Home Resursele Materiale
Strategia de dezvoltare a comunei Aroneanu PDF Print E-mail

Misiunea strategiei:
Dezvoltarea durabila a comunei Aroneanu prin stimularea activitatilor economice si integrarea acesteia in zona metropolitana Iasi.


Directii strategice Obiective Masuri
I Dezvoltarea agriculturii si economiei agroalimentare I.1. Cresterea gradului de valorificare al productiei agricole I.1.1 Infiintarea asociatiilor de marketing;
I.1.1. Infiintarea de centre de prelucrare a produselor agroalimentare (fabrica de lapte)
I.2. Dezvoltarea plantatiilor pomi-viticole I.2.1 Refacerea si extinderea plantatiilor pomi-viticole in satul Sorogari
I.2.2. Extinderea plantatiei viticole in satul Aroneanu
I.3 Cresterea valorii productiei agricole prin conversia la agricultura ecologica I.3.1 Promovarea agriculturii ecologice
I.3.2 Instruirea producatorilor agricoli cu privire la cerintele tehnologice specifice agriculturii ecologice
I.3.3 Organizarea unor loturi demonstrative
I.4 Valorificarea potentialului piscicol I.4.1.Popularea lacului Aroneanu cu peste din specii ce se preteaza la crestere intensiva;
I.4.2.Parteneriat cu comuna Popricani in repopularea lacului Dorobant cu specii autohtone valoroase pentru crestere intensiva;
I.5.Cresterea performantelor productive in domeniul productiei agricole si zootehnice I.5.1 Introducerea de tehnologii noi;
I.5.2 Stimularea dezvoltarii culturilor irigabile pe terenurile limitrofe lacurilor Dorobant 1 si 2.
I.5.3. Revitalizarea sectorului zootehnic
I.6. Preintampinarea fenomenelor de degradare a solului I.6.1 Efectuarea de impaduriri, drenuri, lucrari de amenajarea a terenurilor;
II. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de baza locale si a cailor de comunicatie II.1.Dezvoltarea infrastructurii si modernizarea transporturilor; II.1.1 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale;
II.1.2. Reabilitarea captarilor apa subterana si autorizarea captarilor noi
II.2 Dezvoltarea retelelor de utilitati II.2.1 Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare
II.2.2 Infiintarea unei statii de clorinare
II.2.3 Infiintarea retelei de aductiune si distributie a gazelor naturale;
II.2.4 Modernizarea retelei electrice;
III. Integrarea in sistemul infrastructurii si al serviciilor publice al zonei metropolitane Iasi si realizarea unei dezvoltari durabile III.1. Dezvoltarea echiparii terenurilor ( infrastructura, canalizare, alimentare cu gaze, electricitate, telefonie) III. 1.1 Modernizare drum judetean DJ 282G Iasi Aroneanu
III. 1.2 Pietruirea drumului comunal de legatura intre DJ 282 G si satul Sorogari
III.2 Revitalizarea economica prin dezvoltarea de activitati noi ( in sectorul secundar si cel tertiar) III.2.1 Definirea si localizarea zonelor de dezvoltare (zone rezidentiale, zone turistice, zone de patrimoniu)
III.2.2 Dezvoltarea serviciilor si relansarea activitatilor de industrie mica, traditionale si a mestesugurilor
III.2.3 Valorificarea potentialului turistic al comunei si dezvoltarea agroturismului
III.3. Asigurarea unui management integrat al deseurilor III.3.1 Corelarea cu planul de management integrat al deseurilor din zona metropolitana
IV. Cresterea calitatii vietii locuitorilor prin imbunatatirea si diversificarea serviciilor si ameliorarea cadrului de viata al comunitatii rurale IV.1 Dezvoltarea infrastructurii locale destinate educatiei si invatamantului IV.1.1 Largirea spatiului pentru desfasurarea procesului didactic la scoala Rediu Aldei
IV.1.2. Achizitionarea mijloacelor de transport pentru elevii navetisti;
IV.1.3. Constructia unei scoli noi la Sorogari
IV.1.4 Construirea unei centrale termice si a unei sali de sport la scoala Aroneanu
IV.1.5. Dezvoltarea punctelor muzeale scolare
IV.1.6. Program de educatie a adultilor
IV.2.Dezvoltarea infrastructurii in domeniul serviciilor de asistenta medicala; IV.2.1 Construirea unui dispensar in satul Dorobant
IV.2.2 Acordarea de asistenta pentru planning familial in satul Rediu Aldei
IV.2.3. Dispensar in Rediu - Aldei
IV.3 Promovarea unei politici de dezvoltare a constructiilor (constructii de locuinte si a celor de utilitate publica); IV.3.1 Construirea unui sediu nou al primariei comunei Aroneanu
IV.3.2 Construirea unei Bai Comunale
IV.3.3. Camin cultural Dorobant
IV.4 Atragerea investitiilor in comuna IV.4.1 Organizarea targului de oferte cu ocazia Zilei comunei
IV.4.2 Crearea unui site al comunei
IV.5 Realizarea infrastructurii necesare practicarii sportului de masa si de performanta, precum si dezvoltarea activitatilor de agrement IV.5.1 Infiintarea unei baze sportive in satul Aroneanu
IV.5.2 Reintroducerea in circuitul competitional a bazei nautice Dorobant
IV.5.3 Reamenjarea lacului Dorobant 2
IV.5.4 Infiintatra unei partii de schi si sanius
V. Valorificarea traditiilor cultural- spirituale si promovarea imaginii comunei V.1 Reinvierea traditiilor monahale V.1.1 Reabilitarea Schitului Sorogari
V.1.2 Promovarea bisericii Aron Voda
V.2 Promovarea turismului cultural V.2.1. Amenajare Punct muzeistic Ion Buzdugan
V.2.2 Infiintarea Taberei de creatie Sorogari
V.2.3 Redeschderea santierului arheologic din sec. V-VIII Sorogari
V.2.4 Organizarea manifestarilor culturale cu ocazia Zilei Comunei
V.2.5. Reinvierea traditiilor ex. hora satului
V.3 Promovarea turismului rural
VI. Protejarea mediului natural si a biodiversitatii VI.1.Protectia, conservarea si refacerea diversitatii biologice terestre si acvatice VI.1.1 Instituirea zonelor de protectie a principalelor ape de suprafata
VI.1.2 Combaterea inundatiilor si excesului de umiditate din lunca paraului Chirita prin regularizarea si reprofilarea albiilor acestuia
VI.1.3 Cresterea suprafetelor impadurite (impadurire terenuri degradate din satul Rediu Aldei, impadurire maluri paraul Chirita, extinderea impaduririi versantului estic al lacului Aroneanu)
VI.1.4 Cuprindertea comunei Aroneanu in centura verde a zonei metropolitane
VI.1.5. Perdea protectie sat Dorobant
 

joomla site stats