Home
Dispozitii 2010 PDF Print E-mail

Primarul comunei Aroneanu

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2010

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Institu?ia Prefectului

Nr. ?i data nregistr?rii la autoritatea local? emitent?

Num?rul ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

0

1

2

3

4

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al dispozi?iei

01

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

1 din 04.01.2010

Disp. cu privire la stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentan?ilor n comisia paritar? de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

02

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

2 din 07.01.2010

Disp. cu privire la desemnarea membrilor din partea primarului comunei n comisia paritar? de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

03

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

3 din 07.01.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu data de 10.01.2010, componen?ei Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? al comunei Aroneanu

04

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

4 din 12.01.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei paritare de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

05

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

5 din 18.01.2010

Disp. cu privire la angajarea cu contract individual de munc? pe durat? determinat? a doamnei Busdugan Cristina-Liliana n func?ia de asistent personal al persoanei cu handicap Busdugan Verginica

06

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

6 din 18.01.2010

Disp. cu privire la desemnarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, cu responsabilit??i privind completarea registrului agricol Aroneanu

07

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

7 din 20.01.2010

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Negru P. Ramona din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

08

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

8 din 20.01.2010

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu 01.11.2009, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Mndru E Ana-Florentina din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

09

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

9 din 20.01.2010

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii, cu 01.11.2009, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Andrie? Simona-Maria din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

10

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

10 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Dorofte Mariana din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

11

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

11 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei T?nas? Lumini?a-Ana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

12

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

12 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitului Moro?anu Gheorghe din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

13

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

13 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei P?ltinel Mihaela din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

14

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

14 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Vatr? Valentina din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

15

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

15 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei Petrescu P. Elena din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

16

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

16 din 20.01.2010

Disp. cu privire la suspendarea cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? numitei P?ltinel Liliana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

17

1515/22.01.2010

296 din 21.01.2010

17 din 20.01.2010

Disp. cu privire la aprobarea, cu 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Zamfirescu Daniela-Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

18

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

18 din 22.01.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 28 ianuarie 2010.

19

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

19 din 22.01.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului de aloca?ie familial? complementar? doamnei Leonte Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

20

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

20 din 22.01.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului de aloca?ie familial? complementar? domnului Ni?elia Gheorghi??-C?t?lin, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

21

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

21 din 25.01.2010

Disp. cu privire la modificarea cuantumului aloca?iei familiale complementare doamnei Cuvuliuc Ana-Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

22

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

22 din 25.01.2010

Disp. cu privire la aprobarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut doamnei Cuvuliuc Ana-Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

23

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

23 din 25.01.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut doamnei Cuvuliuc Ana-Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

24

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

24 din 25.01.2010

Disp. cu privire la modificarea componen?ei Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

25

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

25 din 28.01.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.01.2010, a cuantumului ajutorului social pentru cererea numitei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

26

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

26 din 28.01.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.01.2010, a cuantumului ajutorului social pentru cererea numitului Zaharia Petru, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

27

2681/05.02.2010

615 din 04.02.2010

27 din 28.01.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu 01.01.2010, a cuantumului ajutorului social pentru cererea numitei D?il? Marinela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

28

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

28 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Manca? Gabriel, n func?ia public? de conducere de secretar al comunei Aroneanu, (S), tr. I, grada?ia 4.

29

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

29 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Torc?toru Maria, n func?ia public? de execu?ie, de inspector (S) gr. superior, tr. 3, grada?ia 5.

30

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

30 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Condurachi Marinela, n func?ia public? de execu?ie, de inspector (S) gr. principal, tr. 2, grada?ia 5.

31

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

31 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Jeleanu Elena, n func?ia public? de execu?ie, de inspector (S) gr. principal, tr. 2, grada?ia 5.

32

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

32 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Nicu?a Sorina-Florina, n func?ia public? de execu?ie, de inspector (S) gr. asistent, tr. 2, baz?.

33

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

33 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Neagu Dor-Mihail, n func?ia public? de execu?ie, de referent de specialitate SSD gr. principal, tr. 1, grada?ia 5.

34

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

34 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Oboroceanu Diana, n func?ia public? de execu?ie, de referent (M) gr. superior, tr. 1, grada?ia 5.

35

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

35 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Maticiuc Anca-Elena, n func?ia de execu?ie, de referent de specialitate (S) gr. II, baz?.

36

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

36 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Androne Eduard-Nelu, n func?ia de execu?ie, de inspector de specialitate(S) gr. II, grada?ia 2.

37

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

37 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Ivan Ana-Simona, n func?ia de execu?ie, de referent (M) tr. I, grada?ia 2.

38

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

38 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Hotea Maria-Lily, n func?ia de execu?ie, de auditor (S) gr. IA, grada?ia 5.

39

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

39 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Ni?? Alexandru-Irinel, n func?ia de execu?ie, de referent de specialitate(S) gr. II, grada?ia 2.

40

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

40 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Baba Ioan, n func?ia de execu?ie, de referent(M) tr. IA, grada?ia 5.

41

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

41 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei F?lticeanu Petronela, n func?ia de execu?ie, de bibliotecar(M) tr. I, grada?ia 5.

42

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

42 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Munteanu Teodora, n func?ia de execu?ie, de referent(M) tr. I, grada?ia 5.

43

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

43 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Cioclu Ilie, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat I, grada?ia 5.

44

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

44 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Tataru Vasile, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat II, grada?ia 5.

45

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

45 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Marchitan Constantin-Cristian, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat II, grada?ia 3.

46

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

46 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Av?d?nei Lenu?a, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat III, grada?ia 3.

47

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

47 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Ciobanu Florin, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat III, grada?ia 3.

48

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

48 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Moro?anu Mircea, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat IV, grada?ia 3.

49

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

49 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Olaru Constantin, n func?ia de execu?ie, de muncitor necalificat I, baz?.

50

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

50 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Henea Viorel, n func?ia de execu?ie, de muncitor necalificat I, baz?.

51

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

51 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Ostrovanu Gheorghi??, n func?ia de execu?ie, de muncitor necalificat I, baz?.

52

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

52 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului Cibotariu Mihai, n func?ia de execu?ie, de muncitor calificat I, grada?ia 5.

53

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

53 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Maxim Marinela, n func?ia de execu?ie, de referent (M) tr. IA, grada?ia 3.

54

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

54 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Ap?lim?ri?ei Lucia, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 1.

55

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

55 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei B?lteanu Mihaela, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 3.

