Home Activitate
Dispozitii 2000 PDF Print E-mail

DISPOZITII EMISE N ANUL 2000Nr. crt. Nr. si data nregistrarii la Prefectura Nr. si data nregistrarii la Consiliul Local Nr. si data actului administrativ Continutul pe scurt al dispozitiei
0 1 2 3 4
01 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 01/ 13.01.2000 Cu privire la functionarea unui magazin mixt SC Mihai Gigi SNC in satul Rediu Aldei.
02 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 02/ 14.01.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a consiliului local Aroneanu.
03 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 03/ 14.03.2000 Cu privire la stabilirea indemnizatiei de nastere pentru doamna Vatra Gh. Doina.
04 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 05/ 04.02.2000 Cu privire la transferul in interes de serviciu a tehnicianului veterinar Prisacaru Costachi.
05 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 06/ 14.02.2000 Cu privire la delegarea doamnei Maricica Ganga sa indeplineasca atributiile primarului prevazute la art. 44 alin. 1 lit p din legea nr 69/ 1991 modificata si republicata.
06 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 07/ 21.02.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare din data de 25.02.2000.
07 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 08/ 25.02.2000 Cu privire la repartizarea sumei de 45 mil lei gospodariilor afectate de calamitati naturale produse pe raza comunei Aroneanu.
08 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 10/ 29.02.2000 Cu privire la acordarea a 240 de ore suplimentare doamnei Herghelegiu Gica.
09 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 11/ 23.03.2000 Cu privire la constituirea comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
10 5115/30.03.2000 642/ 29.03.2000 12/ 24.03.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Aroneanu pentru data de 30.03.2000 ora 14.
11 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 13/ 24.03.2000 Cu privire la desfacerea contractului individual de munca a doamnei Barlescu Maria.
12 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 14/ 24.03.2000 Cu privire la numirea domnului Benoni Moruzi in functia de secretar al comunei Aroneanu,judetul Iasi.
13 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 15/ 3.04.2000 Cu privire la aprobarea functionarii unui magazin tip bar apartinand A.F. Curalariu Constanta.
14 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 16/ 3.04.2000 Cu privire la delegarea domnului Moruzi Benoni de a indeplini atributiile specifice ofiterului de stare civila.
15 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 17/ 10.04.2000 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare de consiliu pentru data de 10 aprilie 2000 ora 17.
16 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 18/ 24.04.2000 Cu privire la sediul circumscriptiei electorale nr.07 Aroneanu si sectiilor de votare aferente.
17 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 19/ 10.04.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a consiliului local Aroneanu pe data de 27.04.2000.
18 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 20/ 10.04.2000 Cu privire la modificarea salarizarii fostului secretar al comunei Mancas Viorel
19 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 21/ 28.04.2000 Cu privire la constituirea persoanei juridice C.C.P. pentru sustinerea unui proiect de infrastructura , drumul DC 18 pe o lungime de 2,5 Km. Si supunerea lui aprobarii Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.
20 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 22/ 28.04.2000 Cu privire la aprobarea trecerii de la gradatia II de salarizare la gradatia I de salarizare a referentului cultural Petru Maftei.
21 7059/04.05.2000 912/ 02.05.2000 23/ 28.04.2000 Cu privire la aprobarea trecerii de la gradatia II de salarizare la gradatia I de salarizare a casierului consiliului local Aroneanu doamna Jeleanu Elena.
22 969/08.05.2000 24/ 28.04.2000 Cu privire la autorizarea functionarii SC ARCOM INTERNATIONAL COMPANY SRL.
23 8379/26.05.2000 1073/ 25.05.2000 25/ 19.05.2000 Cu privire la aprobarea convocarii sedintei ordinare a consiliului local Aroneanu in data de 25.05.2000 ora 14,00.
24 8379/26.05.2000 1073/ 25.05.2000 26/ 23.05.2000 Cu privire la aprobarea platii a 12 ore suplimentare pentru zilele in care a oficiat casatorii ofiterul de stare civila, domnul Benoni Moruzi.
25 8379/26.05.2000 1073/ 25.05.2000 27/ 23.05.2000 Cu privire la incetarea raporturilor de munca intre doamna Plescan Mihaela si Primaria Aroneanu.
26 26.06.2000 1501/ 19.06.2000 28/ 07.06.2000 Cu privire la aprobarea platii a 33 ore suplimentare secretarului comunei domnului Benoni Moruzi.
