Home Functionari Publici
Domeniul de aplicare si principii PDF Print E-mail

ART. 62.
(1) Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici de la nivelul autoritatii administrativ-teritoriale a comunei Aroneanu.
(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica, din cadrul autoritatii publice.
 

joomla site stats