Home Activitate
Dispozitii 2001 PDF Print E-mail

DISPOZITII EMISE N ANUL 2001Nr. crt. Nr. si data nregistrarii la Prefectura Nr. si data nregistrarii la Consiliul Local Nr. si data actului administrativ Continutul pe scurt al dispozitiei
0 1 2 3 4
01 29.11.2001 252/ 26.01.2001 01/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Cuvuliuc Gh Paraschiva, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume Cuvuliuc Stefan.
02 29.11.2001 252/ 26.01.2001 02/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Bamboi Petronela, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume David Cristian Mihai.
03 29.11.2001 252/ 26.01.2001 03/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Manolache Sanziana Monica, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Manolache Vlad.
04 29.11.2001 252/ 26.01.2001 04/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Ifrim M Mihaela, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Ifrim Diana Mihaela.
05 29.11.2001 252/ 26.01.2001 05/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Tudose Gh. Elena , ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Tudose Adrian Costel.
06 29.11.2001 252/ 26.01.2001 06/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Budeanu E Tomita, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Budeanu Petronela.
07 29.11.2001 252/ 26.01.2001 07/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Dorofte I Geanina, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Dorofte Madalina Elena.
08 29.11.2001 252/ 26.01.2001 08/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Gorea V Liliana, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Gorea Razvan Andrei.
09 29.11.2001 252/ 26.01.2001 09/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Mandru M Violeta, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Mandru Georgiana Geanina.
10 29.11.2001 252/ 26.01.2001 10/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea convocarii in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Aroneanu, la data de 25.01.2001.
11 29.11.2001 252/ 26.01.2001 11/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de receptie a transporturilor de piatra de la Iasi la Aroneanu, in vederea reabilitarii drumurilor nepietruite din comuna Aroneanu.
12 29.11.2001 252/ 26.01.2001 12/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea imputarii sumei de 407.000 lei ca urmare a depasirii plafonului lunar maxim admis pentru postul telefonic de la Scoala generala Dorobant( care este de 300 mii lei / luna maxim), astfel cum rezulta din factura lunii decembrie , anul 2000.
13 29.11.2001 252/ 26.01.2001 13/ 18.01.2001 Cu privire la aprobarea radierii din listele cuprinzand persoanele beneficiare ale ajutorului social si al asigurarilor de sanatate, in conformitate cu prevederile art.8,lit d, din Legea nr. 145/ 1997.
14 07.02.2001 356/ 06.02.2001 14/ 9.02.2001 Cu privire la aprobarea fiselor de evaluare ale functionarilor publici cu functie de conducere sau de executie, dupa caz,ale personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Aroneanu.
15 14.02.2001 398/ 09.02.2001 15/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Popa V Ana, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume Popa Petru.
16 14.02.2001 398/ 09.02.2001 16/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Chirila Rodica- Catalina, , ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Chirila Dragos Stefan.
17 14.02.2001 398/ 09.02.2001 17/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Butnaru V Mihaela, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Butnaru Stefan Eusebiu.
14.02.2001 398/ 09.02.2001 18/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Bejinaru M Anisoara, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Bejinaru Ana Alexandra.
19 14.02.2001 398/ 09.02.2001 19/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Ioneasa Lady, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Ioneasa Leonard Emilian.
20 14.02.2001 398/ 09.02.2001 20/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Bargan St. Elena, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume Bargan Ana.
21 14.02.2001 398/ 09.02.2001 21/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Huludet I Cristina, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Huludet Antozica Lentica.
22 14.02.2001 398/ 09.02.2001 22/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Mihai V Elena, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Mihai Sebastian Ilie.
23 14.02.2001 398/ 09.02.2001 23/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Raileanu V Petronela, ca urmare a nasterii celui de-al V lea copil, pe nume Raileanu Ioana.
24 14.02.2001 398/ 09.02.2001 24/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Turcanu Liliana, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume Turcanu Sebastian Constantin.
25 14.02.2001 398/ 09.02.2001 25/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Andries Simona Maria, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Andries Diana Elena.