56

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

56 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Chiril? Maricica, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 1.

57

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

57 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Covuliuc Paraschiva, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 5.

58

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

58 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Dragomir Elena, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 5.

59

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

59 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea domnului ?ugui Virgil, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 2.

60

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

60 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Ungureanu Georgeta, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 5.

61

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

61 din 01.02.2010

Disp. cu privire la rencadrarea doamnei Busdugan Cristina-Liliana, n func?ia de execu?ie, de asistent personal, grada?ia 4.

62

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

62 din 01.02.2010

Disp. cu privire la desemnarea domnului Ni?? Alexandru-Irinel, referent de specialitate (S) gr. II, responsabil pe compartimentele func?ionale de: cadastru ?i agricultur?, urbanism ?i amenajarea teritoriului, investi?ii, registru agricol, situa?ii de urgen??, administrarea domeniului public ?i privat al comunei, ghi?eu unic, bibliotec? ?i c?min cultural, de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

63

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

63 din 01.02.2010

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Nicu?a Sorina-Florina, inspector (S) gr. asistent, tr. 2, baz?, responsabil pe compartimentele func?ionale de: buget-finan?e, contabilitate, impozite ?i taxe, de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

64

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

64 din 08.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Brebule? Carmen, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

65

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

65 din 08.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Dorofte Mariana, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

66

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

66 din 08.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Petrescu P. Elena, din loc. Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

67

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

67 din 08.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Vatr? Valentina, din loc. ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

68

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

68 din 12.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii Consiliului Local Aroneanu n ?edin?a ordinar? din 19 februarie 2010.

69

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

69 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitului Pintilie P. Gheorghe, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

70

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

70 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru n?lzirea locuin?ei, numitului ?ugui I. Petru, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

71

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

71 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitei Luca I. Catinca, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

72

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

72 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitei Mndru J. Ana, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

73

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

73 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitului Iacomi V. Constantin, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

74

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

74 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitului Luca Gh. Ion, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

75

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

75 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitului S?nduleanu C. Ioan, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

76

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

76 din 15.02.2010

Disp. cu privire la acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, numitei Ionescu Gh. Maria, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

77

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

77 din 16.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Lupa?cu Gh. Cristina, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

78

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

78 din 16.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.02.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Moro?anu Gheorghe, din loc. Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

79

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

79 din 16.02.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Ciornei Ani?oara, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

80

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

80 din 16.02.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Ostrovanu Gh. Maria, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

81

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

81 din 22.02.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Ciornei Ani?oara, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

82

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

82 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Ni?elea Ionu?-Teodor, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

83

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

83 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Bercu Ana- Maria, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

84

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

84 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Buruean? ?tefania-Ramona, din loc. Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

85

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

85 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Lupa?cu Cristina, din loc. Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

86

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

86 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a dreptului la aloca?ie complementar?, familiei Ple?can Tatiana, din loc. Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

87

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

87 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, numitei Brebule? Carmen, din localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

88

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

88 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, numitei Lupa?cu Cristina, din localitatea Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

89

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

89 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, numitei Lupu Gabriela, din localitatea ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

90

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

90 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Lupu Gabriela, din localitatea ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

91

4581/02.03.2010

1011 din 24.02.2010

91 din 22.02.2010

Disp. cu privire la acordarea sporului de vechime de 15% domnului ?ugui Virgil, angajat cu contract de munc? pe durat? nedeterminat?, pe func?ia de asistent personal.

92

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

92 din 22.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii, cu data de 18.01.2010, a statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

93

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

93 din 22.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii, cu data de 01.02.2010, a statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

94

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

94 din 25.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de munc? al doamnei Ap?lim?ri?ei Lucia, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

95

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

95 din 25.02.2010

Disp. cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de munc? al doamnei Chiril? Maricica, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

96

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

96 din 01.03.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a unui spor vechime de 10% doamnei Apl?im?ri?ei Lucia, angajat? pe func?ia de asistent personal la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

97

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

97 din 01.03.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.03.2010, a unui spor vechime de 10% doamnei Chiril? Maricica, angajat? pe func?ia de asistent personal la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

98

5721/12.03.2010

1141 din 03.03.2010

98 din 01.03.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii, cu data de 01.03.2010, a statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

99

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

99 din 09.03.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de disciplin? la nivelul autorit??ilor locale ale comunelor Aroneanu ?i Victoria.

100

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

100 din 10.03.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie complementar? pentru familia Ciornil? Maria din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

101

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

101 din 10.03.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie complementar? pentru familia Radu Maricica Gabriela din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

102

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

102 din 11.03.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 12.03.2010.

103

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

103 din 16.03.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie monoparental? pentru titularul familiei T?nas? Lumini?a-Ana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

104

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

104 din 16.03.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie complementar? pentru familia Balan Ana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

105

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

105 din 17.03.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 22.03.2010.

106

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

106 din 19.03.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 25.03.2010.

107

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

107 din 25.03.2010

Disp. cu privire la aprobarea, ncepnd cu data de 01.01.2010, a statelor de personal cu personalul demnitar ?i angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i cu personalul din cadrul serviciilor ?i institu?ilor publice de interes local, urmare a rencadr?rii Legii nr. 330/2009.

108

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

108 din 08.04.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 12.04.2010.

109

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

109 din 09.04.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei pentru efectuarea Recens?mntului Popula?iei ?i al Locuin?elor 2011, la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

110

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

110 din 12.04.2010

Disp. cu privire la acordare aloca?ie complementar? pentru familia Ostrovanu Gh. Maria din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

111

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

111 din 12.04.2010

Disp. cu privire la modificare cuantum acordare aloca?ie complementar? pentru familia Vechiu Lucica din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

112

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

112 din 12.04.2010

Disp. cu privire la ncetarea pl??ii aloca?iei monoparentale pentru familia P?ltinel Liliana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

113

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

113 din 12.04.2010

Disp. cu privire la suspendarea dreptului la aloca?ie complementar? pentru familia Mndru Aneta din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

114

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

114 din 13.04.2010

Disp. cu privire la acordarea unui spor de vechime de 5% la salariul de baz? al doamnei Nicu?a Sorina-Florina, inspector (S) , gr. asistent, tr. 3 n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

115

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

115 din 13.04.2010

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? doamnei Av?d?nei Liliana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

116

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

116 din 13.04.2010

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? domnului Rusu Petru, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

117

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

117 din 13.04.2010

Disp. cu privire la acordare aloca?ie complementar? pentru familia Maxim Marinela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

118

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

118 din 13.04.2010

Disp. cu privire la acordare aloca?ie complementar? pentru familia Jeleanu Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

119

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

119 din 13.04.2010

Disp. cu privire la republicarea, ncepnd cu data de 12.04.2010, a statelor de personal cu personalul demnitar ?i angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i cu personalul din cadrul serviciilor ?i institu?ilor publice de interes local.

