Home Implementate
Implementate PDF Print

Investiții implementate


1. „Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae Aroneanu - Iași”

Finanțat prin Programul Operațional Regional,
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
Domeniul de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”2. Alimentare cu energie electrică cartier locuințe amplasat în sat Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

Valoarea proiectului: 357000 lei (fără TVA)
Finanțat din bugetul local al comunei Aroneanu3. Reabilitare rețea JT aferentă PTA 3 Aroneanu, sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași

Valoarea proiectului: 776657,46 lei (fără TVA)


4. Extindere rețele apă potabilă din sursa ApaVital și canalizare sat Șorogari, comuna Aroneanu

Valoarea proiectului: 433859 lei (fără TVA)

 

joomla site stats