26 14.02.2001 398/ 09.02.2001 26/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Jeleanu C Loredana, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Jeleanu Catalina Teodora.
27 14.02.2001 398/ 09.02.2001 27/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Huivan Gh. Florentina, ca urmare a nasterii celui de-al III lea copil, pe nume Huivan Ana Mirela.
28 14.02.2001 398/ 09.02.2001 28/ 09.02.2001 Cu privire la aprobarea acordarii indemnizatiei de nastere numitei Macsim M Geta, ca urmare a nasterii celui de-al II lea copil, pe nume Macsim Nicolae Cosmin.
29 27.02.2001 594/ 23.02.2001 29/ 15.02.2001 Cu privire la aprobarea instituirii curatelei asupra doamnei Popa Aneta, domiciliata in localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu judetul Iasi curator numindu-se doamna Cucu Maria domiciliata in localitatea Iasi str. Libertatii nr.16,bloc 648,sc,B et.4 apt 19 judetul Iasi.
30 27.02.2001 594/ 23.02.2001 30/ 19.02.2001 Cu privire la aprobarea rezilierii unilaterale a contrctului de asistenta juridica", inregistrat la prestator sub nr.24/ 19.07.2000, iar la beneficiar sub nr. 2056/ 07.08.2000
31 27.02.2001 594/ 23.02.2001 31/ 22.02.2001 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi pentru data de 01.03.2001 orele14,00.
32 27.02.2001 594/ 23.02.2001 32/ 23.02.2001 Cu privire la aprobarea reorganizarii nominale a colectivului de sprijin al autoritatii tutelaresi de asistenta sociala de pe langa Consiliul Local al comunei Aroneanu.
33 08.03.2001 747/ 06.03.2001 33/ 26.02.2001 Cu privire la aprobarea platii orelor suplimentare inspectorului de specialitate A/ II/ I,referentului C/ I/ 2, referentului C/ I/ 3, casierului M/ II,guardului G/ II, bibliotecarului M/ II , angajati ai primariei comunei Aroneanu ,judetul Iasi.
34 08.03.2001 747/ 06.03.2001 34/ 27.02.2001 Cu privire la aprobarea trecerii, in functie de vechime efectiva in munca de peste 10 ani,a sporului de vechime de la cota de 10% la 15% aplicata la salariul de baza, pentru bibliotecarul M/ II, numita Petronela Falticeanu, din cadrul serviciului public al Consiliului Local al comunei Aroneanu, Biblioteca comunala.
35 23.03.2001 925/ 06.03.2001 35/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea incheierii unei conventii civile prestari servicii cu domnul Bran Jan, in scopul efectuarii pazei obstesti la obiectivele de interes public de pe raza localitatii Aroneanu,comuna Aroneanu,judetul Iasi; prestator,Bran Jan- beneficiar,Primaria comunei Aroneanu.
36 23.03.2001 925/ 06.03.2001 36/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta si reprezentare juridica in procesele pe care Primaria comunei Aroneanu le are cu diverse persoane fizice sau juridice, dupa caz; prestator , avocat Ursu Cristina- beneficiar , Primaria Aroneanu.
37 23.03.2001 925/ 06.03.2001 37/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea incheierii unei conventii civile de prestari servicii cu domnul Baba Ioan, in scopul efectuarii masuratorilor cadastrale in vederea aplicarii legii nr. 18/ 1991, modificata si republicata si ale legii nr. 1/ 2000;- prestator Baba Ioan beneficiar, Primaria comunei Aroneanu, comisia locala de fond funciar.
38 23.03.2001 925/ 06.03.2001 38/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea imputarii sumei de 2.403.538 de lei , reprezentand echivalentul celui de al XIII lea salariu , domnului Neculai Barlescu, ca necuvenit.
39 23.03.2001 925/ 06.03.2001 39/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea imputarii sumei de 1.878.519 de lei , reprezentand echivalentul celui de al XIII lea salariu , domnului Ioan Plescan, ca necuvenit.