27 26.06.2000 1501/ 19.06.2000 29/ 10.06.2000 Cu privire la aprobarea majorarii salariale aparatului propriu al Consiliului Local Aroneanu.
28 26.06.2000 1501/ 19.06.2000 30/ 10.06.2000 Cu privire la aprobarea majorarii salariale pentru primarul si viceprimarul comunei Aroneanu.
29 26.06.2000 1501/ 19.06.2000 31/ 10.06.2000 Cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv in cadrul Consiliului Local Aroneanu.
30 26.06.2000 1501/ 19.06.2000 32/ 19.06.2000 Cu privire la aprobarea platii a 33 ore suplimentare pentru secretarul comunei domnul Moruzi Benoni.
31 05.07.2000 1657/ 04.07.2000 33/ 19.06.200 Cu privire la aprobarea majorarii salariale pentru referentul cultural si bibliotecarul comunei Aroneanu.
32 05.07.2000 1657/ 04.07.2000 34/ 27.06.2000 Cu privire la scoaterea la concurs a postului de agent agricol.
33 05.07.2000 1657/ 04.07.2000 35/ 05.07.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Aroneanu
34 05.07.2000 1657/ 04.07.2000 36/ 30.06.2000 Cu privire la salarizarea noului primar si viceprimar al comunei Aroneanu.
35 11318/17.07.2000 1763/ 15.07.2000 37/ 10.07.2000 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Consiliului Local Aroneanu.
36 11318/17.07.2000 1763/ 15.07.2000 38/ 11.07.2000 Cu privire la plata orelor suplimentare secretarului comunei domnul Benoni Moruzi.
37 11318/17.07.2000 1763/ 15.07.2000 39/ 11.07.2000 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Aroneanu
38 1980/27.07.2000 40/ 18.07.2000 Cu privire la sanctionara cu avertisment a doamnei Herghelegiu Gica contabil la primaria Aroneanu.
39 1980/27.07.2000 41/ 18.07.2000 Cu privire la aprobarea trecerii de la cota de 10% la 15% aplicata salariului de baza in functie de vechimea efectiva in munca doamnei Jeleanu Elena.
40 1980/27.07.2000 42/ 18.07.2000 Cu privire la aprobarea trecerii de la cota de 15% la 20% aplicata salariului de baza in functie de vechimea efectiva in munca doamnei Morosanu Anisoara.
41 1980/27.07.2000 43/ 18.07.2000 Cu privire la aprobarea trecerii de la cota de 10% la 15% aplicata salariului de baza in functie de vechimea efectiva in munca doamnei Herghelegiu Gica.
42 1980/27.07.2000 44/ 18.07.2000 Cu privire la aprobarea angajarii doamnei Condurachi Marinela in functia de agent agricol.
43 1980/27.07.2000 45/ 18.07.2000 Se desface contractul individual de munca al doamnei Anisoara Morosanu, angajata pe perioada determinata
44 1980/27.07.2000 46/ 20.07.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local a comunei Aroneanu PENTRU DATA DE 27 IULIE 2000.
45 1980/27.07.2000 47/ 20.07.2000 Cu privire la incetarea raporturilor juridice cu doamna Haller Camelia Mariana.
46 1980/27.07.2000 48/ 20.07.2000 Cu privire la angajarea cu contract de colaborare a doamnei Hotea Maria Lily pentru a efectua certificarea bilantului contabil.
47 2083/10.08.2000 14.08.2000 49/ 28.07.2000 Cu privire la desfacerea contractului individual de munca al doamnei Herghelegiu Gica.
48 2083/10.08.2000 14.08.2000 50/ 31.07.2000 Cu privire la imputernicirea domnului secretar Benoni Moruzi pentru efectuarea controlului preventiv financiar contabil.
49 2083/10.08.2000 14.08.2000 51/ 31.07.2000 Cu privire la plata a 92 ore suplimentare secretarului comunei domnul Benoni Moruzi.
50 2083/10.08.2000 14.08.2000 52/ 31.07.2000 Cu privire la delegarea domnului secretar al comunei Benoni Moruzi sa indeplineasca atributiile ofiterului e stare civila pe toata perioada mandatului.
51 2083/10.08.2000 14.08.2000 53/ 31.07.2000 Cu privire la scoaterea la concurs a postului de referent I contabil al primariei Aroneanu.