120

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

120 din 14.04.2010

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu.

121

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

121 din 16.04.2010

Disp. cu privire la ncetarea acord?rii dreptului la plata aloca?iei complementare familiei Zamfirescu Valentin, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

122

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

122 din 16.04.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la plata aloca?iei monoparentale numitei Zamfirescu Daniela -Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

123

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

123 din 16.04.2010

Disp. cu privire la modificare cuantum acordare aloca?ie complementar? pentru familia Condrea Adelina Nicoleta din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

124

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

124 din 19.04.2010

Disp. cu privire la acordarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut, numitei Cojocariu Simona, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

125

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

125 din 19.04.2010

Disp. cu privire la acordarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut, numitei Lucescu Laura Georgiana, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

126

9378/23.04.2010

2247 din 23.04.2010

126 din 19.04.2010

Disp. cu privire la constituirea unei comisii de primire cereri ?i ntocmire documenta?ii n vederea supunerii aprob?rii autorit??ilor locale, pentru achizi?ionarea de terenuri de c?tre Comuna Aroneanu.

127

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

127 din 23.04.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 29 aprilie 2010

128

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

128 din 23.04.2010

Disp. cu privire la instituirea curatelei pentru doamna Grojdea Viorica, domiciliat? n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

129

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

129 din 23.04.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.05.2010, a aloca?iei de sus?inere monoparental? familiei Costache Vasile-Iulian, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

130

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

130 din 23.04.2010

Disp. cu privire la instituirea curatelei pentru minorul Enache Cezar Victorin Constantin, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

131

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

131 din 26.04.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, urmare cererii depuse de doamna Cojocariu Simona, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

132

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

132 din 26.04.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, urmare cererii depuse de doamna Lucescu Laura-Georgiana, domiciliat? n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

133

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

133 din 27.04.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.05.2010, a aloca?iei familiale complementare, numitei Ungureanu Loredana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

134

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

134 din 27.04.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.05.2010, a aloca?iei familiale complementare, familiei Netc? Ana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

135

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

135 din 27.04.2010

Disp. cu privire la instituirea m?surii de prohibi?ie pentru pescuit pe Iaz Aroneanu ?i Iaz Rediu-Aldei

136

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

136 din 30.04.2010

Disp. cu privire la angajarea domnului Zl?vog Constantin pe postul de muncitor calificat I, n cadrul Serviciului public de administrarea a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

137

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

137 din 01.05.2010

Disp. cu privire la republicarea anexelor cu statele de personal de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

138

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

138 din 01.05.2010

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu 2 posturi vacante nfiin?ate pentru angajarea d epersoane marginalizate social din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

139

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

139 din 03.05.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului de ajutor social doamnei Ostaci Roxana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

140

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

140 din 03.05.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului de ajutor social domnului Juncu Ionu?, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

141

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

141 din 10.05.2010

Disp. cu privire la suspendarea pl??ii ajutorului social, ncepnd cu 01.06.2010, pentru doamna B?lteanu Mariana, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

142

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

142 din 10.05.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2010, a aloca?iei familiale complementare, familiei Cojocariu Simona, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

143

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

143 din 10.05.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2010, a aloca?iei familiale complementare, familiei Bejinaru Elena, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

144

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

144 din 10.05.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu 01.06.2010, a aloca?iei familiale monoparentale, familiei Dr?g?lai Gheorghi??, domiciliat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

145

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

145 din 10.05.2010

Disp. cu privire la angajarea doamnei Ostaci Roxana, pe postul de muncitor cu contract de munc? pe durat? determinat?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea ?i combaterea marginaliz?rii sociale

146

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

146 din 10.05.2010

Disp. cu privire la angajarea domnului Juncu Ionu?, pe postul de muncitor cu contract de munc? pe durat? determinat?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea ?i combaterea marginaliz?rii sociale

147

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

147 din 14.05.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu 14 mai 2010, a componen?ei membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? Aroneanu

148

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

148 din 14.05.2010

Disp. cu privire la ncetarea, ncepnd cu data de 10.05.2010, a acord?rii ajutorului social pentru doamna Ostaci Roxana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

149

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

149 din 14.05.2010

Disp. cu privire la ncetarea, ncepnd cu data de 10.05.2010, a acord?rii ajutorului social pentru domnul Juncu Ionu?, domiciliat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

150

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

150 din 14.05.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la ajutor social, ncepnd cu data de 01.06.2010, pentru doamna Macsim Constantina, domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

151

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

151 din 14.05.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie complementar?, ncepnd

cu data de 01.06.2010, familiei Ple?can Mihaela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

152

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

152 din 14.05.2010

Disp. cu privire la ncetarea dreptului de acordare a aloca?iei complementare, ncepnd cu data de 01.06.2010, numitei Ciornei Ani?oara domiciliat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

153

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

153 din 18.05.2010

Disp. cu privire la acordarea dreptului la aloca?ie complementar?, ncepnd

cu data de 01.06.2010, familiei Matasariu Claudea-Mihaela, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

154

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

154 din 18.05.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Popa Ana-Maria, domiciliat? n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

155

12647/26.05.2010

2894 din 19.05.2010

155 din 18.05.2010

Disp. cu privire la aprobarea anexei cu statele de personal privind angajarea a dou? persoane pe posturile de muncitor cu contract de munc? pe durat? determinat?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea ?i combaterea marginaliz?rii sociale.