40 23.03.2001 925/ 06.03.2001 40/ 10.03.2001 Cu privire la aprobarea raportului de inventariere a patrimoniului public si privat al Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, si a casarii unor mijloace fixe, incadrate in categoria I SI III.
41 09.04.2001 1089/ 03.04.2001 41/ 23.03.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, la lucrarile sedintei ordinare din data de 29.03.2001
42 09.04.2001 1089/ 03.04.2001 42/ 30.03.2001 Cu privire la aprobarea instituirii curatelei pentru minorii Ailincai Vlad Petronel si Ailincai Ana Roxana in vederea actului de vanzare cumparare a bunurilor ramase de pe urma defunctului Ailincai Ioan, tatal minorilor,decedat la data de 23.07.2000.
43 09.04.2001 1089/ 03.04.2001 43/ 30.03.2001 Cu privire la aprobarea majorarii salariale pentru angajatii cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Aroneanu, respectiv casier II, guard II si muncitor calificat VI
44 09.04.2001 1089/ 03.04.2001 44/ 30.03.2001 Cu privire la aprobarea majorarii salariilor pentru functionarii publici cu functie publica de conducere sau de executie, dupa caz,pentru personalul angajat cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Aroneanu, si pentru personalul angajat cu contract individual de muncadin cadru;l serviciilor publice ale consiliului Local, respectiv biblioteca comunala si camin cultural si acordarea salariului de merit secretarului Primariei Aroneanu.
45 8629/ 03.05.2001 1523/ 27.04.2001 45/ 17.04.2001 Cu privire la aprobarea autoritatii tutelare a Primariei comunei Aroneanu a cererii de schimbare a prenumelui minorei Mindru Maricica in Mindru Maricica Roxana, cerere facuta de catre tatal minorei, semnata si de minora.
46 8629/ 03.05.2001 1523/ 27.04.2001 46/ 20.04.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 26.04.2001
47 8629/ 03.05.2001 1523/ 27.04.2001 47/ 26.04.2001 Cu privire la aprobarea autorizarii functionarii punctului de lucru al Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Iasi, deschis pe raza administrativ teritoriala a comunei Aroneanu, judetul Iasi.
48 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 48/ 29.04.2001 Cu privire la aprobarea platii orelor suplimentare pentru salariatii Primariei comunei Aroneanu.
49 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 49/ 27.04.2001 Cu privire laaprobarea imputarii sumei de 6.328.872 de lai considerate prejudiciu, fostei contabil sef a primariei comunei Aroneanu numitei Herghelegiu Gica.
50 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 50/ 29.04.2001 Cu privire la aprobarea majorarii indemnizatiilor demnitarilor publici, respectiv Primar si Viceprimar.
51 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 51/ 29.04.2001 Cu privire la aprobarea numirii in functia publica de executie de referent, categoria (C) , clasa (I), gradul (3), a doamnei Elena Jeleanu.
52 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 52/ 29.04.2001 Cu privire la aprobarea majorarii indemnizatiilor, respectiv a salariilor brute ale demnitarilor publici ai comunei Aroneanu, a functionarilor publici cu functie publica de conducere sau de executie dupa caz, ale personalului contractual din cadrul aparatului propriu al CL Aroneanu si ale personalului contractual din cadrul serviciilor publice ale CL Aroneanu, respectiv camin cultural si biblioteca comunala Aroneanu.
53 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 53/ 08.05.2001 Cu privire la aprobarea autorizarii functionarii pentru sediul social al Cabinetului medical individual de boli infectioase si epidemiologie, dr. Tovarnac Mioara, situat in localitatea Dorobant, comuna Aroneanu , judetul Iasi.
54 16.05.2001 1721/ 15.05.2001 54/ 08.05.2001 Cu privire la aprobarea autorizarii functionarii punctului de lucru AF Curalariu Constanta situat in localitatea Dorobant, comuna Aroneanu , judetul Iasi.
