Home Accesul la Informatii
Accesul la Informatii PDF Print

 

 

1. Solicitare informații. Legislație

1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal): anexa 5 și anexa 6 din H.G. nr. 478/2016

1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

1.5. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001: 2018, 2017, 2016, 20152014


2. Buletinul informativ. (Legea 544/2001)

 

3. Buget din toate sursele de venituri

3.1. Buget pe surse financiare: 2019, 2018, 2017, 20162015

3.2. Situația plăților (execuția bugetară)

 

4. Bilanțuri contabile: 31.12.2016, 30.09.201531.12.2014

 

5. Achiziții publice

5.1. Programul anual al achizițiilor publice: 2019, 2018, 2017, 2016

5.2. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele: 2016

 

6. Formulare tip

 

7. Transparența veniturilor salariale

7.1. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2017

7.1.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

Notă:

a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.450 lei.

b. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5x1.450 lei.

c. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.450 lei. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV

d. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.450 lei. (a se vedera prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 152/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.07.2017)

e. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederile H.C.L. nr. 91/2017.

 

7.2. Transparența veniturilor salariale la 31.03.2018

7.2.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

 

Notă:

a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.900 lei.

b. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5x1.900 lei.

c. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV

d. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 279/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018)

e. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederile H.C.L. nr. 146/2017.

 

 

7.3. Transparența veniturilor salariale la 30.09.2018

7.3.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

 

Notă:

a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x1.900 lei.

b. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5x1.900 lei.

c. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV

d. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 279/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018)

e. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederile H.C.L. nr. 146/2017.

 

 

7.4. Transparența veniturilor salariale la 29.03.2019

7.4.1 Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și drepturile salariale stabilite conform legii nr. 153/2017

 

Notă:

a. Pentru stabilirea indemnizaţiei primarului Comunei Aroneanu s-a preocedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 4.5 x2.080 lei.

b. Pentru stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Aroneanu s-a procedat înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 3.5x2.080 lei.

c. Pentru stabilirea salariului de bază al administratorului public al Comunei Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.49 x 1.900 lei. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV

d. Pentru stabilirea salariului de bază al secretatului unităţii administrative teritoriale Aroneanu s-a procedat la înmulţirea coeficientului de 3.48 x 1.900 lei. (a se vedera prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Aroneanu nr. 237/2019 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de secretar gradul II al comunei Aroneanu, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018)

e. Pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice de execuţie precum şi pentru personalul constractual din cadrul apratului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu s-a avut în vedere prevederile H.C.L. nr. 157/2018.

 

joomla site stats