156

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

156 din 18.05.2010

Disp. cu privire la constituirea Comisiei pentru Ap?rare de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

157

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

157 din 21.05.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 27.05.2010

158

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

158 din 21.05.2010

Disp. cu privire la suspendarea acord?rii dreptului la aloca?ie familial? complementar?, ncepnd cu 01.06.2010, pentru familia Ni?elea C. Mihaela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

159

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

159 din 21.05.2010

Disp. cu privire la suspendarea acord?rii dreptului la aloca?ie familial? complementar?, ncepnd cu 01.06.2010, pentru familia Lupu V. Elena, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

160

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

160 din 21.05.2010

Disp. cu privire la suspendarea acord?rii dreptului la aloca?ie familial? complementar?, ncepnd cu 01.06.2010, pentru familia B?lteanu M. Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

161

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

161 din 21.05.2010

Disp. cu privire la suspendarea acord?rii dreptului la aloca?ie familial? complementar?, ncepnd cu 01.06.2010, pentru familia Mndru Al. Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

162

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

162 din 21.05.2010

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie privind scoaterea spre concesionare a unui teren situat n sat ?orogari, pentru construirea unei pensiuni agroturistice

163

12659/27.05.2010

3125 din 26.05.2010

163 din 21.05.2010

Disp. cu privire la acordarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, domnului Dr?g?lai Gheorghi??, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

164

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

164 din 27.05.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?? extraordinar? pentru data de 31 mai 2010.

165

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

165 din 27.05.2010

Disp. cu privire la aprobarea Planului de preg?tire n domeniul Situa?iilor de Urgen?? al Comunei Aroneanu, Jude?ul Ia?i

166

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

166 din 01.06.2010

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Cioclu Ilie, muncitor n cadrul Serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei, s? ncaseze taxe pentru administrarea Iazului Aroneanu

167

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

167 din 04.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea sprijinului financiar la constituirea familiei, urmare cererii domnului Pis?r Neculai

168

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

168 din 04.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea sprijinului financiar la constituirea familiei, urmare cererii domnului Popovici ?tefan-Ciprian

169

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

169 din 04.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea sprijinului financiar la constituirea familiei, urmare cererii domnului Sculeac Ionu?

170

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

170 din 07.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?? extraordinar? pentru data de 10 iunie 2010.

171

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

171 din 08.06.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie pentru execu?ia obiectivului de investi?ii Completare sisteme clasice de nc?lzire cu sisteme care utilizeaz? energia solar?(Programul Casa Verde), la construc?iile aferente ?colii generale din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

172

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

172 din 08.06.2010

Disp. cu privire la desemnarea membrilor suplean?i n comisia de licita?ie pentru execu?ia obiectivului Completare sisteme clasice de nc?lzire cu sisteme care utilizeaz? energia solar?(Programul Casa Verde), la construc?iile aferente ?colii generale din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

173

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

173 din 08.06.2010

Disp. cu privire la numirea exper?ilor coopta?i pentru licita?ia n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii Completare sisteme clasice de nc?lzire cu sisteme care utilizeaz? energia solar?(Programul Casa Verde), la construc?iile aferente ?colii generale din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

174

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

174 din 08.06.2010

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie privind scoaterea spre concesionare a unui teren situat n sat Doroban?, pentru construirea unei ferme de p?s?ri.

175

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

175 din 10.06.2010

Disp. cu privire la acordarea, ncepnd cu data de 01.07.2010, a aloca?iei complementare familiei Ni?elea Constantin Viorel, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

176

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

176 din 10.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea, ncepnd cu data de 01.06.2010, a aloca?iei de sus?inere monoparental? numitei Chiril? Marinela, domiciliat? n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

177

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

177 din 10.06.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu data de 01.07.2010, a drepturilor la aloca?ia complementar?, familiei Zl?vog N. Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

178

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

178 din 10.06.2010

Disp. cu privire la desemnarea personalului cu atribu?ii de coordonare a Centrului de informare pentru activit??i non-agricole n mediul rural din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

179

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

179 din 10.06.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.06.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Ni?elea Mihaela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

180

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

180 din 10.06.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.06.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Mndru Al. Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

181

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

181 din 10.06.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu 01.07.2010, a drepturilor la aloca?ia complementar?, familiei Zaharia M. Dorina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

182

14797/17.06.2010

3563 din 11.06.2010

182 din 10.06.2010

Disp. cu privire la prelungirea contractului individual de munc? al doamnei Busdugan Cristina-Liliana, angajat? pe postul de asistent personal

183

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

183 din 14.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii, cu data de 01.07.2010, a dreptului la aloca?ie complementar? familiei Ple?can Cristian, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

184

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

184 din 14.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Ple?can Tatiana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

185

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

185 din 14.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii, cu data de 01.06.2010, a dreptului la aloca?ia complementar?, familiei B?lteanu Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i .

186

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

186 din 14.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Ionescu Teodora, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

187

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

187 din 15.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Stoica Sergiu-Gabriel, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

188

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

188 din 15.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Buruean? ?tefania-Ramona, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

189

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

189 din 15.06.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 01.07.2010, a pl??ii ajutorului social pentru doamna B?lteanu Mariana, din localitatea Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

190

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

190 din 16.06.2010

Disp. cu privire la anularea procedurii de licita?ie privind scoaterea spre concesionare a unor terenuri situate n sat Rediu-Aldei, pentru activitate de acvacultur?.

191

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

191 din 16.06.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie par?ial? la lucr?rile de execu?ie la obiectivul de investi?ii: SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE RACORDAT LA RE?EAUA R.A.J.A.C. IA?I PENTRU SATELE ARONEANU, DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I.

192

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

192 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia familial? monoparental? familiei R?ileanu Lucica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

193

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

193 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia familial? monoparental? familiei Cioclu N. Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

194

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

194 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia familial? monoparental? familiei Gavrilescu Petronela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

195

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

195 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.06.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Cuvuliuc Violeta, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

196

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

196 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei R?ileanu Cristina-Ionela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

197

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

197 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Ple?can Mihaela-Teodora, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

198

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

198 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Gorea C. Mihaela Mirela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

199

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

199 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Macsim Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

200

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

200 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Ciornil? Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

201

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

201 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Ungureanu P. Maricica, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

202

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

202 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

203

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

203 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Henea Claudia-Elena, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

204

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

204 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Condurache Vasilica-Ionela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

205

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

205 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Aileni C. Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

206

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

206 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea, cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia familial? monoparental? familiei Ionescu V. Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

207

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

207 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Bargan ?t. Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

208

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

208 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Olaru Valeria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

209

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

209 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Huivan Florentina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

210

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

210 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Chirica M. Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

211

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

211 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Vechiu Lucica, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

212

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

212 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Achi?ei Constantin, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

213

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

213 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Hulude? Gheorghe, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

214

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

214 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Leonte Mihaela, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

215

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

215 din 16.06.2010

Disp. cu privire la suspendarea , cu data de 01.07.2010, a acord?rii dreptului la aloca?ia complementar? familiei Chimu Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

216

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

216 din 16.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea complet?rii listei cu bunurile imobile aflate n domeniul public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

217

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

217 din 18.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 24 iunie 2010.