52 2252/28.08.2000 29.08.2000 54/ 31.07.2000 Cu privire la constituirea comisiei de selectie a ofertelor pentru incheierea unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica.
53 2252/28.08.2000 29.08.2000 55/ 31.07.2000 Cu privire la incheierea unui contract de asistenta juridica cu cabinetul de avocatura a domnului Bran Gabriel Liviu.
54 2252/28.08.2000 29.08.2000 56/ 06.08.2000 Cu privire la instituirea curatelei speciale pentru domnul Zlavog Marcel.
55 2252/28.08.2000 29.08.2000 57/ 06.08.2000 Cu privire la delegarea domnului Neculai Barlescu pentru a face parte din comisia de examinare a secretarului in vederea atestarii pe post a acestuia, ca persoana care ocupa functie publica de conducere.
56 2252/28.08.2000 29.08.2000 58/ 24.08.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aroneanu judetul Iasi pentru data de 31.07.2000 ora16,30.
57 2252/28.08.2000 29.08.2000 59/ 24.08.2000 Cu privire la aprobarea angajarii doamnei Oboroceanu Diana in functia de referent categoria C, clasa I, gradul 2 avandu-se in vedere nota obtinuta la examen si numarul de puncte atribuit de comisia de examinare.
58 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 60/ 31.08.2000 Cu privire la aprobarea a 124 ore suplimentare catre secretarul comunei domnul Benoni Moruzi pentru zilele cand a efectuat munca peste programul de lucru.
59 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 61/ 31.08.2000 Cu privire la imputernicirea doamnei Oboroceanu Diana sa efectueze operatiunile specifice controlului financiar preventiv.
60 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 62/ 21.09.2000 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Aroneanu pentru data de 28.09.2000 orele 14,00.
61 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 63/ 26.09.2000 Cu privire la constituirea unei comisii de inventariere in vederea predarii primirii bunurilor preluate de catre Consiliul Local al comunei Aroneanu judetul Iasi in proprietate in baza protocolului nr. 6082, di 08.08.2000, in administrarea si gestionarea conducatorilor institutiilor respective.
62 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 64/ 26.09.2000 Cu privire la instituirea curatelei pentru minora Ionita N Manuela Maria.
63 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 65/ 26.09.2000 Cu privire la aprobarea majorarii salariale , in conformitate OUG nr. 24/2000, incepand cu data de 01.09.2000, pentru secretar ,functionarii publici,personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, bibliotecarului si referentului cultural al comunei Aroneanu.
64 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 66/ 27.09.2000 Cu privire la aprobarea trecerii in functie de transa de vechime efectiva in munca de peste 15 ani, a sporului de vechime de la cota de 10% la cota de 20% aplicata la salariul de baza al doamnei Torcatoru Maria.
65 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 67/ 27.09.2000 Cu privire la aprobarea numirii doamnei Torcatoru Maria in functie publica de executie,inspector de specialitate,categoria A,clasa II,gradul I cu atributiile prevazute in fisa postului.
67 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 68/ 27.09.2000 Cu privire la aprobarea numirii doamnei Oboroceanu Diana, in functie publica de executie,referent ,categoria C,clasa I, gradul 2, cu atributiile prevazute in fisa postului.
68 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 69/ 27.09.2000 Cu privire la aprobarea numirii doamnei Condurachi Marinela, in functie publica de executie,referent ,categoria C,clasa I, gradul 3, cu atributiile prevazute in fisa postului.
69 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 70/ 27.09.2000 Cu privire la aprobarea salarizarii domnului Benoni Moruzi, angajat al primariei comunei Aroneanu in functie publica de conducere, de secretar al primariei cu atributiile prevazute in fisa postului.
70 15515/26.10.2000 3215/ 25.10.2000 71/ 30.09.2000 Cu privire la aprobarea delimitarii sectiilor de votare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Aroneanu in vederea desfasurarii alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2000.
71 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 72/ 18.10.2000 Cu privire la convocarea consiliului Local al comunei Aroneanu,judetul Iasi la sedinta ordinara a acestuia din data de 26 octombrie 2000.
72 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 73/ 18.10.2000 Cu privire la aprobarea postului de viceprimar al comunei Aroneanu ,judetul Iasi.