55 29.05.2001 1900/ 28.05.2001 55/ 16.05.2001 Cu privire la aprobarea programului de lucru obisnuit, al celui de audiente si al celui de deplasari pe teren a demnitarilor publici, a functionarilor publici, al personalului propriu din cadrul CL Aroneanu si din cadrul serviciilor publice ale acestuia, respectiv camin cultural si biblioteca comunala Aroneanu si a serviciului de permanenta al Primariei comunei Aroneanu.
56 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 56/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Pltinel V Zenovia, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Paltinel C Gheorghe.
57 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 57/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Raus Maria, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Raus Gheorghe , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
58 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 58/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Balteanu Mihaela, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Munteanu Aftinia , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
59 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 59/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Cuvuliuc Paraschiva, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Monac N Neculai , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
60 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 60/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Plescan Lucica, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Roponica Robert- Ioan , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
61 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 61/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Henea Maria , in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Henea Maria , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
62 29.05.2001 1901/ 28.05.2001 62/ 28.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2000, a doamnei Buzatu Petronela , in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Paltinel Gheorghe , si a incetarii contractului individual de munca incepand cu data de 31.12.2001.
63 29.05.2001 1924/ 29.05.2001 63/ 29.05.2001 Cu privire la aprobarea instituirii curatelei pentru minorul Popescu Sorin Constantin, nascut la data de 30.12.1988, in vederea dezbaterii succesiunii.
64 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 64/ 29.05.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local Aroneanu in sedinta extraordinara din data de 31.05.2001 orele 14,00.
65 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 65/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unor premii individuale referentului C/ I/ 2, Diana Oboroceanu si referentului C/ I/ 3, Marinela Condurachi.
66 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 66/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea platii unui numar de 80 de ore suplimentare secretarului comunei Aroneanu, cons. Jr. Benoni Moruzi.
67 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 67/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Buzatu Petronela , in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Paltinel Gheorghe.
68 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 68/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Raus Maria, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Raus Gheorghe.
69 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 69/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Balteanu Mihaela, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Munteanu Aftinia.
70 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 70/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Cuvuliuc Paraschiva, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Monac N Neculai.
71 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 71/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Plescan Lucica, in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Roponica Robert- Ioan.
72 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 72/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnei Henea Maria , in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Henea Maria.
73 05.06.2001 1990/ 01.06.2001 73/ 31.05.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata, 12 luni, incepand cu data de 01.01.2001, a doamnului Tugui Gelu , in functia de asistent personal a persoanei cu handicap Tugui Silvestra.
74 12441/ 22.06.2001 2158/ 21.06.2001 74/ 21.06.2001 Cu privire la aprobarea autorizarii functionarii SC Mihai Gigi SRL pentru punctul de lucru din localitatea Rediu Aldei, comuna Aroneanu , judetul Iasi.
75 12441/ 22.06.2001 2158/ 21.06.2001 75/ 21.06.2001 Cu privire la aprobarea autorizarii functionarii SC MVM Farm SRL pentru punctul de lucru din localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu , judetul Iasi.
76 12441/ 22.06.2001 2158/ 21.06.2001 76/ 21.06.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 28.06.2001 orele 14,00.
77 27.06.2001 2193/ 27.06.2001 77/ 27.06.2001 Cu privire la aprobarea majorarii salariilor pentru functionarii publici cu functie publica de conducere sau de executie, dupa caz,pentru personalul angajat cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Aroneanu, si pentru personalul angajat cu contract individual de muncadin cadrul serviciilor publice ale consiliului Local, respectiv biblioteca comunala si camin cultural Aroneanu incepand cu data de 01.06.2001.
78 10.07.2001 2289/ 06.07.2001 78/ 06.07.2001 Cu privire la aprobarea instituirii curatelei speciale pentru domnul Sanduleanu I Mihai, persoana cu handicap de gradul II, in vederea reprezentarii acestuia in relatiile patrimoniale cu persoanele fizice sau juridice, institutii sau autoritati publice
79 24.07.2001 2389/ 06.07.2001 79/ 20.07.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 26.07.2001 orele 14,00.
80 15675/ 17.08.2001 2526/ 17.08.2001 80/ 16.08.2001 Cu privire la aprobarea constituirii Comisiei Comunale Aroneanu pentru Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din luna martie 2002
81 15675/ 17.08.2001 2526/ 17.08.2001 81/ 16.08.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 30.08.2001 orele 14,00.