218

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

218 din 25.06.2010

Disp. cu privire la instituirea serviciului de permanen?? la sediul comunei Aroneanu n perioada 25.06.2010, orele 12,00 26.06.2010, orele 12,00, instituire cod portocaliu ploi.

219

15993/29.06.2010

4022 din 29.06.2010

219 din 25.06.2010

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorei Iftodi M?d?lina-Florentina, din comuna Aroneanu, pentru ntocmire act identitate.

220

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

220 din 01.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiei de selec?ionare a dosarelor din arhiva autorit??ii locale Aroneanu .

221

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

221 din 01.07.2010

Disp. cu privire la anulare procedur? concesionare teren situat n sat ?orogari pentru construire pensiune turistic?.

222

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

222 din 05.07.2010

Disp. cu privire la anulare procedur? concesionare teren situat n sat ?orogari pentru construire restaurant.

223

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

223 din 05.07.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu 01.08.2010, a cuantumului aloca?iei familiale complementare familiei Dorofte Mariana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

224

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

224 din 09.07.2010

Disp. cu privire la reluarea acord?rii dreptului la cuantumul aloca?iei familiale complementare familiei Ungureanu Maricica din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

225

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

225 din 09.07.2010

Disp. cu privire la reluarea acord?rii dreptului la cuantumul aloca?iei familiale complementare familiei Leonte Mihaela din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

226

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

226 din 12.07.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu 01.08.2010, a cuantumului aloca?iei familiale complementare familiei B?lteanu Mariana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

227

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

227 din 12.07.2010

Disp. cu privire la stabilirea sesiunii lunare de depunere a cererilor pentru concesionare loturi de cas? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

228

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

228 din 12.07.2010

Disp. cu privire la schimbarea, cu luna august 2010, a titularului pl??ii de ajutor social, la Legea 416/2001, respectiv pe numele Velea Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

229

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

229 din 13.07.2010

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de nmormntare pentru doamna Velea Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, persoan? beneficiar? a Legii 416/2001, urmare a decesului so?ului acesteia

230

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

230 din 13.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei B?lteanu Mariana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

231

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

231 din 14.07.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 19 iulie 2010

232

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

232 din 15.07.2010

Disp. cu privire la anulare procedur? concesionare teren situat n sat Doroban? pentru planta?ie c?tin?.

233

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

233 din 15.07.2010

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Maticiuc Anca-Elena, s? exercite atribu?iile de stare civil?, prin delegare, n absen?a titularului ocupantului postului

234

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

234 din 16.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea instituirii unei curatele n favoarea minorilor Iftodi M?d?lina-Florentina ?i Parfeni Ionu? din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

235

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

235 din 16.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea promov?rii doamnei Ivan Ana-Simona, pe func?ia de inspector de specialitate (S) gr. II, grada?ia 2, urmare a absolvirii studiilor superioare n domeniu

236

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

236 din 16.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal de la nivelul comunei Aroneanu, urmare republic?rii acestora cu data de 03 iulie 2010

237

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

237 din 22.07.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de furnizare produse lactate, n ?colile de pe raza comunei Aroneanu

238

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

238 din 22.07.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de furnizare produse de panifica?ie, n ?colile de pe raza comunei Aroneanu

239

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

239 din 26.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea contravalorii trusoului pentru copil nou-n?scut, urmare cererii doamnei B?lteanu Mariana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

240

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

240 din 26.07.2010

Disp. cu privire la modificarea, ncepnd cu 01.08.2010, a cuantumului aloca?iei familiale complementare familiei Trufanda Elena-Simona, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

241

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

241 din 26.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea contravalorii aloca?iei pentru copil nou-n?scut, urmare cererii doamnei Trufanda Elena-Simona din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

242

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

242 din 26.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea sumei reprezentnd contravaloarea trusoului pentru copil nou-n?scut, urmare a cererii doamnei Trufanda Elena-Simona din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

243

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

243 din 27.07.2010

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea numitei Ioni?? Maria, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

244

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

244 din 27.07.2010

Disp. cu privire la ncetarea drepturilor de aloca?ie familial? complementar? familiei Mndru Aneta din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

245

18285/28.07.2010

4729 din 27.07.2010

245 din 27.07.2010

Disp. cu privire la delegarea unor atribu?ii ce vor fi exercitate de viceprimarul comunei Aroneanu, pe perioada concediului de odihn? al primarului comunei.

246

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

246 din 03.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Condurache V. Vasilica-Ionela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

247

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

247 din 06.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea drepturilor la aloca?ia de sus?inere pentru familia monoparental? numitei Svartz Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

248

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

248 din 06.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 01.09.2010, a drepturilor la aloca?ia complementar? pentru familia Gherman Paulina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

249

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

249 din 06.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea trusoului pentru copil nou-n?scut numitei Condurache V. Vasilica-Ionela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

250

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

250 din 06.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 01.09.2010, a drepturilor la aloca?ia complementar? pentru familia Lupu V. Elena, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

251

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

251 din 06.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 01.09.2010, a drepturilor la aloca?ia de sus?inere pentru familia monoparental? numitei Chiril? Marinela, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

252

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

252 din 09.08.2010

Disp. cu privire la reluarea acord?rii cu data de 01.07.2010, a aloca?iei complementare familiei Zl?vog Maria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

253

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

253 din 10.08.2010

Disp. cu privire la reluarea acord?rii cu data de 01.07.2010, a aloca?iei complementare familiei Achi?ei Constantin, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

254

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

254 din 12.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei extraordinare din 16.08.2010

255

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

255 din 16.08.2010

Disp. cu privire la acordarea, ncepnd cu 01.09.2010, a drepturilor la aloca?ia de sus?inere pentru familia monoparental? Dil? Marius Neculai, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

256

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

256 din 20.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu la lucr?rile ?edin?ei ordinare din 26.08.2010

257

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

257 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Cioclu Ilie, muncitor calificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

258

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

258 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Zl?vog Constantin, muncitor calificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

259

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

259 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Tataru Vasile, muncitor calificat II n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

260

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

260 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Ciobanu Florin, muncitor calificat III n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

261

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

261 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Moro?anu Mircea, muncitor calificat IV n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

262

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

262 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Olaru Constantin, muncitor necalificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

263

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

263 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Henea Viorel, muncitor necalificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

264

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

264 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? al domnului Ostrovanu Gheorghi??, muncitor necalificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

