mndru Aneta, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

412

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

412 din 12.09.2011

Disp. cu privire la modificarea cuantumului drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Tomescu Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

413

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

413 din 12.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Trufanda Elena-Simona, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

414

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

414 din 12.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Ni?elia Ionela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

415

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

415 din 13.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea unei persoane cu handicap

416

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

416 din 14.09.2011

Disp. cu privire la desemnarea reprezentantului din partea primarului comunei Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii Aron-Vod?- Aroneanu

417

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

417 din 14.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extrordinar? din data de 16 septembrie 2011

418

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

418 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Ni?elia Mona-Ionela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

419

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

419 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

420

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

420 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Chimu Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

421

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

421 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Ni?elia Ilie, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

422

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

422 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Dorofte Cornelia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

423

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

423 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Trifan Constantina, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

424

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

424 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Macsim Andreea-Ioana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

425

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

425 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Bran Gabriela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

426

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

426 din 14.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Henea Claudia-Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

427

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

427 din 15.09.2011

Disp. cu privire la modificarea cuantumului drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei R?ileanu Lucica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

428

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

428 din 15.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea unei persoane cu handicap

429

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

429 din 15.09.2011

Disp. cu privire la ncetarea drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitei Rotaru Maricica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

430

20651/22.09.2011

5147 din 20.09.2011

430 din 15.09.2011

Disp. cu privire la constituirea comisiei de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? pentru execu?ie obiectiv: Amenajare spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

431

21827/06.10.2011

5391 din 03.10.2011

431 din 23.09.2011

Disp. cu privire la acordarea drepturilor de aloca?ie pentru sus?inerea familiei, pentru familia numitului Pu?ca?u Petru, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

432

21827/06.10.2011

5391 din 03.10.2011

432 din 23.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 29.09.2011.

433

21827/06.10.2011

5391 din 03.10.2011

433 din 23.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al documentelor create la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

434

21827/06.10.2011

5391 din 03.10.2011

434 din 23.09.2011

Disp. cu privire la aprobarea Programului de elaborare ?i dezvoltare al Sistemului de control managerial de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

435

21827/06.10.2011

5391 din 03.10.2011

435 din 03.10.2011

Disp. cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

436

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

436 din 07.10.2011

Disp. cu privire la constituirea comisiei de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? pentru execu?ie: Proiectare ?i asisten?? tehnic? pentru realizarea proiectului tehnic la obiectivul: Restaurare, consolidare, reabilitare termic? Biserica Sf. Nicolae Aroneanu

437

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

437 din 07.10.2011

Disp. cu privire la ncetarea de drept a contractului individual de munc? al doamnei Av?d?nei Lenu?a, muncitor calificat III n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, pentru acordarea pensie de invaliditate

438

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

438 din 07.10.2011

Disp. cu privire la aprobarea cu data de 07 octombrie 2011 a statelor de personal privind personalul angajat n cadrul serviciului public de administrare al domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

439

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

439 din 07.10.2011

Disp. cu privire la imputarea unei sume de bani, lunar, domnului Nem?anu Ionel, consilier local al C.L. Aroneanu, urmare adresei de nfiin?are a popririi formulat? de Administra?ia Finan?elor Publice a Municipiului Ia?i

440

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

440 din 07.10.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu data de 01.10.2011, a dreptului de aloca?ie de sus?inere pentru familia numitei Terchea Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

441

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

441 din 10.10.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu data de 01.10.2011, a dreptului de aloca?ie de sus?inere pentru familia numitei Gorea Mihaela- Mirela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

442

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

442 din 10.10.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu data de 01.10.2011, a dreptului de aloca?ie de sus?inere pentru familia numitului Trofin Constantin, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

443

23062/19.10.2011

5653 din 18.10.2011

443 din 10.10.2011

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu data de 10.10.2011, a dreptului de aloca?ie de sus?inere pentru familia numitului Zamfirescu Eduard, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i