73 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 74/ 18.10.2000 Cu privire la aprobarea numirii domnului Benoni Moruzi,in functia publica de executie de consilier juridic categoria A, clasa I, gradul 2 , aferenta functiei publice de conducere de secretar al Primariei comunei Aroneanu , judetul Iasi cu atributiile prevazute in fisa postului.
74 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 75/ 18.10.2000 Privind aprobarea numirii unei comisii de receptie a bunurilor achizitionate de catre primaria comunei Aroneanu.
75 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 76/ 18.10.2000 Privind aprobarea numirii unei comisii de casare, dezmembrare si recuperare a unor mijloace fixe di patrimoniul Consiliului Local al comunei Aroneanu,judetul Iasi.
76 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 77/ 18.10.2000 Privind angajarea in functia de asistent personal a domnului Tugui Gelu pentru persoana cu handicap Tugui Silvestra.
77 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 78/ 02.11.2000 Privind aprobarea platii a 88 ore suplimentare efectuate de doamna Condurachi Marinela in luna septembrie, anul 2000 cu prilejul lucrarilor ce au fost in vederea rezolvarii cererilor depuse la Legea nr. 169/ 1997 si Legea nr. 1/ 2000.
78 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 79/ 02.11.2000 Privind aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii , incepand cu data de 01.11.2000 a domnului Cioclu Ilie,pentru perioada cat titularul postuluii se afla in concediu medical.
79 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 80/ 02.11.2000 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Aroneanu,judetul Iasi, in sedinta extraordinara, cu privire la aprobarea dezbaterii si rectificarii de buget.
80 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 81/ 06.11.2000 Privind aprobarea constituirii comisiei de preselectie a ofertelor cu privire la inchirierea spatiului in suprafata de 35 mp amplasata in incinta dispensarului medical al comunei Aroneanu ,judetul Iasi.
81 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 82/ 06.11.2000 Privind aprobarea constituirii comisiei de preselectie a ofertelor cu privire la inchirierea spatiului in suprafata de 12 mp amplasata in incinta dispensarului medical al comunei Aroneanu ,judetul Iasi.
82 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 83/ 06.11.2000 Privind aprobarea constituirii comisiei de licitare sau selectie a ofertelor, dupa caz cu privire la inchirierea spatiului in suprafata de 12 mp amplasata in incinta gradinitei comunei Aroneanu ,judetul Iasi, in vederea locuirii in spatiul respectiv.
83 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 84/ 06.11.2000 Privind aprobarea trecerii in functie de transa de vechime efectiva in munca de peste 20 de ani a sporului de vechime de la cota de 5% la cota de 25% aplicata la salariul de baza al domnului Maftei J. Petru.
84 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 85/ 24.11.2000 Cu privire la aprobarea convocarii sedintei ordinare a consiliului local al comunei Aroneanu ,judetul Iasi pentru data de 30.11.2000 orele 14,00.
85 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 86/ 24.11.2000 Privind aprobarea angajarii cu Conventie civila a domnului Tugui Gelu in functia de cazier remizier la primaria comunei Aroneanu, cu privire la imbunatatirea activitatii de colectare a taxelor si impozitelor locale.
86 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 87/ 24.11.2000 Privind aprobarea angajarii cu conventie civila de prestari servicii a domnului Buzatu Anton pentru a reconsolida 6 ( sase ) sobe, la scolile de pe raza comunei Aroneanu,judetul Iasi, inschimbul sumei nete de 1.000.000 de lei.
87 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 88/ 10.12.2000 Privind aprobarea instituirii curatelei pentru minora Ionita M Manuela Maria in vederea perfectarii contractului de partaj voluntar.
88 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 89/ 10.12.2000 Privind aprobarea convocarii in sedinta ordinara din data de 21.12.2000 a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi.
89 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 90/ 10.12.2000 Privind aprobarea instituirii curatelei pentru minorii Ailincai Vlad Petronel si Ailincai Anca-Roxana in vederea dezbaterii succesiunii bunurilor ramase de pe urma defunctului Ailincai Ioan tatal minorilor.
90 200/08.01.2001 42/ 08.01.2001 91/ 29.12.2000 Privind aprobarea incetarii raporturilor de munca intervenite ca urmare a Conventiei civile nr. 03/ 01.09.2000, intre primaria comunei Aroneanu si doamna Zamfirescu Crina Lili.

Secretar
Jr. Benoni Moruzi
nt.-red. MB
Ex. 2 Ds. 6/2004
 

joomla site stats