265

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

265 din 20.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea, cu data de 16.09.2010, a contractului individual de munc? cu timp par?ial al domnului Cibotariu Mihai, muncitor calificat I n cadrul serviciului de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, n baza restructur?rilor dispuse de O.U.G. nr. 63/2010

266

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

266 din 20.08.2010

Disp. cu privire la desemnarea domnului Androne Eduard-Nelu, responsabil cu implementarea colect?rii selective a de?eurilor n cadrul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

267

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

267 din 20.08.2010

Disp. cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, responsabile cu ntocmirea balan?ei de fond funciar la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

268

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

268 din 20.08.2010

Disp. cu privire la desemnarea domnului Ni??-Alexandru-Irinel, ce va face parte din Comisia de identificare ?i recunoa?tere a hotarelor unit??ii administrativ-teritoriale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

269

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

269 din 20.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii ?i republic?rii statelor de personal, cu data de 16.07.2010, urmare promov?rii doamnei Ivan Ana-Simona pe func?ia de inspector de specialitate (S) gr. II, n baza studiilor absolvite

270

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

270 din 20.08.2010

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de urgen?? doamnei Pl?tinel Ana, domiciliat? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

271

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

271 din 20.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu asisten?ii personali, ncepnd cu data de 03 iulie 2010, urmare diminu?rilor salariale cu 25%

272

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

272 din 20.08.2010

Disp. cu privire la numirea, cu data de 01.09.2010, n func?ia public? de execu?ie de inspector I, gr. principal, tr. 1, a domnului Androne Eduard-Nelu

273

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

273 din 20.08.2010

Disp. cu privire la numirea, cu data de 01.09.2010, n func?ia public? de execu?ie de inspector I, gr. asistent, tr. 1, a doamnei Ivan Ana-Simona

274

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

274 din 20.08.2010

Disp. cu privire la numirea, cu data de 01.09.2010, n func?ia public? de execu?ie de inspector I, gr. asistent, tr. 1, a doamnei Maticiuc Anca-Elena

275

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

275 din 31.08.2010

Disp. cu privire la suspendarea, pe durata de un an, ncepnd cu data de 01.09.2010, a raporturilor de servici ale doamnei Torc?toru Maria, inspector I, gr. superior, tr. 3, n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

276

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

276 din 31.08.2010

Disp. cu privire la ncetarea contractului individual de munc? cu timp par?ial (4 ore/zi), al doamnei Hotea Maria-Lily, angajat? pe func?ia de auditor (S) gr. IA, grada?ia 5, prin acordul p?r?ilor

277

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

277 din 31.08.2010

Disp. cu privire la transformarea postului de auditor(S) gr. IA, cu contract individual de munc?(n prezent vacant), ntr-un post de func?ie public? de execu?ie de auditor cl. I, gr. profesional superior, treapta 1, cu atribu?ii de audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

278

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

278 din 31.08.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii ?i republic?rii statelor de personal, cu data de 01.09.2010, urmare modific?rii organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu

279

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

279 din 01.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiei de licita?ie pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

280

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

280 din 01.09.2010

Disp. cu privire la numirea unor membri de rezerv? pentru comisia de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? pentru execu?ia lucr?rii de investi?ie: REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

281

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

281 din 06.09.2010

Disp. cu privire la angajarea doamnei Buzenchi Irina n func?ia de referent debutant, nivelul studiilor (M), cu contract de munc? pe durat? determinat?(06.09.2010- 31.08.2011), cu atribu?ii de asisten?? social?, respectiv pe perioada suspend?rii raporturilor de serviciu ale doamnei Torc?toru Maria, inspector I, superior, tr. 3 cu atribu?iile asistentului social, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

282

21808/17.09.2010

5512 din 08.09.2010

282 din 06.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea modific?rii ?i republic?rii statelor de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, ncepnd cu data de 06.09.2010

283

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

283 din 10.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea acord?rii aloca?iei pentru copil nou-n?scut numitei Sculeac Andreea-Mihaela, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

284

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

284 din 10.09.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.09.2010, a unui spor de vechime de 20% la salariul de baz? al doamnei B?lteanu Mihaela, angajat? pe func?ia de execu?ie de asistent personal, grada?ia 4, cu contract individual de munc? pe durat? nedeterminat?, din cadrul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

285

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

285 din 10.09.2010

Disp. cu privire la prelungirea, cu data de 31.08.2010, a contractului individual de munc? al doamnei Chiril? Maricica, asistent personal pentru persoan? cu handicap, cu domiciliul n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

286

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

286 din 10.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiei de inventariere a mijloacelor auto aflate n patrimoniul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

287

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

287 din 10.09.2010

Disp. cu privire la acordarea unei indemniza?ii nete n sum? de 461 lei, numitei Munteanu Aftinia, persoan? cu handicap cu domiciliul n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe perioada concediului de odihn? al asistentului personal.

288

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

288 din 14.09.2010

Disp. cu privire la acodarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut doamnei Samolinschi Elena din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

289

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

289 din 14.09.2010

Disp. cu privire la acodarea aloca?iei pentru copil nou-n?scut doamnei Macsim Maria din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

290

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

290 din 14.09.2010

Disp. cu privire la stabilirea componen?ei nominale a comisiei de recep?ie la lucrarea de investi?ie NLOCUIRE SISTEM CLASIC DE NC?LZIRE CU POMPE DE C?LDUR?, SOL-AP? ?I PANOURI SOLARE PENTRU PREPARARE AP? CALD? MENAJER? ?COALA LOCALITATEA DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

291

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

291 din 15.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea listei cuprinznd propunerea de casare a unor bunuri de inventar(mijloace auto) din patrimoniul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

292

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

292 din 16.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.10.2010, modific?rii cuantumului aloca?iei complementare pentru familia Dasc?lu P. Ionel, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

293

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

293 din 16.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea republic?rii statelor de personal de la nivelul comunei Aroneanu, ncepnd cu 16.09.2010

294

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

294 din 16.09.2010

Disp. cu privire la stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare nete pentru persoanele cu handicap din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,

295

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

295 din 17.09.2010

Disp. cu privire la cu privire la desemnarea responsabilului cu arhiva Comunei Aroneanu ?i constituirea comisiei de selec?ionare a documentelor din arhiva autorit??ii locale a comunei.