82 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 82/ 28.08.2001 Cu privire la constituirea unei comisii de receptie a lucrarilor de reparatii de la dispensarul medical uman Aroneanu.
83 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 83/ 28.08.2001
84 Cu privire la constituirea unei comisii de receptie a lucrarilor de reparatii de la aductiunea de apa potabila a localitatii Dorobant , comuna Aroneanu.
85 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 84/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea majorarii salariilor pentru functionarii publici cu functie publica de conducere sau de executie, dupa caz,pentru personalul angajat cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Aroneanu, si pentru personalul angajat cu contract individual de muncadin cadrul serviciilor publice ale consiliului Local, respectiv biblioteca comunala si camin cultural Aroneanu si republicarea statelor de personal ale functionarilor publici.
86 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 85/ 28.08.2001 Cu privire la constituirea unei comisii de inventariere a patrimoniului Consiliului Local al comunei Aroneanu, pentru anul 2001.
87 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 86/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea organizarii controlului financiar preventiv referitor la utilizarea fondurilor publice si la administrarea patrimoniului npublic al Consiliului Local Aroneanu
88 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 87/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Creanga C Elena.
89 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 88/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Ostrovanu Gh. Florenta.
90 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 89/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Cioclu Gh. Mihaela.
91 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 90/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Nitelea C Mihaela.
92 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 91/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Chirila C Maricica.
93 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 92/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Nitelea Irina Catalina.
94 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 93/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Bran I Mihaela.
95 16156/ 29.08.2001 2801/ 28.08.2001 94/ 28.08.2001 Cu privire la aprobarea acordarii unei indemnizatii de nastere numitei Ungureanu Maricica.
96 18.09.2001 3073/ 13.09.2001 95/ 13.09.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a lucrarii de racordare la energia electrica a statiei de pompare a apei potabile a localitatii Aroneanu.
97 21.09.2001 3113-20.09.2001 96/ 19.09.2001 Cu privire la delegarea unei persoane in vederea distribuirii in mod gratuit a laptelui praf pentru copii cu vrste cuprinse intre 0 si 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern.
98 21.09.2001 3113/ 21.09.2001 97/ 21.09.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 27.09.2001 orele 14,00.
99 27.09.2001 3144/ 24.09.2001 98/ 24.09.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii in functia de zidar a domnului Honcu Vasile
100 27.09.2001 3144/ 24.09.2001 99/ 24.09.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii in functia de dulgher a domnului Plescan Stefan.
101 27.09.2001 3144/ 24.09.2001 100/ 24.09.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii in meseria de betonist a domnului Amihaesei Florin
102 27.09.2001 3144/ 24.09.2001 101/ 24.09.2001 Cu privire la aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii in functia de recenzor cu recensamantul a doamnei Condurachi Marinela.
103 27.09.2001 3184/ 25.09.2001 102/ 25.09.2001 Cu privire la aprobarea instituirii curatelei speciale pentru minora Buhaschi Iulia, in vederea reprezentarii acesteia la Notariatul Public Iasi pentru dezbaterea succesiunii si pentru vanzarea cumpararea unor bunuri imobile.
104 27.09.2001 3211/ 26.09.2001 103/ 26.09.2001 Cu privire la aprobarea cuantumului indemnizatiei de conducere pentru secretarul comunei Aroneanu, domnul Moruzi Benoni.
105 27.09.2001 3211/ 26.09.2001 104/ 26.09.2001 Cu privire la aprobarea majorarii cuantumului indemnizatiei lunare ce-i revine domnului Baba Ioan ca urmare a angajarii acestuia cu conventie civila pe langa Consiliul Local al comunei Aroenanu, in scopul efectuarii masuratorilor topografice.
