Home Anunturi
Anunturi PDF Print


31.05.2020

În atenția elevilor școlilor din comuna Aroneanu:

Program de pregătire clasa a VIII-a

Instrucțiuni intrare în școală 2-12 iunie 2020

 


27.05.2020

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice


17.02.2020

Anunţ dezbatere buget Aroneanu

 


 

 

14.02.2020

Anunţ atribuire concesiune distribuţie gaze naturale

 


08.11.2019

Anunț de participare la licitația publică deschisă pentru concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Aroneanu cu satele aparținătoare - Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari

 


15.05.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.455 mp și 1.703 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 65999 și 65992 în vederea construirii unui centru de creație și interpretare artistică și desfășurare activități sportive, recreative, distractive și activități de învățământ


07.05.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 7.500 mp și 7.500 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 63775 și 63756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri


19.04.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.000mp aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificată cu nr. cadastral 61506, în vederea construirii unei hale metalice și stabilire sediu firmă


05.04.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 3.000 mp aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificată cu numărul cadastral 64556 în vederea amenajării unui siloz pentru cereale, garaj și rampă pentru utilaje agricole, precum și construire anexă gospodărească a exploatației agricole

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 7.500 mp și 7.500 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 63775 și 63756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri


08.03.2019

Anunț licitație publică cu strigare pentru vânzarea suprafeței de teren de 769 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași, în vederea construirii unei locuințe unifamiliale

 


07.03.2019

Anunț de atribuire a contractului de concesiune

 


09.01.2019

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 3.474mp, 1.465mp, 2.223mp, 760mp, identificate cadastral cu nr. 65859, 65860, 65715, 65767 aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea construirii de unități de cazare și spații de agrement

 


15.12.2018

Ghid de finanțare fotovoltaice


22.11.2018

Raport selecție partener în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”

Raport selecție


16.11.2018

Anunț vânzare prin licitație publică cu strigare pentru vânzarea suprafețelor de teren de 289mp și 31mp identificare cadastral nu numerele 65723 și 65716 din domeniul privat al comunei Aroneanu

Anunț

 


 

13.11.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”

Anunț

 


12.11.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Anunț

 


 

02.11.2018

Anunț proiect de hotărâre prelungire PUG

Anunț

 


23.10.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Anunț

 


 

18.09.2018

Donație teren Șorogari


16 aprilie 2018

Vânzare prin licitație a autoturismului Dacia Logan aflat în domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași

 

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.073mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65443 aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea desfășurării unor activități de agrement

 

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.340mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65444 aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea desfășurării unor activități de agrement

 


17 februarie 2018

Tabel ajutor lemne

 

joomla site stats