296

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

296 din 17.09.2010

Disp. cu privire la reluarea, cu data de 01.10.2010, acord?rii aloca?iei complementare familiei Ionescu Teodora, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

297

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

297 din 17.09.2010

Disp. cu privire la reluarea, cu data de 01.10.2010, acord?rii aloca?iei complementare familiei Ionescu Elena, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

298

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

298 din 17.09.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de licita?ie pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

299

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

299 din 17.09.2010

Disp. cu privire la numirea unor membri de rezerv? pentru comisia de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? pentru execu?ia lucr?rii de investi?ie: REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

300

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

300 din 17.09.2010

Disp. cu privire la acordarea aloca?iei complementare, cu data de 01.10.2010, familiei Zamfirescu Corina-Elena, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

301

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

301 din 20.09.2010

Disp. cu privire la modificarea, cu data de 01.10.2010, aloca?iei complementare familiei Ciornil? Maria, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

302

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

302 din 21.09.2010

Disp. cu privire la reluarea, cu data de 01.10.2010, aloca?iei complementare familiei Ple?can Tatiana, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

303

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

303 din 22.09.2010

Disp. cu privire la acordarea aloca?iei complementare, cu data de 01.10.2010, familiei Cojocariu Carmen, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

304

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

304 din 22.09.2010

Disp. cu privire la aprobarea, cu data de 01.09.2010 a statelor de personal cu asisten?ii personali de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 30 septembrie 2010

305

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

305 din 22.09.2010

Disp. cu privire la reglementarea utiliz?rii focului deschis n cadrul autorit??ii locale

306

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

306 din 22.09.2010

Disp. cu privire la reglementarea fumatului n cadrul autorit??ii locale

307

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

307 din 22.09.2010

Disp. cu privire la numire cadru tehnic P.S.I. la nivelul autorit??ii locale

308

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

308 din 22.09.2010

Disp. cu privire la organizarea instruirii personalului din cadrul autorit??ii locale n domeniul prevenirii ?i stingerii incendiilor

309

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

309 din 24.09.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 30 septembrie 2010

310

22721/28.09.2010

5923 din 24.09.2010

310 din 24.09.2010

Disp. cu privire la acordarea unei indemniza?ii lunare nete domnului Ungureanu Ioan, persoan? cu handicap grav domiciliat? n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

311

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

311 din 24.09.2010

Disp. cu privire la acordarea unei indemniza?ii pentru persoana cu handicap Ghe?eu Valeria, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

312

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

312 din 04.10.2010

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiei de licita?ie pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

313

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

313 din 04.10.2010

Disp. cu privire la numirea unor membri de rezerv? pentru comisia de evaluare n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? pentru execu?ia lucr?rii de investi?ie:

REALIZARE DE SPA?II VERZI PRIN CONSTRUIRE DE PARCURI NOI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

314

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

314 din 04.10.2010

Disp. cu caracter de propunere pentru depunerea dosarului de pensionare pentru limit? de vrst?, a domnului Zl?vog Paul, viceprimar al comunei Aroneanu

315

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

315 din 15.10.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 18.10.2010

316

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

316 din 15.10.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.11.2010, a aloca?iei complementare familiei Bejinaru Ani?oara, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

317

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

317 din 15.10.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.11.2010, a aloca?iei complementare familiei P?ltinel Elena-C?t?lina, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

318

24353/19.10.2010

6481 din 19.10.2010

318 din 15.10.2010

Disp. cu privire la acordarea, cu data de 01.11.2010, a aloca?iei monoparentale pentru familia Pascaru Mihaela-Ana, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

319

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

319-420 din 15.10.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

320

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

421-512 din 20.10.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

321

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

513 din 22.10.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 28.10.2010

322

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

514 din 22.10.2010

Disp. cu privire la acordarea unor ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile beneficiare de ajutor social la Legea nr. 416/2001, care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

323

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

515 din 25.10.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de c?s?torie privind pe numi?ii Radu Ionel ?i Nem?anu Maricica-Gabriela

324

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

516 din 25.10.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de c?s?torie privind pe numi?ii Cuvuliuc Radu-Andrei ?i Pop Balan Lumini?a

325

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

517 din 25.10.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de na?tere privind pe numita Frunz? Gabriela

326

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

518 din 25.10.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de na?tere privind pe numita Luchian Dana

327

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

519 din 25.10.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie la lucrarea de investi?ie Realizare de spa?ii verzi prin construire de parcuri noi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

328

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

520 din 27.10.2010

Disp. cu privire la acordarea unui ajutor de nc?lzire a locuin?ei pentru familia Condurache Vasilica Ionela, care folose?te lemne, c?rbuni, comb. petrolieri, pe perioada sezonului rece nov 2010martie 2011.

329

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

521-681 din 27.10.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

330

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

682 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.11.2010 a aloca?iei complementare familiei ?urcanu Liliana din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

331

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

683 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.11.2010 a aloca?iei complementare familiei S?nduleanu Elena-Valerica din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

332

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

684 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.11.2010 a aloca?iei complementare familiei S?nduleanu Daniela-Loredana din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

333

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

685 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.11.2010 a aloca?iei complementare familiei Amih?esei Mihaela din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

334

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

686 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.11.2010 a aloca?iei complementare familiei Amih?esei Daniela din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

335

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

687-805 din 02.11.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

336

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

806 din 03.11.2010

Disp. cu privire la instituirea curatelei n favoarea numitei Grojdea Viorica, persoan? cu handicap accentuat din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

337

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

807-816 din 03.11.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

338

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

817 din 03.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea constituirii comisiilor de inventariere general? a patrimoniului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2010

339

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

818-828 din 03.11.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Vezi tabelul anexat la prezenta

340

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

829 din 09.11.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de deces pe numele Mihai Constantin

341

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

830 din 10.11.2010

Disp. cu privire la convocarea C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 12 noiembrie 2010

342

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

831 din 10.11.2010

Disp. cu privire la constituirea comisiei de recep?ie par?ial? la unele lucr?ri de interes public efectuate de A.D.R.A. Aroneanu n baza autoriza?iei de construire cu nr. 66 din 20.09.2010

343

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

832 din 15.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.12.2010 a aloca?iei complementare familiei Popovici Maria din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

344

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

833 din 15.11.2010

Disp. cu privire la acordarea cu data de 01.12.2010 a aloca?iei complementare familiei Gavrilescu Lavinia-Mihaela din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

345

18.11.2010

7195 din 18.11.2010

834 din 15.11.2010

Disp. cu privire la desemnarea domnului Ni?? Alexandru-Irinel din cadrul aparatului de specialitate al primarului, reprezentant din partea comunei Aroneanu n Comisia de mediere a divergen?elor ap?rute n cadrul procesului de delimitare cadastral? a unit??ilor administrativ-teritoriale din jude?ul Ia?i

346

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

835 din 15.11.2010

Disp. cu privire la imputarea unor sume de bani domnului Brlescu Neculai, sat Aroneanu, comuna Aroneanu, urmare m?surilor dispuse prin procesul verbal de inspec?ie de audit intern al D.G.F.P. Ia?i ncheiat n anul 2005.