106 10.10.2001 3290/ 05.10.2001 105/ 05.10.2001 Cu privire la aprobarea convocarii consilierilor locali ai comunei Aroneanu, la lucrarile sedintei extraordinare din data de 11.10.2001
107 10.10.2001 3299/ 05.10.2001 106/ 05.10.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de receptie a lucrarilor de intretinere, curatenie si igienizare efectuate la scolile generale de pe raza administrativ teritoriala a comunei Aroneanu cu ocazia pregatirii anului scolar 2001-2002.
108 15.10.2001 3334/ 11.10.2001 107/ 11.10.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de receptie a executiei lucrarilor de alimentare cu energie electrica a statiei de pompare a apei potabile a localitatii Aroneanu, judetul Iasi astfel cum au fost contractate prin contractul de achizitie publica de lucrari inregistrat sub numarul 3110 din 18.09.2001.
109 22.10.2001 3395/ 18.10.2001 108/ 18.10.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de verificare, a suprafetelor de teren si a animalelor atat la registrul agricol cat si in teren, ca urmare a solicitarii producatorilor
110 22.10.2001 3398/ 18.10.2001 109/ 18.10.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu in sedinta ordinara din data de 25.10.2001 orele 14,00.
111 12.11.2001 3618/ 08.11.2001 110/ 09.11.2001 Cu privire la aprobarea convocarii consilierilor locali ai comunei Aroneanu, la lucrarile sedintei extraordinare din data de 12.11.2001
112 13.11.2001 3651/ 13.11.2001 111/ 09.11.2001 Cu privire la aprobarea numitei Maria Gorea incepand cu data de 01.11.2001, trecerea in functie de vechimea efectiva in munca de peste 5 ani a sporului de vechime de la 5% la 10%.
113 13.11.2001 3651/ 13.11.2001 112/ 12.11.2001 Cu privire la aprobarea vacantarii in statele de personal a functiei de viceprimar al comunei Aroneanu incepand cu data de 14.11.2001 ca urmare a demisiei domnului Ioan Plescan.
114 13.11.2001 3651/ 13.11.2001 113/ 12.11.2001 Cu privire la aprobarea incepand cu data de 14.11.2001, a noilor state de personal pentru demnitarii publici ca urmare a alegerii doamnei Ganga Maricica in functia de viceprimar a comunei Aroneanu.
115 27.11.2001 3745/ 22.11.2001 114/ 22.11.2001 Cu privire la aprobarea , incepand cu data de 14.11.2001 a delegarii atributiilor pe care le va exercita viceprimarul comunei Aroneanu, doamna Maricica Ganga.
116 27.11.2001 3745/ 22.11.2001 115/ 22.11.2001 Cu privire la aprobarea organizarii controlului financiar preventiv referitor la utilizarea fondurilor publicesi la administrarea patrimoniului public al Consiliului Local al comunei Aroneanu.
117 27.11.2001 3745/ 22.11.2001 116/ 22.11.2001 Cu privire la aprobarea constituirii unei comisii de receptie a produselor, serviciilor sau lucrarilor achizitionate de catre Consiliul Local al comunei Aroneanu.
118 27.11.2001 3745/ 22.11.2001 117/ 22.11.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucrarile sedintei ordinare din data de 29.11.2001.
119 19.12.2001 3946/ 14.12.2001 118/ 12.12.2001 Cu privire la aprobarea propunerii de pensionare pentru limita de varsta a numitei Gorea Maria , uard II al aparatului propriu de specialitatea al Consiliului Local al comunei Aroneanu in temeiul prevederilor art.130 alin (1) lit.(g) teza initiala din Codul muncii.
120 19.12.2001 3946/ 14.12.2001 119/ 14.12.2001 Cu privire la aprobarea convocarii Consiliului Local al comunei Aroneanu la lucrarile sedintei ordinare din data de 20.12.2001.
121 120/ 31.12.2001 Cu privire al aprobarea autorizarii functionarii SC Resco Impex SRL pentru punctul de lucru din localitatea Aroneanu comuna Aroneanu , judetul Iasi.
122
123
124
125
126

Secretar
Jr. Benoni Moruzi
nt.-red. MB
Ex. 2
Ds. 6/2004
 

joomla site stats