Home Functionari Publici
Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita a functionarilor publici PDF Print E-mail

ROLUL AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI


ART. 80.
(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de prezentul cod de conduita, exercitand urmatoarele atributii:

 • a. urmareste aplicarea si respectarea, in cadrul autoritatii publice, a prevederilor codului de conduita;
 • b. primeste petitii si sesizari privind incalcarea prevederilor codului de conduita;
 • c. formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizata;
 • d. elaboreaza studii si cercetari privind respectarea prevederilor codului de conduita;
 • e. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apararea intereselor legitime ale cetatenilor in relatia cu functionarii publici.
(2) Prin activitatea sa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu poate influenta derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplina din cadrul autoritatii publice.

SESIZAREA


ART. 81.
(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • a. incalcarea prevederilor codului de conduita de catre un functionar public;
 • b. constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitii legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.
(2) Sesizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplina competente potrivit legii.
(3) Functionarii publici nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu buna-credinta a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau a comisiei de disciplina competente, in conditiile legii.
(4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.
(5) Sesizarile inaintate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici vor fi centralizate intr-o baza de date necesara pentru:

 • a. identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala;
 • b. identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionala;
 • c. adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

SOLUTIONAREA


ART. 82.
(1) Rezultatele activitatii de cercetare se consemneaza intr-un raport, pe baza sesizarii caruia Agentia Nationala a Functionarilor Publici va formula o recomandare catre autoritatea sau institutia publica respectiva cu privire la modul de solutionare a situatiei cu care a fost sesizata.
(2) Recomandarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici va fi comunicata:

 • a. functionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;
 • b. functionarului public care face obiectul sesizarii;
 • c. conducatorului autoritatii publice in care functionarul public care face obiectul sesizarii isi desfasoara activitatea.
(3) In termen de 30 de zile lucratoare de la data solutionarii, autoritatile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici modul de solutionare a masurilor prevazute in recomandare.
(4) In cazul in care in situatia sesizata sunt implicati conducatorul autoritatii publice ori adjunctii acestuia, recomandarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici va fi transmisa si structurii ierarhic superioare institutiei sau autoritatii publice, dupa caz.

PUBLICITATEA CAZURILOR SESIZATE


ART. 83.
(1) Raportul anual cu privire la managementul functiei publice si al functionarilor publici, se intocmeste de secretarul comunei, si trebuie sa cuprinda urmatoarele date:

 • a. numarul si obiectul sesizarilor privind cazurile de incalcare a normelor de conduita profesionala;
 • b. categoriile si numarul de functionari publici care au incalcat normele de conduita morala si profesionala;
 • c. cauzele si consecintele nerespectarii prevederilor prezentului cod de conduita;
 • d. evidentierea cazurilor in care functionarilor publici li s-a cerut sa actioneze sub presiunea factorului politic;
 • e. recomandarile propuse;
 • f. respectarea sau nu de catre autoritatea publica a recomandarilor primite din partea A.N.F.P..
(2) Secretarul comunei poate sa prezinte in raportul anual, in mod detaliat, unele cazuri care prezinta un interes deosebit pentru opinia publica.
 

joomla site stats