347

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

836 din 15.11.2010

Disp. cu privire la imputarea unor sume de bani domnului S?nduleanu Ioan, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, urmare m?surilor dispuse prin procesul verbal de inspec?ie de audit intern al D.G.F.P. Ia?i ncheiat n anul 2005.

348

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

837 din 15.11.2010

Disp. cu privire la imputarea unor sume de bani doamnei Gng? Maricica, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, urmare m?surilor dispuse prin procesul verbal de inspec?ie de audit intern al D.G.F.P. Ia?i ncheiat n anul 2005.

349

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

838 din 17.11.2010

Disp. cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru cererea numitei Lupu Ana Maria, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

350

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

839 din 17.11.2010

Disp. cu privire la suplimentarea fi?ei postului doamnei Ivan Ana-Simona, cu atribu?ii n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006

351

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

840 din 17.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Dil? Marius-Neculai, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

352

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

841 din 19.11.2010

Disp. cu privire la convocarea Consiliului Local Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 25 noiembrie 2010

353

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

842 din 23.11.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de c?s?torie

354

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

843 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Alexandrescu P. Gheorghe, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

355

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

844 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Pu?ca?u Ghe. Manole, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

356

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

845 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Lupu Dumitru, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

357

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

846 din 26.11.2010

Disp. cu privire la angajarea domnului Cioclu Ilie, cu contract individual de munc? pe durat? determinat?

358

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

847 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea statelor de personal cu personalul angajat din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

359

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

848 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, doamnei Zamfirescu Narcisa, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

360

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

849 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, doamnei Pu?ca?u C. Rodica, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

361

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

850 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, doamnei Zl?vog V. Maria, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

362

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

851 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Iftodi C. Constantin, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

363

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

852 din 26.11.2010

Disp. cu privire la aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pe perioada sezonului rece 2010-2011 cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, domnului Zl?vog M. Ghiorghe, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

364

28.811/08.12.2010

7468 din 03.12.2010

853 din 03.12.2010

Disp. cu privire la aprobarea instituirii curatelei n favoarea minorei Cibotariu Diana-Alexandra, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

365

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

854 din 03.12.2010

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Manca? Gabriel, recenzor coordonator, s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu pentru nerespectarea prevederilor referitoare la Recens?mntul General Agricol.

366

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

855 din 03.12.2010

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Ni?? Alexandru-Irinel, recenzor - ?ef, s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu pentru nerespectarea prevederilor referitoare la Recens?mntul General Agricol.

367

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

856 din 03.12.2010

Disp. cu privire la mputernicirea domnului Androne Eduard-Nelu, recenzor - ?ef, s? aplice sanc?iuni pe teritoriul comunei Aroneanu pentru nerespectarea prevederilor referitoare la Recens?mntul General Agricol.

368

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

857 din 14.12.2010

Disp. cu privire la rectificarea unui act de c?s?torie.

369

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

858 din 14.12.2010

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Ivan Ana-Simona, inspector I, asistent, tr. 1, s? preia atribu?iile contabilului-?ef ?i cele de viz? control financiar-preventiv, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

370

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

859 din 17.12.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a ordinar? din data de 23 decembrie 2010.

371

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

860 - 890 din 17.12.2010

Disp. cu privire la acordarea de ajutoare de nc?lzire a locuin?ei pentru familiile care folosesc lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, pe perioada sezonului rece noiembrie 2010 martie 2011, cu domiciliul n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

372

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

891 din 17.12.2010

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Ivan Ana-Simona, inspector I, asistent, tr. 1, responsabil cu efectuarea opera?iunilor de plat? din bugetul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

373

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

892 din 17.12.2010

Disp. cu privire la angajarea domnului Balahur Petru, pe func?ia de auditor (S) gr. IA, cu contract de munc? pe durat? determinat?, cu timp par?ial

(4 ore/zi).

374

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

893 din 29.12.2010

Disp. cu privire la aprobarea convoc?rii C.L. Aroneanu n ?edin?a extraordinar? din data de 30 decembrie 2010.

375

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

894 din 30.12.2010

Disp. cu privire la aprobarea promov?rii doamnei Munteanu Teodora, de pe func?ia de referent (M) tr. I, garda?ia 5, pe func?ia de referent (S) gr. I, grada?ia 5, cu atribu?iile referentului cultural, urmare absolvirii studiilor de lung? durat?.

376

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

895 din 30.12.2010

Disp. cu privire la aprobarea avans?rii n treapta de salarizare imediat superioar? a doamnei Nicu?a Sorina-Florina, personal numit n func?ia public? de execu?ie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu.

377

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

896 din

30.12.2010

Disp. cu privire la desemnarea doamnei Ivan Ana-Simona, inspector I, asistent, tr. 1 responsabil cu atribu?ii de coordonare, verificare ?i control a compartimentelor func?ionale de buget-finan?e, contabilitate ?i impozite ?i taxe de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

378

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

897 din 30.12.2010

Disp. cu privire la republicarea anexelor cu statele de personal de la nivelul comunei Aroneanu, ncepnd cu data de 31.12.2010.

379

1431/21.01.2011

57 din 05.01.2011

898 din 31.12.2010

Disp. cu privire la revocarea dispozi?iei cu nr. 836 din 15.11.2010, pentru imputarea unor sume de bani domnului S?nduleanu Ioan.

** Tabelele cuprinznd dispozi?iile( de la nr. 319, la nr. 420 emise n data de 15.10.2010; de la nr. 421, la nr. 512 emise n data de 20.10.2010; de la nr. 521, la nr. 681 emise n data de 27.10.2010; de la nr. 687, la nr. 805, emise n data de 02.11.2010; de la nr. 807, la nr. 816 emise n data de 03.11.2010; de la nr. 818, la nr. 828 emise n data de 03.11.2010 ?i de la nr. 860, la nr. 890 emise n data de 17.12.2011) cuprinznd acordare ajutoare de nc?lzire locuin?? cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, sunt anexate mai jos prezentului centralizator.

Secretar

Jr. Manca? Gabriel

 

joomla site stats